Jönköping i siffror

 

10 NOVEMBER 2020

 

142 316 invånare i Jönköpings kommun

 

I dag presenterade Statistikmyndigheten SCB statistik över befolknings­utvecklingen till och med sista september 2020. Den visar att Jönköpings kommun har fått 1 235 nya invånare under årets nio första månader och den 30 september bodde 142 316 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för årets nio första månader uppgick till +380. Under perioden har det fötts 1 270 barn, vilket är 11 färre än under motsvarande period 2019. Antalet avlidna var fler under årets nio första månader än motsvarande period föregående år, 890 under 2020, jämfört med 812 under 2019.

Under de första nio månaderna 2020 har 5 674 personer flyttat till kommunen samtidigt som 4 860 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 814 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2019 minskat med 74 personer och utflyttningen har ökat med 146 personer.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB. Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-september 2020. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

 

Bostadsbyggandet under de tre första kvartalen 2020

 

Under årets tre första kvartal påbörjades byggandet av 482 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är något färre jämfört med motsvarande period föregående år då det påbörjades 596.

 

Av de bostäder som påbörjades var 240 hyresrätter, 167 bostadsrätter och 75 äganderätter.

953 bostäder blev inflyttningsfärdiga under de tre första kvartalen, vilket är betydligt fler än för motsvarande period föregående år då antalet var 563.

Den sista september var 867 bostäder under pågående byggnation.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

 

Arbetslösheten i september var 6,8 procent

 

I september uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 6,8 procent av arbetskraften 16–64 år. Senast vi hade så hög arbetslöshet i september månad var 2013. Det är även en ökning jämfört med september 2019 då den uppgick till 5,2 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun ökat med 1 254 personer sedan september förra året, från 3 676 till 4 930 personer.

Arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (6,9 procent respektive 6,6 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i september 7,5 procent (6 procent i september 2019) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 17,9 procent (16,1 procent i september 2019).

Arbetslösheten i september var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riksgenomsnittet. I länet var andelen arbetslösa 7,6 procent och i riket 9 procent. Sedan januari i år har arbetslösheten ökat med 1,1 procentenheter i kommunen, 1 procentenhet i länet och 1,5 procentenheter i riket.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, januari 2012 - september 2020

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Arbetslöshetssiffror för oktober publiceras den 11 november, och går att hitta på arbetsförmedlingens webbplats.

 

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.


Avsluta din prenumeration