Barnhälsovård
Nyhetsbrev
November och december 2020

Covid-19

Rekommendationer covid-19 för barnhälsovården

De nationella rekommendationerna BHV covid-19 är reviderade. Rekommendationerna är övergripande och rådgivande och behöver anpassas till respektive regions lokala allmänna råd och riktlinjer. Central Barnhälsovårdsenhet utarbetar riktlinjer gällande arbetssätt tillsammans med Smittskydd-Vårdhygien i respektive region.

Regionala riktlinjer för Västra Götalandsregionen kommer inom kort. Ni hittar all uppdaterad information om Covid-19 på Central barnhälsovårds hemsida  

 


Hur påverkas blivande och nyblivna föräldrar av Covid-19?

Ett pågående, tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet och SOM-institutet; Graviditetspanelen, följer hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället. När pandemin utvecklades lades frågor till om hur pandemin upplevdes, och nu presenteras de första resultaten i jämförelse med andra befolkningsgrupper. Särskilt gravida kvinnor och nyblivna mödrar oroas och påverkas allra mest av pandemin. Gravida, deras partners och spädbarnsföräldrar uppger att de tänker mer på viruset och dess konsekvenser, än vad personer som är 70+ gör. 

 Gravida upplever sig som mer utsatta under coronapandemin  

 

Hur stöttar vi nyblivna föräldrar vars föräldrablivande påverkats av pandemin?

Den psykologiska förberedelsen att bli förälder påbörjas under graviditeten, nu präglar pandemin den processen.  Att partners inte kan delta bidrar till oro för att bli ensam, och erfarenheter av att bli utestängd. Därför blir det du gör i mötet med nyblivna föräldrar än viktigare för att inkludera barnets föräldrar. Att fråga efter deras erfarenheter och om möjligt låta barnets föräldrar komma ihop till BVC är konkreta sätt som många av er redan använder. Om det inte går att barnets föräldrar deltar vid de första BVC-besöken är videosamtal via mobilen ett sätt att öka delaktigheten. Att efterfråga den förälder som inte har möjlighet att vara med och om hen har några frågor, blir också ett sätt att uppmärksamma deras föräldraskap. Genom metoden Enskilt föräldrasamtal för den förälder som inte fött barnet, har vi ännu ett sätt för att strukturerat uppmärksamma alla föräldrars situation och deras behov av föräldrastöd. För en singelförälder är det lika viktigt att efterfråga vilket nätverk som finns för stöd och att närstående inkluderas. Även om vi inte kan ändra på förutsättningarna som pandemin ger, får vi hjälpas åt i vårdkedjan för att ge stöd och trygghet. Det du gör inom ramen för varje BVC-kontakt kan bidra till positiv skillnad för barn och föräldrar. 


 

Att använda skyddsutrustning på BVC

Nu finns det en information till barnen om att sjuksköterska och läkare kan ha visir på sig på BVC.

Informationsbladet kan sättas upp på BVC eller skickas hem med inbjudan till besöket. Informationen finns att beställa som skylt på Marknadsplatsen med artikelnummer VGR14913 eller laddas ner från hemsidan.

 

Information om visir på BVC till barnen

 

I Rikshandboken hittar du tips på roligt visir.

Barnvänlig skyddsutrustning på BVC  

 

 


Nya rekommendationer för barn i förskolan

Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Den här förändringen kommer att fungera bra för många barn, medan för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som finns på förskolan. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan. Du hittar mer information nedan, vi vill också passa på att påminna om affischerna om barn och våldsutsatthet som VKV har tagit fram.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Faktablad förskola och hantering av covid-19

Affischer om barns våldsutsatthet - Valdinararelationer.se


Digitala föräldragrupper

Det finns en stor efterfrågan på föräldragrupper från nyblivna föräldrar. Just nu går det inte att genomföra traditionella föräldragrupper därför krävs det en stor flexibilitet inom barnhälsovården. Ett alternativ är att ha digitala föräldraträffar. För att kunna genomföra det på ett bra sätt krävs förberedelse och rätt utrustning, som tex. en kamera.

 

Tips och råd vid digitala föräldragrupper

I Jämtland/Härjedalen har föräldragrupper livesänts sedan innan sommaren. Varje sändning har ett tema. Samtliga sändningar finns sparade via 1177 för föräldrar att ta del av i efterhand. Titta gärna och tipsa föräldrar om ni vill.

Föräldragrupper på nätet

 
 
 

Informationskort om vitamin D

 

Informationskortet om D-vitamin är uppdaterat och kommer successivt att ersätta de gamla korten. Korten finns att beställa på Marknadsplatsen med artikelnummer, 842068.
Vi arbetar på en lösning för er som inte har tillgång till Marknadsplatsen, information kommer att ligga under Material på hemsidan.

 
 
 
 

Uppdaterade råd till ammande

Livsmedelsverket har uppdaterat råden om mat för ammande. Det är framför allt kommunikationen av råden som ändrats, innehållet i råden är i stort sett helt oförändrat. Det är samma koncept, som i råden till gravida som lanserades i juni, vilket kommer att göra det lättare för både dem som vill ha fördjupad information och för dem som bara vill veta det viktigaste.

Mat för ammande

 
 
 

Leva med barn

Boken Leva med barn är reviderad på både svenska och engelska.
De största förändringarna är:

- Nytt avsnitt om lyhörda föräldrar
- Uppdaterade checklistor om barnsäkerhet
- Avsnittet om mat är uppdaterat
- Mer text om rörelse för små barn
- Text om D-vitamin och Rotavirus är    uppdaterade

Leva med barn | Gothia Fortbildning

 
 
 

Webbinarium om det utökade hembesöksprogrammet Tillsammans för barnen i Trollhättan

Välkomna till ett webbinarie om det utökade hembesöksprogrammet i Trollhättan. Där du får svar på varför Trollhättans stad och Capio BVC Hjortmossen startade med utökade hembesök, vilka behov som styrde utformningen och vad utvärderingen visar.
Hur har det gått?

Inbjudan till webbinarium Tillsammans för barnen

 
 
 

Barns rätt till sin sexualitet

Ny text på Rikshandboken som tar upp barnets rättigheter till sin kropp och sin sexualitet. Du hittar konkreta tips att använda i arbetet med barnen på BVC och i samtalet med föräldrarna.

 

Barns sexualitet - Rikshandboken i barnhälsovård

 
 
 

Information till medarbetare i Göteborg och Södra Bohuslän

 

Mödrabarnhälsovårdsteamet i Haga

Mödrabarnhälsovårdsteamet i Haga tar emot gravida med missbruksproblematik, under eller året innan graviditet, samt deras barn. Upptagningsområdet är Stor Göteborg med åtta kranskommuner. Här finns både mödra- och barnhälsovård. Du kan läsa mer här om den barnhälsovård som barnet får i Hagateamet och vad du som BHV-personal kan få för stöd när det gäller de här familjerna.


Remittera till ögonmottagning

Remiss till ögonmottagning kan skickas till Remissportal ögon på SU eller till Ögon Capio Lundby. Barn som sedan tidigare har flera vårdkontakter på Drottning Silvias barnsjukhus kan med fördel remitteras dit. För att undvika dubbla besök skickas remiss endast till en vårdgivare.

 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR VI PÅ

Central Barnhälsovård 

 


centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se