Skriv utFoU-dagen 2020 - Programmet färdigt


FoU-dagen 16 april 2020

Varbergs kusthotell

Temat för FoU-dagen är: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning!

Inledningstalare är Anna Nergårdh, regeringens utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård.

Dagen riktar sig till anställda inom Region Halland, politiker, privata vårdgivare, kommuner och högskola.

 

Anmälan och program

 

Välkommen!

 

 

Grattis Britt-Mari!


Det har bara gått tre månader på det nya året och vi har redan haft en medarbetare i Region Halland som har disputerat.

 

Vi säger grattis till Britt-Mari Gilljam, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, som disputerade vid Akademin för hälsa och välfärd på Halmstad högskola.   


Frukostseminarier


Informationsdriven vård är en oerhörd viktig pusselbit för att klara av de demografiska utmaningarna som hälso- och sjukvården står inför. Det handlar om helt nya sätt att arbeta och ta beslut på. I Halland pågår denna omställning både inom Region Halland och nu även inom kommunerna. Vill du höra mer om detta så kom på frukostseminariet den 25 mars!

Mer information och anmälan hittar du här: information och anmälan

 

Lunchföreläsningar våren 2020


FoU anordnar lunchföreläsningar med syfte att sprida ny kunskap genom att presentera olika FoU-projekt, samt skapa intresse för och kännedom om forskning och utveckling. Målgruppen är medarbetare i Region Halland och privata vårdgivare med vårdavtal med Region Halland. Föreläsningarna är kostnadsfria och det bjuds på lättare förtäring.

 

Onsdag 18 mars i Hyltebruk

 

"Tidig upptäckt av högt blodtryck vid besök i tandvården"

Plats: Hylte VC

Föreläsare: Helen Andersson Anmälan här  

 

Torsdag 2 april i Varberg

"Psykisk ohälsa bland barn och unga" 

Plats: Samlingssalen, Hallands sjukhus Varberg

Föreläsare: Anna Santesson, överläkare Anmälan här  

 

Torsdag 7 maj i Halmstad

"Psykisk ohälsa och betydelsen av fysisk aktivitet"

Plats: Ankaret, Hallands sjukhus Halmstad

Föreläsare: Malin Henriksson, distriktsläkare Anmälan här  

 

 

Seminarieserie för klinisk forskning - delta på länk


Under vårterminen 2020 erbjuder FoU de medarbetare som är intresserade av forskning att komma och lyssna på Gothia Forums seminarier via länk. Se vilka olika seminarier som anordnas nedan och maila din anmälan till respektive seminarie till Katarina Ekelöf

Du kan delta i seminariet på FoU i Halmstad alternativt i Varberg eller via din egen dator.

Klinisk forskning i primärvården: förutsättningar och möjligheter
FREDAG 27 MARS KL. 13:00-14:30
Talare: Maria Larsson, primärvårdschef forskning- och utveckling, personal från CTC och PTC, Gothia Forum
På seminariet kommer vi gå igenom vilka förutsättningar som finns för kliniska studier i primärvården, vad som är speciellt i genomförandet samt hur man som forskare/företag går tillväga om man vill genomföra en studie. Medarbetare vid Gothia Forums forskningsenheter berättar hur de konkret arbetar med studier med patienter från öppenvården.

Kliniska studier med medicintekniska produkter
TISDAG 14 APRIL KL. 13:00-14:30
Talare: Ebba Brann, Sandra Olsson, projektledare på Gothia Forum
Seminariet ger grundläggande kunskap om klinisk forskning med medicintekniska produkter (ej in vitrodiagnostiska produkter). Vi kommer bland annat gå igenom definitioner och begrepp och olika typer av studier enligt det nya Europeiska regelverket (MDR). Vi kommer också ge viss kunskap om Good Clinical Practice (GCP) för medicintekniska produkter (ISO 14155). 

Kliniska studier med medicintekniska produkter.
TORSDAG 16 APRIL KL. 13:00-14:30
Talare: Ebba Brann, Sandra Olsson, projektledare på Gothia Forum
Seminariet ger grundläggande kunskap om klinisk forskning med medicintekniska produkter (ej in vitrodiagnostiska produkter). Vi kommer bland annat gå igenom definitioner och begrepp och olika typer av studier enligt det nya Europeiska regelverket (MDR). Vi kommer också ge viss kunskap om Good Clinical Practice (GCP) för medicintekniska produkter (ISO 14155). 

