Skriv ut


Barnhälsovård
Nyhetsbrev

Februari 2021

Kort med bildstöd

Ett arbetssätt för att göra barnen ännu mer delaktiga under hälsobesöken

För att barnen ska känna sig trygga inför hälsobesöken har vi bildstöd som skickas hem i samband med inbjudan till hälsobesöken på BVC. Vi vet att ni även har använt bildstöden under besöken och att det har funnits önskemål om att kunna göra barnen ännu mer delaktiga. Därför har vi tagit fram kort med bildstöd. Det är i stort samma bilder som på inbjudningarna plus några fler som BHV-sjuksköterskor och BHV- läkare har sett behov av. Totalt är det 36 bilder.

Ni kommer inom kort att få korten till ert BVC. Ni kommer att få mer information i ett separat mail och vi kommer även att erbjuda workshops vid flera tillfällen under 2021 och 2022. Håll utkik på hemsidan under Möten/utbildningar.

 

 
 

Bildstöd om Covid-19

Här hittar du bland annat bildstöd på flera språk om corona-virus, handtvätt på rätt sätt, munskydd vid besök, vaccination och frågor om symtom. Gå gärna in och titta och använd det som blir bäst för er.

 

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19

Samlad information om aktuella vaccin och vaccination mot covid-19 riktad till vårdpersonal som utför vaccinationer. Här finns bland annat information om amning och vaccinationer och barn och vaccinationer.

 

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

 

 

Om ditt barn är ovaccinerat

Nu finns informationsblad på flera språk till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

 

Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat — Folkhälsomyndigheten

 

Vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prematurfödda och barn som vårdas av andra orsaker på en neonatalavdelning bör vaccineras med dos 1 mot rotavirusinfektion när de ligger inne på avdelningen.

Här är  länk till dessa rekommendationer samt litteraturgenomgång i ämnet.

 
 
 

Läsoteket ger inspiration och verktyg för läsfrämjande arbete

Nu finns en digital plattform där du som arbetar med barn och familj kan få stöd och inspiration i arbetet med att främja läsglädje.
På Läsoteket hittar du verktyg och material att använda i din verksamhet och i mötet med familjer.

Läsoteket är en digital plattform där du som yrkesverksam inom till exempel förskola, familjecentral, bibliotek eller mödra- och barnhälsovården kan hitta inspiration, verktyg och metoder för att uppmuntra till läsning i hemmet och stimulera barns läsglädje.

 

Mer information
Den 5 mars kan du delta i en gratis webbsänd presentation av Läsoteket via Facebook. Anmäl dig här: EDGR: Öppna dörrar för läsning med Läsoteket   

Här hittar du Läsoteket: lasoteket.goteborg.se  länken öppnar den 3 mars

Läsoteket har tagits fram av folkbiblioteken i Göteborg i samarbete med flera andra verksamheter och är en del i kraftsamlingen Staden där vi läser för våra barn.

 

Mer material om Rörelsenyckeln

I förra nyhetsbrevet skrev vi om det nya materialet Rörelsenyckeln som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Nu har det kommit mer informationsmaterial både till professionen och till barn och vuxna. På  Rörelsenyckeln hittar du presentation om rörelsenyckeln för personal och bilder till väntrums-TV.

 

 

 
 

Uppdaterat material om mat för individuellt föräldrastöd och i grupp

Nu finns en uppdaterad version av föräldrastödsmaterial på vår hemsida. Materialen är bildbaserade och tänkt som stöd i samtal om mat och matintroduktion i föräldragrupper, men kan även användas vid individuella besök på BVC.

Materialet finns i tre versioner, flip-over pärm, powerpoint och en förkortad version som är tänkt att användas till digitala föräldragrupper. Läs mer här

 

Tänderna är viktiga

Rocka munnen – ett digitalt verktyg som gör det roligare och lättare att borsta barnens tänder

Tänderna är viktiga. Barn påverkas på flera sätt av karies bland annat kan det yttra sig som smärta och infektioner, sömnstörningar, försämrad tillväxt, lägre självkänsla och det är därför viktigt att motverka kariesutveckling redan i tidig ålder. Rocka munnen är en mobilapp som är anpassad för barn från 2 års ålder, där syftet är att leka fram goda vanor.

Titta gärna på filmen nedan för att få inspiration kring hur du kan prata om Rocka munnen med barn och föräldrar.


Film Rocka munnen

Rocka munnen innehåller ett interaktivt spelläge och ett passivt konsertläge med tidtagning som är med under tandborstningen.

Barnen leker fram en god vana, samtidigt som de lär sig att borsta tänderna på rätt sätt.

Rocka munnen är gratis och finns att ladda ned från Google Play eller Appstore. Ladda gärna ned appen själv och testa innan du visar den för familjerna.

 
 
 

Ny verksamhetsutvecklare i central barnhälsovård

Sara Karlsson är distriktssköterska och har börjat arbeta som verksamhetsutvecklare och utgår från Södra Älvsborg. Sara kommer att arbeta 40%.

