Nyhetsbrev
Barnhälsovård

 

Juni 2020

Årsrapport Barnhälsovård i Västra Götaland 2019

Nu finns årsrapporten 2019 för Barnhälsovården i Västra Götaland att ta del av. Årets rapport publiceras dels i en kort sammanfattning, dels i en interaktiv form. Den interaktiva rapporten ger en öppen möjlighet att jämföra hälsodata och kvalitetsindikatorer på BVC-nivå men även mellan hälso- och sjukvårdsnämnder och på kommun-stadsdelsnivå.
Rapporten bygger på data som cirka 500 BHV-sjuksköterskor rapporterar in till de centrala enheterna i januari varje år och beskriver hälsodata och kvalitetsindikatorer för drygt 120 000 barn och deras familjer.

 

Interaktiv årsrapport

 

Sammanfattning årsrapport 2019

 

 

 

För att beställa sammanfattningen i en tryckt upplaga maila
centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se


Att ställa frågor om våld till barnets alla föräldrar

I början av juni var det uppstart för ett pilotprojekt i Skaraborg. BHV-sjuksköterskor från Närhälsan Karlsborg, Närhälsan Tibro, Närhälsan Vara och Närhälsan Guldvingen var på en uppstartsdag om att ställa frågor om våld till medföräldern i samband med enskilt föräldrasamtal. Jennie Malm Georgson från VKV höll i dagen och föreläste om bland annat personer med vålds och aggressionsproblem.

BHV-sjuksköterskor från Wästerläkarnas BVC i Göteborg var med och berättade om sina erfarenheter från att ställa frågor om våld i samband med enskilt föräldrasamtal.

 

Projektet kommer att utvärderas, dels kommer föräldrarna få svara på enkäter och sedan kommer resultatet från frågor om våld att analyseras. En rapport om projektet beräknas vara klar våren 2022.


 

Temanummer om barnhälsovård

 

I tidningen Barnläkaren, nr 3, 2020 är barnhälsovården i fokus. Det är allt från en historisk tillbakablick, BHVQ för jämlik hälsa, föräldrastöd för att nå barnets alla föräldrar, tillväxt och vaccinationer.

 

Barnläkaren nr 3, 2020

 

 


Enskilt föräldrasamtal

 

Under våren har SVT gjort en kartläggning kring hur många regioner som erbjuder enskilt föräldrasamtal till den förälder som inte har fött barnet. Det visade sig att vissa regioner inte har börjat att bjuda in medföräldern till enskilt samtal och majoriteten av regionerna började först vid årsskiftet – men bara delvis – vilket ytterligare försenats av pandemin.
Ni kan läsa mer och titta på inslaget på SVT.

 

SVT nyheter

 

Rekommendationer om vaccination mot tuberkulos

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya riktlinjer för preventiva insatser mot tuberkulos. 

 

Vaccination mot tuberkulos. Vilka rekommenderas vaccination?

 

Det som är nytt är:

Åldern för vaccination för spädbarn som hör till riskgrupp har ändrats från 6 månader till 6 veckor. Vi tänker att det är svårt för de flesta verksamheter att ändra detta nu i sommar. Mer information kommer i början av hösten.  För den som redan nu vill vaccinera tidigt, om till exempel familjen ska resa, är det viktigt att vara medveten om vilka kontraindikationer som finns, bland annat immunsupprimerande behandling till modern under graviditet.

 

Listan över länder med ökad risk för TB har uppdaterats och gäller nu länder med incidens över 40 fall/100 000 invånare.  Det är alltså färre barn som räknas till riskgrupp. 

Riskländer avseende tuberkulos

 

För er som i samråd med vårdcentralen har vaccinerat barn över 6 års ålder, rekommenderas nu att BCG ges fram till den ålder när barnet skrivs ut från BVC ( ungefär 6 år). För äldre inflyttade barn blir det alltså inte aktuellt med vaccination.

 

 


 

Vegokunskap för gravida och ammande

Rapport från cancerfonden om prevention

Livsmedelsverket har nya webbsidor för gravida och ammande. På webben finns guiden Fråga Liv – en ny sökfunktion för gravida och ammande personer. Där det går snabbt att söka fram information om ett visst livsmedel.

 

Fråga Liv, Livsmedelsverket

I rapporten uppmanas regeringen att ta fram en nationell strategi för bättre folkhälsa. Andelen övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Sverige har ökat under de senaste tio åren. Problemen kryper längre och längre ner i åldrarna. Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten har elva procent av landets fyraåringar övervikt och två procent av dem har fetma.

 

Cancerfondsrapporten Prevention  

 

 


Nationell telefonlinje om covid-19 på flera språk

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälsokommunikatörer som talar arabiska, persiska, somaliska, 

amarinja/tigrinja och ryska. Här kan personer få svar på frågor om coronaviruset.

Telefonnumret är: 08-123 680 00 och linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

 

Här finns mer information

 

Tillgänglig information om covid-19

Bildstod.se

 

Information från MFoF Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Webbinarium, presentation av rapporten Att vara förälder idag, föräldrars upplevelser av föräldrarollen och utmaningar i föräldraskapet.

 

Information och inbjudan  

 

 

 

Tillsammans för barnets bästa Nationell konferens om universellt föräldraskapsstöd under de tidiga åren

 

Information och inbjudan 

 

 

Nytt material om föräldraskapsstöd och barns rättigheter, Att arbeta med barnkonventionen i föräldraskapsstödjande insatser. Syftet med materialet är att synliggöra barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention och hur barnets rättigheter vävs in i arbetet med föräldraskapsstöd.

 

Kunskapsmaterial till yrkesverksamma

 


Sagasagor Fiffiga kroppen och finurliga knoppen

 

Barnhälsovården fortsätter att lämna ut Saga sagor till barn i samband med 5 års besöket under 2020. Hur det blir under 2021 är fortfarande oklart. Vi har fått många frågor kring att beställa mer böcker. Det är inte möjligt eftersom beställningar av böcker för 2020 skulle ha gjorts innan 24 januari i år.

Sagasagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen på somaliska, engelska och arabiska är försenade. Er beställning ligger kvar och beräknad leverans sker under vecka 26 och 27.

Har ni frågor kring beställningar kontakta Sara Westberg på Generation pep, sara@generationpep.se

 


Höstens utbildningar

Håll utkik på webben under möten/utbildningar efter höstens utbildningar.

 

Central barnhälsovård Västra Götaland

 
 

Vi önskar er en skön sommar!

 

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.

Central barnhälsovård Västra Götalandsregionen

 

centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se