Skriv ut

 

Swedacs avgifter oförändrade under 2021

Swedacs avgifter blir oförändrade under nästa år. Skälet är pandemins påverkan på landets ekonomi.

– Pandemin fortsätter och innebär stora ekonomiska påfrestningar på samhällsekonomin och inte minst för många företag, i år men också kommande år. Mot den bakgrunden måste vi alla se över hur vi kan bidra och myndigheten har därför beslutat att låta avgifterna vara oförändrade och att hantera ökade egna omkostnader inom rådande avgiftsnivå och ekonomi, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

 

Läs mer om bakgrunden till beslutet, och utsikterna inför 2021 på Swedacs webbida, klicka här.

 

Även kalibreringslaboratorier har oförändrade avgifter under 2021.

 

 

Vill du ställa en fråga eller föra en dialog med myndigheten?

Kontakta Kristina Hallman, Chef för avdelningen för ackreditering på Swedac.

kristina.hallman@swedac.se

 

 

Swedacs webinar om framtidsfrågorna inom ackreditering

Den 19 oktober samlades deltagare från hela världen framför Swedacs webinar om framtiden för ackreditering. Under närmare fyra timmar diskuterades utmaningarna som väntar. Vill du också ta del av webinariet kan du göra det i sin helhet här

 

Följ oss på:

 
 

swedac.se