Föreningsbrev mars, 2019


Jämställdhetsskjutsen 2019

För att synliggöra och uppmärksamma 30 års arbete för ett jämställt Umeå (1989–2019) utlyser Jämställdhetsutskottet projektmedel för initiativ och aktiviteter som under år 2019 på olika sätt uppmärksammar jämställdhetsfrågor i Umeå kommun.

Stöd ges till projekt som:

- Genomförs i Umeå kommun
- Är utåtriktade (snarare än t.ex. intern fortbildning)
- Bidrar till ett eller flera av de sex jämställdhetspolitiska målen

Exempel på aktiviteter kan vara att ordna en bokcirkel med feministiska böcker, eller varför inte en feministfestival. Eller något helt annat!

Det finns medel till totalt tio skjutsar:

- Fem lilla jämställdhetsskjutsen på upp till 1989 kronor
- Fem stora jämställdhetsskjutsen på upp till 20 190 kronor.

Läs mer om jämställdhetsskjutsen och gör er ansökan


Dags att söka lokaltider för säsongen 2019/2020

Nu är det dags att söka återkommande lokaltider för den kommande inomhussäsongen 2019/2020. Din ansökan behöver lämnas senast söndag 30 april. Enstaka tider kan bokas när som helst under året.

Ansökningsblankett hittar du på www.umea.se/blanketter. Du kan även hämta en blankett hos fritid, Södra flygeln på stadshusområdet.

För mer information kontakta lokalbokningen 090-16 18 55 eller fritid.bokning@umea.se 


Sök bidrag och arrangera på påsklovet

Det finns möjlighet för föreningar att söka stöd för att ordna aktiviteter för barn och unga under påsklovet. Arrangemangen ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå och vara kostnadsfria. Många föreningar som öppnat upp sina verksamheter har fått nya medlemmar.

• aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå 
• det ska vara lätt att vara ny och delta, t.ex. genom drop-in eller prova-på verksamhet 
• arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras 
• du/ni som arrangerar gör det på fritiden 
• verksamheten ska vara alkohol och drogfri

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, m.m. Ansökningar om bidrag ska vara Föreningsbyrån tillhanda senast 26 mars.

Läs mer om att ansöka


Glöm inte att marknadsföra era påsklovsarrangemang

Lägg in era öppna påsklovsaktiviteter i den kommungemensamma kalendern på www.umea.se/handerpalovet. Kommunen samarbetar med evenemangskalendern "Allt om Västerbotten". Du bidrar med tips till lovkalendern via www.alltomvasterbotten.se . Det kan vara ett bra sätt att nå ut till nya målgrupper. Vi kommer att marknadsföra den gemensamma kalendern på olika sätt.

Läs mer om hur du lägger in arrangemang så de syns i lovkalendern 

Vid frågor kontakta Sara Nordström, sara.nordstrom@umea.se  


Fem föreningar får demokratiskjuts

Fem ideella föreningar har fått 20 000 kr vardera för att genomföra demokratiprojekt under 2019. Satsningen kallas för Demokratiskjutsen och är en särskild satsning av engångskaraktär.

Föreningar som fick demokratiskjutsen:

Vän i Umeå - Ökad delaktighet för utrikesfödda tjejer
Projektet erbjuder deltagarna möjlighet att samtala och lära sig mer om sina mänskliga rättigheter kopplade till sex och samlevnad. Projektet vill bidra till ökad självkänsla och egenmakt samt delaktighet i politik och föreningsliv. Detta görs genom kreativa uttryck så som musik och bildskapande. Projektet sker i samverkan med RFSU och Kulturbron.

Studieförbundet Vuxenskolan – Ung kraft!
Genom två föreläsningar, en i centrala delarna av stan och en på Ersboda, ska unga som vill organisera sig få kunskap och verktyg att göra det. Projektet sker i samverkan med förbundet Vi Unga.

Utrikespolitiska föreningen Umeå – Youth engagement project
Föreningen kommer att erbjuda aktiviteter för gymnasieungdomar inför Europaparlamentsvalet i syfte att skapa engagemang för utrikespolitiska frågor och öka valdeltagandet. Bland annat kommer det att produceras en podcast, bjudas in till temakväll och arrangeras panelsamtal, en ungdomsdebatt och en debatt med kandidaterna till valet.

Sävar IK – Ung, aktiv och medinflytande i Sävar
I samband med Sävarcamp kommer aktiviteter för deltagarna att genomföras i syfte att barn och unga ska få mer inflytande över sin egen fritid. Aktiviteterna omfattar en enkätundersökning och sedan studiebesök på områden där kommunen planerar ny stadsmiljö. Där får deltagarna dokumentera ”platser där barn inte haft inflytande” som de senare under en workshop får skapa alternativ till. Deltagarna kommer själva att rösta fram de förslag som de vill prioritera, vilka sedan presenteras i en utställning.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten – Rätten till källorna, arkiv åt alla!
I samband med att Folkrörelsearkivet fyller 50 år anordnas till hösten ett arrangemang med öppna föreläsningar som förklarar arkivens syfte, funktion och innehåll. Syftet är att tillgängliggöra arkiven och vår gemensamma historia för fler eftersom de utgör en viktig del i ett aktivt medborgarskap.


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Dags att söka stöd för samlingslokaler

Föreningar som driver samlingslokaler kan senast den 30 april söka stöd för sin verksamhet för föregående år.

Målsättning med stödet är att:

- uppmuntra föreningar att driva samlingslokaler företrädesvis i kommunens ytterområden
- skapa ett mervärde för kommuninvånarna och en sammanhållande faktor för de boende i området
- skapa möjlighet till ett utbud av både kultur och friskvårdsaktiviteter i hela kommunen och för alla åldrar
- ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv

Stödet består av ett grundbidrag samt ett bidrag för kostnader för uppvärmning, vatten/el, sophämtning, försäkring av fastigheten.    

Vilka kan söka?
Föreningar som tillhör någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Husrörelsen.

Till ansökan ska bifogas föreningens senast godkända verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt revisionsberättelse.

Sök via kommunens blankettbank 

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 mars
Lokalbidrag ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar
Verksamhetsbidrag etniska föreningar

30 april
Stöd till samlingslokaler 
Stöd till skoterleder 
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Påminnelse: nya telefontider för lokalbokningen på Föreningsbyrån

Från och med 1 april är det ändrade telefontider på Lokalbokningen till kl. 10–12, måndag–fredag.

Det går alltid bra att mejla till fritid.bokning@umea.se. Där hanteras ärenden löpande under dagen.


Nytt datum! Workshop om mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i civilsamhället

Den 13 april kl 10-14 genomför Forum Syd en workshop i centrala Umeå. Workshopen kommer att handla om:

- hur du kan söka pengar till rättighetsbaserade projekt

- information om Forum Syd och deras koppling till Sida

- Vilka projekt som Forum Syd stödjer

Det finns även möjlighet till att lämna önskemål om vilket stöd ni behöver för att kunna genomföra effektiva projekt.

Målgrupp för workshopen är demokratiskt uppbyggda organisationer som har funnits i minst två år i Sverige, som inte tillhör någon ramorganisation inom Sida och som inte sökt bidrag genom Forum Syd tidigare.

Du kan max anmäla två personer från er förening.

Anmäl dig till workshopen

Läs mer om Forum Syd på www.forumsyd.org  


De blev fritidsnämndens stipendiater under Umeå idrottsgala

Stipendiaterna är ungdomsledare, eldsjälar eller idrottsutövare i någon av Umeås föreningar som utmärkt sig speciellt under året eller de som arbetat i det tysta i många år.

Årets stipendiater blev:

Årets ledare
Christer Lundgren, Sandviks IK 

Årets idrottsutövare
IFK Umeås stafettlag med Jonna Sundling, Linn Sömskar och Elina Rönnlund

Årets eldsjälar
Paavo Lundqvist, Föreningen Stora stenen 
Kjell Thelberg, Umeå Parasportförening

Lång och trogen tjänst
Ove Oscarsson, Täfteå Idrottsklubb 
Åsa Nordqvist, Umeå IK FF 


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/dialog