Jönköping i siffror

 

12 MAJ 2020

 

404 nya invånare första kvartalet

 

I dag presenterade SCB statistik över befolknings­utvecklingen för första kvartalet 2020. Den visar att Jönköpings kommun har fått 404 nya invånare under årets tre första månader och att det den 31 mars bodde 141 485 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för första kvartalet uppgick till +87. Under årets tre första månader har det fötts 379 barn, vilket är 52 färre än under första kvartalet 2019. Antalet avlidna var fler under första kvartalet 2020 än motsvarande period föregående år, 292 under 2020, jämfört med 250 under 2019. Det kan dock noteras att det var få avlidna under 2019. Exempelvis var det 364 invånare som avled första kvartalet 2018.

Under första kvartalet 2020 har 1 594 personer flyttat till kommunen samtidigt som 1 315 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 279 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2019 ökat med 26 per­soner och utflyttningen har ökat med 40 personer.

Under perioden var det en relativt stor justeringspost (+38 personer). Den visar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men som har rapporterats efter den 1 februari.

 

 Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

Med anledning av den rådande coronapandemin publicerar SCB numera statistik över avlidna veckovis. Uppgifterna för Jönköpings kommun visar att antalet avlidna i april 2020 var 118, vilket kan jämföras med 104 avlidna 2019 och 110 avlidna 2018. Antalet kan dock fortfarande öka något för 2020 då det inte är säkert att alla dödsfall har hunnit registrerats ännu. Denna statistik går att ta del av på SCB:s sida om corona i statistiken:

https://www.scb.se/hitta-statistik/corona/corona-i-statistiken/

 

 

Arbetslösheten i april var 6,3 procent

 

I april uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 6,3 procent av arbetskraften 16–64 år. Det är en ökning jämfört med april 2019 då den uppgick till 5 procent. Arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (6,5 procent respektive 5,9 procent).

 

Arbetslösheten var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riksgenomsnittet.

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun ökat med 984 personer sedan april förra året, från 3 525 till 4 509 personer.

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda är lägre i kommunen jämfört med både länet och riket. Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i april 7,2 procent (5,1 procent i april 2019) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 16,9 procent (15,7 procent i april 2019).

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, januari 2012 - april 2020

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Bostadsbyggandet under första kvartalet 2020

 

Under årets tre första månader påbörjades byggandet av 133 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är några fler jämfört med motsvarande period föregående år.

 

Totalt 57 hyresrätter påbörjades och 48 av dessa var på Strandängen. I detta område påbörjades även byggandet av 52 bostadsrätter. Antalet äganderätter som påbörjades var 24 och 4 av dessa var på Hovslätts Ängar.

355 bostäder blev inflyttningsfärdiga under första kvartalet, vilket är betydligt fler än för motsvarande period föregående år då antalet var 115.

Den sista mars var 1 114 bostäder under pågående byggnation.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.


Avsluta din prenumeration