Skriv ut

Juni 2021. 877 prenumeranter. Prenumerera och läs tidigare nummer


Agenda 2030 - kommunal strategi antagen

Kommunfullmäktige antog den 24 maj Trollhättans Agenda 2030-strategi, kopplad till FN:s globala hållbarhetsmål. Nu startar två fördjupningsområden där Staden och de kommunala bolagen samarbetar; "Bred samverkan för biologisk mångfald" och "Färdplan för social hållbarhet"

 

Läs mer

 


Visualiseringsverktyg som samlar Trollhättans klimatåtgärder

Trollhättans Stad arbetar för minskad klimatpåverkan. En koldioxidbudget har antagits i linje med Parisavtalet. För att samla oss runt en gemensam målsättning arbetar kommunen med ett digitalt verktyg. I verktyget kan du se hur utsläppen i Trollhättan ser ut idag och möjliga lösningar att komma tillrätta med dem. 

 

Läs mer

 


Mer surr i Eidars rabatter

Under 2021 pågår ett gemensamt LONA-projekt mellan Trollhättans Stad och bostadsbolaget Eidar. Syftet är att hos Eidars hyresgäster öka kunskapen och intresset för de pollinerande insekterna.

 

Läs mer

 

Eidar bekämpar även invasiva arter

 


Fler gröna projekt på G

Länsstyrelsen har beviljat pengar till ytterligare två projekt i Trollhättan som ska gynna den biologiska mångfalden. – Det är glädjande att vi växlar upp arbetet och involverar fler, säger TorBjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

 

Läs mer

 


Föreningar söndagsstädar

Trollhättans Stad bjuder in föreningar att hjälpa till med städningen i Trollhättan. Som tack för insatsen får föreningen ett bidrag till föreningskassan från staden. Två föreningar kommer att städa varje söndag under 20 helger.

 

Läs mer


Satsning på hållbarhet i ny organisation


En tydligare satsning på hållbarhetsfrågorna, och ett vassare samarbete när det gäller översiktlig planering och strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Det väntas bli resultatet av en omorganisation inom Kommunstyrelsens förvaltning.

 

Läs mer

 

...och här presenteras nya chefen

 


Statliga lovpengar till Trollhättan

Trollhättans Stad tilldelas 1,9 miljoner kronor för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Pengarna möjliggör en utökad satsning på sommarlovet.

 

Läs mer

 

Läs om fritidsgårdarnas sommarlovsaktiviteter

 


Gott företagsklimat i Trollhättan

Den 14 april antogs en ny näringslivsstrategi i Trollhättan, med fyra strategiska områden. Under våren har dessutom resultatet av årets Insiktsmätning presenterats. Trollhättan får där förstaplatsen bland kommuner över 40 000 invånare.

 

Läs om näringslivsstrategin

 

Läs om rankingen

 


Förbättrade möjligheter att sortera

Trollhättans bostadsbolag Eidar har som mål att bostadsområden med minst 100 lägenheter ska ha bostadsnära sopsortering senast 2024. Den 17 maj öppnade sju nya miljöstationer för bostadsnära sopinsamling i kvarteret Humlan i stadsdelen Sylte.

 

Läs mer

 


Hyresgäster erbjuds elbils-pool

Trollhättans bostadsbolag Eidar har startat en el-bilspool, där hyresgästerna erbjuds att använda bolagets bilar utanför arbetstid. "Genom ny teknik och digitalisering ser vi en möjlighet att bidra till ett grönare Trollhättan och att utöka servicen till våra hyresgäster", säger Owe Lång, ekonomi- och IT-chef på Eidar.  

 

Läs mer

 


Miljöåret 2020 i Trollhättan

Det hände en hel del i Trollhättans miljöarbete under 2020. Det kan läsas i en 2-sidig miljöredovisning med följande rubriker: Minskad klimatpåverkan och ren luft - Hållbar användning av vattenmiljöer - Hållbart brukande av skog och odlingslandskap - God boendemiljö och hållbar konsumtion. 

 

Läs mer

 


Miljonbidrag för arbete mot segregation

Nyligen beviljades 1,65 miljoner kronor i bidrag från Delegationen mot segregation till att stärka arbetet med att minska bostadssegregationen i Trollhättan. En del i arbetet är att utveckla Kronogårds Torg för framtiden.

 

Läs mer

 


Social hållbarhet - brett arbete pågår

Trollhättans Stad arbetar på olika sätt för att stärka den sociala hållbarheten. Här listar vi en del av det arbete som pågår i 62 olika punkter. Det mesta är en del av vår ordinarie verksamhet, medan andra aktiviteter är tidsbegränsade projekt. 

 

Läs mer

 


Skräpplockardagar våren 2021

Årets Skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent är avslutade. I år deltog 4366 Trollhättebor, de allra flesta från skolor och förskolor. Bland många goda exempel kan nämnas Skräp-Maja som besökte Nya skolan och 25 personer från Östra Grevie byalag som städade sin by.

 

Läs mer

 


Trollhättan - miljörankad till plats 21

Aktuell Hållbarhet har för trettonde året rankat Sveriges miljöbästa kommuner. Trollhättan klättrar från plats 70 till plats 21 av Sveriges miljöbästa kommun år 2021, enligt undersökningen. I Västra Götalands län hamnar Trollhättan på 2.a plats.

 

Läs mer

 


Nyhetsbrevet: Nyheter, tips och goda exempel i arbetet med att göra Trollhättan mer hållbart. Synpunkter, tips eller frågor? Svara på mailet.

Vi värnar om din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Så länge du är prenumerant lagrar vi din e-postadress. Trevlig läsning!