External funding and management of research data 
TUESDAY 9 JUNE KL. 13:00-14:30
Speakers: Jenna Anderson, Louise de Verdier from Gothia Forum and Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service)
The Grants Office at Gothia Forum will talk about external funding and how you can get help writing your grant application. Together with Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service), we will review funders’ requirements for the management of research data, including requirements regarding data management plans. This is a seminar for those who handle research data and want to know more about how research data should be managed before, during, and after the project. This seminar will be held in English.

 

Forskningsmedel 2020 - Årshjul


 

Utlysning av Doktorandmedel 2020 är avslutad och beslut om fördelning meddelas i slutet av mars.

Den 23/3 utlyser vi forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen Varberg! Håll utkik på intranätet och i Researchweb.

 

Vid frågor kontakta: hanna.svensson@regionhalland.se


Välkommen till vår nya PTP-studierektor Jan Johansson!


Jan är ursprungligen från Falkenberg och bor idag i samma stad. Psykologutbildningen genomfördes i Göteborg och Umeå. I sitt yrkesliv har Jan varit Halland trogen och arbetat inom landstinget/regionen, och då huvudsakligen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), de största delarna av sitt yrkesliv. Han disputerade vid Psykologiska institutionen i Göteborg 2007 med avhandlingen “Residential Care for Young People in Sweden – Homes, Staff and Residents”, med fokus på att undersöka olika aspekter av institutionsvård för ungdomar ur både behandlares och ungdomars perspektiv.

 

Under sina många år inom BUP har Jan arbetat kliniskt, varit avdelningschef och verksamhetsutvecklare. När han nu har tillträtt tjänsten som PTP-studierektor på halvtid är han kvar på halvtid som verksamhetsutvecklare inom BUP.

PTP står för ”praktisk tjänstgöring för psykologer” och omfattar ett års tjänstgöring på heltid. Det kan sägas motsvara läkarnas AT. Tjänsten som studierektor är nyinrättad. En angelägen uppgift kommer att vara att inrätta ett PTP-program för de PTP-psykologer som finns inom Region Halland, inklusive de som eventuellt kan finnas inom de privata delarna av vårdvalet. I dagsläget är de flesta PTP-psykologer som finns inom våra verksamheter anställda på visstidsanställningar på tjänster där man inte har lyckats rekrytera legitimerade psykologer. Det finns i dag bara en specifik PTP-tjänst, alltså tjänst som är inrättad som praktiktjänstgöringsplats, inom Region Halland. Den finns inom habiliteringen. En del i arbetet som studierektor kommer att vara att undersöka förutsättningarna för att inrätta fler PTP-tjänster inom Region Halland. Ytterligare en angelägen del är arbetet med att tillhandahålla VFU-platser för psykologstudenter, som det redan finns ett avtal med Lunds universitet om.

Vill ni komma i kontakt med Jan når ni honom på tel/mail.

Varmt välkommen till Jan!

 

 

"Journal Club "på Hallands sjukhus Halmstad


Det har startats en Journal Club på sjukhuset i Halmstad för doktorander och andra som är intresserade. Målet är att bli bättre på att tolka resultat samt att kunna genomskåda styrkor och svagheter i studier. Träffarna är på lunchen sista torsdagen i varje månad, med några undantag då det är en helgdag efter torsdagen.

Vårens träffar är i FoU:s lilla konferensrum kl 12-13 följande datum:

26 mars

23 april

28 maj

Man får ta med sin egen lunch. Vi turas om att välja artikel, artikel som ska läsas till 26/3 är "Prospective evaluation of the quickSOFA score as a screening for sepsis in the emergency department" av Lortiz et al Här kan du hämta artikeln . Man kan komma vid ett tillfälle eller varje gång, utifrån hur ens schema ser ut.

Alla intresserade oavsett klinik och yrke är välkomna! Maila Åsa Lindberg på medicinkliniken,  om du vill vara med i mailutskicken.

 

Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  Anders.Holmen@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-03-09