Saras kontaktuppgifter är:

sara.karlsson@vgregion.se

mobil, 072-2065891

 

Här kan du läsa mer om Sara

 
 
 

Barnet i fokus när regeringen presenterar reformer

Regeringen presenterar flera viktiga reformer för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Det handlar om ett paket med åtgärder för att alla barn ska kunna leva under trygga och stabila förhållanden fritt från våld, övergrepp och kränkande behandling. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som på flera sätt stärker barnets ställning i vårdnadstvister. Förslagen innebär bland annat att förutsättningarna för barnets delaktighet i processen förbättras. Lagrådsremissen innehåller också förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister - Regeringen.se

 

Välj att sluta, nationell telefonlinje för våldsutövare

Personer som utövar någon form av våld i nära relationer (psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och försummelse) är den primära målgruppen för Välj att sluta. Hit kan också våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende ringa.

Telefonrådgivarna kan både ge stöd i stunden för den som ringer och hänvisa vidare till en verksamhet som kan erbjuda långsiktigt stöd. Det långsiktiga målet med verksamheten är att förebygga våld i nära relationer, genom att motivera dem som utövar våld att söka behandling.
För att minska våld i nära relationer är det viktigt att även den som utövar våld får stöd.

Du kan läsa mer och beställa material här  

 
 

Vårens utbildningar

Håll koll på hemsidan under  Möten/utbildningar vad som är pågång inom barnhälsovården i Västra Götaland. Vi fortsätter tillsvidare att träffas digitalt.

 

Sällsynta dagen

Den sista februari varje år, i år den 28 februari, uppmärksammas sällsynta diagnoser över hela världen, så också i Västra Götaland.

I år ger Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst, tillsammans med en mängd aktörer, dig som arbetar inom vården eller annan stödfunktion i samhället samt dig som är patient, närstående eller annan intresserad möjlighet att på webben ta del av fakta, livsberättelser, intervjuer och musik  – allt om sällsynta diagnoser. Du hittar mer information här   

 
 
 
 

Utökade hembesök och föräldragruppsträffar i Grästorp

Arbetet med utökade hembesök startade som ett samarbetsprojekt mellan Grästorps kommun och Barnhälsovården, Capio vårdcentral i Grästorp och pågick mellan 2017-2020. Projektet har nu landat i fler hembesök och utökat föräldrastöd i grupp. På Grästorps kommuns hemsida kan du läsa mer och se en film om arbetet i Grästorp.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24OB_dyd4iM&feature=youtu.be
 
 
 
 

Information för er som arbetar i Göteborg och Södra Bohuslän

 

Välkommen på Riskbruksutbildning inom Mödra- och Barnhälsovård i Göteborg och Södra Bohuslän våren 2021

Utbildningen vänder sig i första hand till nyanställda inom MHV och BHV men även till personal som vill uppdatera sig inom riskbruk/missbruk hos gravida och deras barn.

Du hittar mer information och anmälan här

 

Välkommen till Barnhälsovårdsforum för Göteborg och Södra Bohuslän

Vad är barnhälsovårdsforum?
Under Covid-19 pandemin har vi inte haft möjlighet att träffa er som vanligt. Därför provar vi nu ett nytt forum för att mötas digitalt. Ni kommer att möta en verksamhetsutvecklare och en BHV-överläkare, oftats också logoped, psykolog, dietist och teamsekreterare från central barnhälsovård. 

Barnhälsovårdsforum är ett sätt att skapa en bättre tillgänglighet mellan central barnhälsovård och medarbetare i barnhälsovården. Tanken är att kunna utbyta information, lyfta aktuella frågor och byta erfarenheter.

Målgruppen är BHV-medarbetare och verksamhetschefer för BVC. Du deltar utifrån behov, möjlighet och intresse.

Klicka här för mer information.

 

Information från grundskoleförvaltningen i Göteborg

Grundskoleförvaltningen i Göteborg arbetar för en säker hantering av elevhälsovårdens post och vi ser därför över våra rutiner. Vi har nästan 10 000 medarbetare och drygt 60 000 elever i våra verksamheter. För att er post till elevhälsan ska nå rätt mottagare och inte av misstag öppnas av någon obehörig vill vi be er säkerställa följande:

Att det framgår att det är till elevhälsan genom att ange tex. SHV, psykolog

Att eleven går i kommunal skola i Göteborg och inte i friskola eller annan kommun

Att ni anger en mottagare inom grundskoleförvaltningen

Att ni använder rätt adress:

Göteborgs grundskoleförvaltning
Verksamhet, skola och eventuell tjänsteperson/titel 
Box 1015
405 21 Göteborg

 

Ny mailadress till gemensam brevlåda för Göteborg och Södra Bohuslän

regionhalsan.central.barnhalsovard.gbgsobo@vgregion.se

 
 
 
 

Central Barnhälsovård 
regionhalsan.central.barnhalsovard.gbgsobo@vgregion.se