Föreningsbrev december 2019


Föreningsbyråns öppettider under jul

Föreningsbyrån, bidrag och rådgivning
23 och 30 december: Stängt och obemannat 
27 december, 2–3 januari: Begränsad bemanning 

För frågor om bidrag och rådgivning, mejla till fritid.bidrag@umea.se

Föreningsbyrån, lokalbokning
23 december–3 januari: begränsad bemanning 

För frågor om bokning, mejla till fritid.bokning@umea.se

För akuta ärenden om bokade lokaler, kontakta ronderingsgruppen: 090-16 16 30, 070-850 65 36, 070-850 65 37.

Vi vill önska er alla en God jul och ett gott nytt år!


Nya rutiner för att ta emot besökare på Föreningsbyråns kontor

Stadshusområdet har sedan en tid tillbaka ändrade besöksrutiner. Besökare tas i huvudsak emot via stadshusets reception – både vid spontana och inbokade besök.

Om du har ett avtalat möte eller ska hämta nycklar/taggar kan du dock gå direkt till Södra flygeln. Huvudentrén till Södra flygeln är öppen, men entrédörren till Fritids/Föreningsbyråns kontor är numera låst. Du anmäler ditt besök genom att ringa upp berörd tjänsteperson via porttelefonen utanför dörren.

Om du anländer efter ett inbokat möte startat, eller då personen du ska träffa sitter upptagen, kommer porttelefonen att meddela att denne är ”upptagen i möte”. Du kan då sms:a eller mejla personen för att få hjälp att komma in på våningsplanet.


Föräldraföreningen mot narkotika i Umeå blev årets eldsjäl

Under internationella frivilligdagen den 5 december delades utmärkelsen Årets eldsjäl ut av individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S).

I år gick utmärkelsen till Föräldraföreningen mot narkotika i Umeå med motiveringen:

Genom långvarigt engagemang, som stärker anhöriga att orka i sin roll, erbjuder Föräldraföreningen mot narkotika i Umeå ett sammanhang när livet är svårt. Föreningen ger anhöriga stöd och utbildning, de bedriver förebyggande informationsarbete och bidrar till en mänsklig syn på missbruk. Föräldraföreningen mot narkotika utgör samtidigt en opinionsbildande kraft och stark röst mot narkotikans verkningar i samhället.


Boka paviljongen på campus för aktiviteter

Paviljongen kan bokas av er förening för hållbara eller hälsosamma aktiviteter och arrangemang. Paviljongen ska verka som en symbol och mötesplats för delning och är helt kostnadsfri att boka. Den är uppvärmd och utomhusdelen har flera eluttag.

Bokningsförfrågan skickas till Infocenter på universitetet

Läs mer om paviljongen på kommunens hemsida


Vill du marknadsföra din förenings verksamhet?

I Kommunhörnan i Väven finns möjlighet för föreningar i Umeå kommun att visa upp och marknadsföra sin verksamhet. Det kostar ingenting att använda Kommunhörnan. Kommunhörnan finns vid entrén från Storgatan och håller öppet veckans alla dagar.

Föreningar som ställt ut hos oss har verksamhet inom olika områden, t.ex. frilutfsliv, social frivilligverksamhet, schack, foto.

För mer information kontakta bokning.vaven@umea.se  

Läs mer om hur du bokar på Vävens hemsida


Uppdatera era uppgifter i Föreningsregistret

Har ni haft årsmöte? Glöm inte att ändra kontaktuppgifter i föreningsregistret. Alla föreningar ska logga in varje år för att ändra eller godkänna uppgifterna om föreningen.

Vi på Föreningsbyrån behöver ett register med aktuella uppgifter för att bidragsbesked, fakturor och information ska skickas till rätt person. Det är också viktigt att vi har rätt kontonummer för föreningar som får bidrag från kommunen. Föreningar som inte uppdaterat sina uppgifter på två år raderas ur registret. Vi kommer inte heller att betala ut några bidrag förrän föreningen uppdaterat sina uppgifter i registret.

Läs mer om föreningsregistret


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt  

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Föreningar fick investeringsbidrag för ökad rörelserikedom

I februari beslutade fritidsnämnden om en extra utlysning av bland annat investeringsbidrag särskilt riktat mot rörelserikedom. Totalt avsattes 1, 4 mnkr till investeringar som ska stimulera till rörelse för målgruppen barn och unga.

Dessa föreningar fick bidrag enligt beslut i fritidsnämnden 27 november:

Djäkneböle/Bjännsjö IF, 170 700 kr
Ett multifunktionellt träningsredskap samt lekhus med gungor för mindre barn vid bygdegården.

Föreningen Stora stenen, 140 750 kr
Fyrhjuling för att tillgängliggöra friluftslivet för personer med funktionsnedsättning.

Kassjö intresse- och bygdegårdsförening, 32 250 kr
Äventyrspark, utegym och uppgradering av befintlig lekpark.

Kassjö IF, 2 625 kr
Ishockeymål till isbana

Klabböle IF, 6 750 kr
Bordtennisbord och målburar för innebandy.

Rödåbyggdens IK, 53 250 kr
Staket för balansgång kring gungorna, vattenstudsmatta vid Hundsjön, utegym och linbana i Äventyrsparken.

Stöcke IF, 300 000 kr
Utrustning för rörelserik miljö i allaktivitetshuset.

Stöcksjö IF, 300 000 kr
Ytor för lek och spontanidrott, rörelsebanor och utegym.

Sävar IK, 59 250 kr
Hinderbana för barn och unga, om- och tillbyggnad av skaterampen.

Umeå dansklubb, 21 000 kr
Portabel spegel och stereo för att kunna förflytta kurserna ut i olika områden.

Umeå karateklubb, 5 250 kr
Väggspegel till lokalen för att stimulera barn och unga till rörelse.


Nominera till fritidsnämndens stipendier senast 13 januari

Det är dags att nominera årets kandidater till fritidsnämndens fyra olika stipendier:

- aktiv idrottsutövare
- idrotts- och/eller ungdomsledare
- årets eldsjäl
- lång och trogen tjänst.

Sista dag för nominering är 13 januari.

Ta chansen att uppmärksamma någon som gör bra saker för Umeås levande föreningsliv! Årets stipendier delas ut under Umeå idrottsgala 20 februari 2020.

Läs mer om stipendierna på www.umea.se/fritidsstipendier

Läs mer om idrottsgalan på  www.umeaidrottsgala.se

Hur skickar jag in en nominering?
För att nominera en person fyller du i ansökan via webben Ansökan, Idrotts- och ungdomsledarstipendium  

Nomineringar kan också skickas till Fritid, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Nominera din kandidat senast 13 januari.


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook