Nyhetsbrev mars 2020

Tack Karolina
I samband med Medarbetarcentrums styrgruppsmöte 20 februari tackade vi Karolina Wikmyr för sitt arbete som ordförande och för sitt stora engagemang för vår verksamhet under åren. Karolina slutar som HR-chef i Svenljunga och Tranemo kommuner och vi önskar henne lycka till i sitt nya arbete på SWEDAC.

Karolina; "Ett stort tack själv! Verksamheten är unik, ni alla gör ett fantastiskt jobb och tillsammans med medlemskommunerna skapar ni förändring."


Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap
Ofta pratar man om ledarskap och om vikten att bedriva ett bra ledarskap. Men vad innebär det? Hur gör man? Och hur mäter vi det?

För oss är det viktigt att ha hälsa, trivsel och prestation i centrum, att både jobba med bra ledarskap och bra medarbetarskap på arbetsplatsen. Vi erbjuder en unik utbildning med forskningsbaserade verktyg, individuell coachning och feedback som ger dig förutsättningar att utvecklas i ditt ledarskap. Det är nu den åttonde utbildningsomgången vi startar sedan vår första 2012. Grundkonceptet kvarstår med fokus på aktuell forskning och reflektion.

Utbildningen omfattar en introduktionsdag och åtta utbildningsdagar, individuell coachning samt feedback genom ledarskapsrapporter. Utbildningen kan kombineras med grupputveckling för dig som vill jobba med att stärka och utveckla din arbetsgrupp.

Nu har du möjlighet att anmäla dig! Vi startar med en introduktionsdag i maj, där du kan välja den 19:e eller 26:e, och utbildningen pågår sedan augusti 2020 till april 2021. 

Kontakta oss för mer information. Läs gärna mer på vår hemsida www.medarbetarcentrum.se eller klicka här för att anmäla dig. 

Några ord från tidigare deltagare;

"Mina förväntningar var att lära mig mer om ledarskap, få praktiska verktyg, själv utvecklas som ledare. Mina förväntningar uppfylldes och mer därtill."

"Mycket ny kunskap har kommit mig tillgodo och kan nu se på problem, lösningar, arbetsuppgifter, relationer, ledarskap med andra ögon och därmed förhoppningsvis blivit en bättre ledare och chef."

"Fokus har ändrats från specifik kunskap inom ett verksamhetsområde till att faktiskt förstå vikten av gott ledarskap."

                                    


Pågående utvecklingsarbete
En spännande och bra dag tillsammans med Carita Brovall och hennes samverkansgrupp i Tranemo Kommun. Vi önskar Carita och gänget lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet med de utmaningar som belystes och vi tackar för att vi fick förtroendet att vara med och leda dagen.

"Tack själv Göran och Tina - ni gav energi och bra coachning till oss" säger Carita Brovall.


Vad innebär TILLIT för er?
Tillit är ett ord som figurerar och diskuteras mycket i kommunerna och i en del gruppuppdrag vi anlitas i. Många chefer har ett fokus framåt på detta i arbetet med sina medarbetare. Det finns en vilja och färdriktning och vi på Medarbetarcentrum blir en del i detta utvecklingsarbete.

 

En nyckelfråga inom tillitsforskningen är hur tillit skapas, utvecklas och upprätthålls, men också hur tillit äventyras och raseras.

 

Tillit innebär ett förtroende, något man kan lita på och sätta sin tilltro till. Om tilliten och förtroendet är brutet behöver tid läggas på att bygga upp det igen. Med stöd och verktyg kan processen effektiviseras. Men att bara prata hjälper inte. Liksom i alla sammanhang är det i sina beteenden och sitt agerande man visar var man står. Här gäller det också att vi alla gör jobbet tillsammans, tillit är ömsesidigt och det räcker inte att en tar sitt ansvar, alla parter behöver vara delaktiga och bidra.

 


Välkommen till oss!

Christian, ChrisTina, Gerd och Göran

info@medarbetarcentrum.se

www.medarbetarcentrum.se