Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

22 FEBRUARI 2021

 

142 427 invånare i Jönköpings kommun

 

I dag presenterade Statistiska Centralbyrån (SCB) sin statistik över befolkningsutvecklingen för 2020. Den visar att Jönköpings kommun hade en ökning under året med 1 346 nya invånare. Vid årsskiftet bodde 142 427 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för året uppgick till +425. Under året har det fötts 1 665 barn, vilket är 21 fler än under 2019. Även antalet avlidna var fler under 2020 än året innan, 1 240 under 2020, jämfört med 1 100 under 2019. Att antalet avlidna var fler under året går att koppla till den pågående coronapandemin. Men det finns enstaka år tidigare när det har avlidit fler i kommunen. Det år det avled flest var 1998 med 1 314 avlidna och så sent som 2018 avled det 1 253 personer.

Under 2020 har 7 201 personer flyttat till kommunen samtidigt som 6 322 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 879 personer. Inflyttningen har i jämförelse med året innan ökat med 32 personer, medan utflyttningen har ökat med 395 personer

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

Justeringar redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men som har rapporterats efter 1 februari.

 

Befolkningen i jämförelse med riket

Sverige har närmare 10,4 miljoner invånare, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i Jönköping som är landets tionde största kommun. Kommunen har en yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,3 år, medan den i riket är 41,4 år. Andelen av Jönköpingsborna som är födda i ett annat land än Sverige är 18,7 procent. För riket är motsvarande uppgift 19,7 procent.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

 

Kul fakta - visste du det här?

 

Hur hög är kommunens högsta byggnad? Hur lång är kommunens längsta gata? Var hittar du kommunens högsta punkt?

 

Följ länken nedan och stilla din nyfikenhet. Här hittar du fakta om bland annat: markanvändning, gator och vägar, byggnader, sjöar och öar samt högsta och lägsta punkt i form av statistik, kartor och bilder. Kort sagt, massor av kul kommunkunskap som du t.ex. kan använda i en presentation eller en frågesport.

Kul fakta – statistik, kartor och bilder

 

 

Wilma vanligaste namnet bland nyfödda i Jönköpings kommun

 

SCB har nu publicerat statistik över tilltalsnamn givna till nyfödda under 2020. Det vanligaste namnet på nyfödda flickor i Jönköpings kommun är Wilma (14 barn). Bland nyfödda pojkar delas förstaplatsen av Leon, Matteo och Noah (12 barn vardera).

 

Sett till hela landet är Alice återigen det namn som givits till flest nyfödda flickor (för femte året i följd), följt av Maja och Elsa. Bland pojkar är Noah för första gången det vanligaste namnet, följt av William och Hugo.

All namnstatistik för riket, län och kommuner finns här.

 

 

Arbetslösheten i januari var 6,7 procent

 

I januari uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 6,7 procent av arbetskraften 16–64 år. Senast vi hade så hög arbetslöshet i januari månad var 2014.  Det är även en ökning jämfört med januari 2020 då den uppgick till 5,7 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun ökat med 809 personer sedan januari förra året, från 4 123 till 4 932 personer.

Arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (6,9 procent respektive 6,5 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i januari 7,7 procent (6,7 procent i januari 2020) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 17,2 procent (15,9 procent i januari 2020). Arbetslösheten i januari var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 7,5 procent och i riket 8,8 procent. Sedan januari förra året har arbetslösheten ökat med 1 procentenhet i kommunen, 1 procentenhet i länet och 1,3 procentenheter i riket.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, januari 2012 - januari 2021

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Bostadsbyggandet under 2020

 

Under året som gått påbörjades byggandet av 1 003 bostäder i Jönköpings kommun.

 

Totalt 633 hyresrätter påbörjades och 349 av dessa var byggnation av studentbostäder i kvarteret Vikingen 1 på Ekhagen. Av de påbörjade lägenheterna var 63 procent hyresrätter, 25 procent bostadsrätter och 12 procent äganderätter.

Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter under året uppgick till 1 054. Av dessa var 54 procent hyresrätter, 35 procent bostadsrätter och 11 procent äganderätter.

Den 1 januari 2021 pågick byggandet av 1 340 bostäder – 68 procent hyresrätter, 23 procent bostadsrätter och resterande 9 procent äganderätter.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.