Skriv ut

 FoU-dagen 22 april 2021


 

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att streamas för att tillgängliggöra dagen för alla!

I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen.

Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning! 

Anmäl dig här så får du en länk till streamingen   

Välkomna!

Stefan Lönn t.f. FoU-chef

 

Kurs i Forskningsmetodik 30 hp – dags att söka!


Genom ett samarbete med Lunds universitet kan man gå en poänggivande forskarutbildning (VMFU50) i Region Halland. Kursen är forskningsförberedande och kan ingå i en mastersexamen, ge behörighet till forskarutbildning, samt delvis ingå i forskarutbildningen. Kursen löper över tre terminer och omfattar teoretisk undervisning, handledning samt genomförande av ett forskningsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt. Kursdeltagaren kan med fördel välja att genomföra ett verksamhetsnära forskningsprojekt. Kursen erbjuder kvalificerad handledning i forskningsmetodik.

Kursen startar 2021-08-31 och kommer att vara schemalagd på tisdagar, med några få undantag, växlande mellan lokaler i sjukhusen i Varberg och Halmstad. Utöver schemalagda träffar, kommer teamet av lärare att använda Teams som kursplattform. 

Sista anmälningsdag 2021-05-07.

Anmälan via Kompetensportalen 

Länk till anmälan  

Länk till kursplan VMFU50  

 

Ulf Strömberg, FoU Halland


Geomappingprojekt avslutat


 

 

Vårt utvecklingsarbete inom geomapping har lett oss fram till en nationellt ledande position. Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har gett oss i uppdrag att ta fram en rapport, ”Geomapping av tjock- och ändtarmscancer”, som ska utgöra ett underlag för riktade informationsinsatser inför kommande tarmcancerscreening runt om i landet. Rapporten är överlämnad till RCC i samverkan, se länk nedan.

 

Länk till RCC i samverkan

 

OpenAthens


 

Arbetar du på distans eller vill komma åt vetenskapliga artiklar, e-böcker och databaser utanför regionens nätverk?

 

Med OpenAthens får du en accesstjänst och inloggning till bibliotekets olika resurser och tidskrifter på distans.

 

 

 

Ansök om konto i OpenAthens

 

Pressreader


 

Nu har vi i Region Halland tillgång till dagstidningar och tidskrifter i Pressreader. Om du sitter inom regionens nätverk kommer du åt materialet på  Klicka här  

 

För åtkomst till Pressreader utanför regionens nätverk kan du logga in med med ditt konto i OpenAthens.

 

 


Frukostseminarier


Nu är det äntligen dags att igen få bjuda in till Högskolan i Halmstads, Region Hallands och Hallands kommuners gemensamma frukostseminarieserie. Vårens program handlar om informationsdriven vård med specifikt fokus på kunskapsstyrning, uppföljning/analys och verksamhetsutveckling. 

Följ länken för anmälan och mer information om programupplägg.

Länk till frukostseminarium


Åtkomst till SPSS på distans


 

Du som jobbar på distans och har en Region Halland dator, kan få tillgång till SPSS via fjärrskrivbord. Vi har fyra klienter man kan koppla upp sig till: ltspss1, ltspss2, VDIAUS01, VDIAUS03 och VDIAUS04.

 

För att få tillgång till klienterna lägg ett ärende till servicedesk.

 

Behöver du ytterligare information kontakta Anders Holmén på FoU Halland.

 

 

 

 

Snart dags att söka pengar från Vetenskapliga Rådet


 

Region Halland har i år avsatt 3,9 miljoner kronor för forskning och utveckling.

Vetenskapliga rådets utlysning öppnar den 10 maj och sista ansökningsdag är den 13/6.

Vid frågor kontakta Ulf Strömberg, Vetenskapliga rådets ordförande.

 

Seminarieserie för klinisk forskning - via länk


Under vårten 2021 erbjuder Gothia Forum de medarbetare som är intresserade av forskning att delta vid seminarier via länk.

"Horisont Europa - Extern finansiering för forskning och innovation"

TISDAG 20 APRIL KL. 13:00-14:30

"Datahantering i en klinisk prövning och GDPR"

TORSDAG 27 MAJ KL. 13:00-14:30

"Prövarinitierade studier"

ONSDAG 9 JUNI KL 13:00-14:30

Läs mer och anmäl dig här  

 


GCP-utbildningar våren 2021


 

Under våren finns följande GCP-utbildningar i våra samverkansregioner:

 

Introduktionskurs tilll medicinteknisk forskning och utveckling: 23 april i Göteborg

GCP - två dagarskurs: 23-24 april i Lund 

Läs mer och se länk till anmälan här

 

Årshjul FoU Halland - utlysningar 2021


 
 

Övningsdisputationer våren 2021 streamas


Under våren är två övningsdisputationer inplanerade. Båda kommer att streamas.

23 april: Ellen Backman

Ellen jobbar som verksamhetutvecklare inom barnhabilitering i Halland. Hennes forskningsområde är måltider i familjer där ett barn har ätsvårigheter och gastrostromi.

11 maj: Louise Pettersson

Louise Pettersson arbetar som överläkare på patologen, Hallands sjukhus Halmstad med bl a diagnostik av hematologiska sjukdomar såsom t ex blodcancer/leukemi. Hon är inskriven som doktorand vid Lunds universitet sedan 2014 och forskar kring uppföljning av en form av blodcancer, akut myeloisk leukemi (AML).

 

Overheadkostnad


För nya anslag som utlyses och söks från extern bidragsgivare från och med 1 feb 2021, kommer Region Halland ta ut en OH-kostnad på 10 %. Det här görs för att finansiera den service som regionen via FoU Halland bistår med samt för att upprätthålla en säker revision för forskningsmedlen. Detta är ett beslut taget i Regionstyrelsen.

Observera att detta är endast för nya anslag som utlyses och söks efter den 1 februari. Vid händelse av tilldelning av stort forskningsanslag (mer än 1 miljon kr) kan OH-nivån diskuteras med FoU-chef.


Doktorandtjänst vid Högskolan i Halmstad


Högskolan i Halmstad söker, i samarbete med Region Halland, en doktorand 50 % inom området Hälsa och livsstil. Se länk nedan för mer information.

 

Klicka här

 

Publicera gratis i open access


Elsevier har tecknat avtal med institutioner anslutna till BIBSAM. Författare som vill publicera i  Elseviers utbud av tidskrifter och som är affilierade med någon institution anluten till BIBSAM behöver inte betala någon avgift (APC) för open access publikation.

Läs mer här


Disputation


 

På torsdag 18 mars kl 9:00 disputerar Emma Sandgren, specialistläkare vid sjukhuset i Varberg. Ni som vill följa hennes disputation kan klicka på länken nedan.

 

ZOOM-länk till disputationen

 

Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  Anders.Holmen@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2021-03-15

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här