Skriv ut

NR 5 2020

Läs tidigare nummer här  

 

Psykisk ohälsa i Halland – ett gemensamt arbete

I detta nummer av Psykiatrin Hallands nyhetsbrev resonerar vi om olika aspekter av åldrandet, särskilt med tanke på psykiska besvär, vi hälsar på hos Förebyggande enheten i Halmstad, där barnen är i fokus om än inte personligen närvarande och vi beskriver en överenskommelse som ska komma patienter till del på ett konkret vis.

Ovanpå allt detta avslöjar vi något om Psykatrin Hallands planer för 2021.
I denna fråga blir det också filmvisning.

Goran Delic
Förvaltningschef, Psykiatrin Halland

 

Psykiatrin Hallands nyhetsbrev vänder sig till alla våra samarbetspartner. Har du frågor, synpunkter eller vill medverka som skribent, oavsett organisation, skicka ett e-brev till nyhetsbrevets redaktör Harald Bergengren


 

Du har tre olika åldrar när du blir gammal

När vi talar om hög ålder kan vi inte längre bara tala om årtal. Numera ser man fler aspekter. Du har en biologisk, en psykologisk och en social ålder. Ändå: Psykisk ohälsa ser annorlunda ut hos äldre än hos yngre. Kroppsliga åldersförändringar gör att reservkapacitet i kroppens olika organ minskar. Förändringar i hjärnan anses påverka utveckling av depression, skriver Anna Hagstad, överläkare vid Psykiatrin Halland.

Vi kämpar för ett långt liv, men emot själva åldrandet. Det låter motsägelsefullt men just så har det blivit, tack vare välfärdssamhällets utveckling. Vi blir både äldre och friskare. Åldrandet ses inte längre som en period av enbart nedgång − snarare som en period då vi fortsätter att förändras. Här talar man om förändring inom tre olika strukturer:

Den biologiska åldern är ett mått på hur individen fungerar rent fysiologiskt.

Den psykologiska aspekten beskriver förmågan att anpassa sig till miljön och eventuella förändringar i den. Minne och inlärningsförmåga är viktiga aspekter.

Den sociala åldern kan beskrivas som de kontakter individen har med andra, vilken position man har i samhället och i olika grupper.

Psykisk ohälsa kan ofta uttrycka sig annorlunda hos äldre än hos yngre. Kroppsliga åldersförändringar gör att reservkapacitet i kroppens olika organ minskar. De förändringar som drabbar hjärnan anses ha betydelse för utveckling av depression.

Läs hela Anna Hagstads artikel här 


 

De båda socialrådgivarna Maria Selway och Emma Fjordgren arberar på Förebyggande enheten vid socialförvaltningen i Halmstad: "Meningen är att föräldrarna ska komma hit innan det gått för långt. Vi arbetar förebyggande."

De stöttar föräldrar i svåra situationer

Det är inte alltid så lätt att vara förälder. Därför finns Förebyggande enheten i Halmstad där föräldrar kan få råd och stöd på olika sätt, allt från ett enda telefonsamtal till en hel kurs under en termin.

Enheten vänder sig i första hand till föräldrar och andra viktiga vuxna som träffar barn och ungdomar. Arbetet är för barnens bästa men via föräldrarna, som ska stärkas i sitt föräldraskap.

– Meningen är att föräldrarna ska komma hit innan det gått för långt. Vi arbetar förebyggande, betonar Maria Selway, socialrådgivare.

Föräldern kan få upp till tio samtal som bygger på råd och stöd. Innehållet anpassas efter vad föräldern behöver och vilket stöd som passar i det enskilda fallet.

Varje termin erbjuds föräldrastödskurser där varje träff betonar ett tema eller en strategi. En stor vinst är att träffa andra föräldrar i liknande situation för att känna gemenskap och utbyta erfarenheter.

Läs hela artikeln här


 

Psykiatrin Hallands verksamhetsplan för 2021 – nu även på film

NSPH: Unga far illa i Kungsbacka

En sak vet vi: 2020 blev inget bra år för sjukvården. Med tanke på omständigheterna har Psykiatrin Halland upprätthållit en hög och relativt stabil nivå, skriver förvaltningschefen Goran Delic.

Nu planerar Psykiatrin Halland för 2021 en rad satsningar på BUP, missbruksvård, digitalisering och andra områden. Verksamhetsplanen presenteras både som en traditionell plan och i en knappt fyra minuter lång filmversion.

Läs Goran Delics artikel och se filmen här

Mer än var femte tonåring har haft självmordstankar någon gång under de tre senaste månaderna, nio av tio har någon gång upplevt psykisk ohälsa och 37 procent är oroliga för en kompis som har problem med alkohol eller droger. Detta visar en enkät som två praoelever vid NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) gjorde bland unga i Kungsbacka tidigare år.

"Resultatet visar en skrämmande verklighet", skriver NSPH i en kommentar.

Ladda ned rapporten här


Nystartat nätverk för bättre psykisk hälsa

Psykiatrin inte ska betraktas som en ensam aktör utan som en specialitet som behöver ingå i ett sammanhang tillsammans med andra.

Det sade psykiatrinämndens ordförande Lars Gustafsson i samband med att arbetet med den så kallade Halländska Överenskommelsen drog igång tidigare i höst. Det handlar om nya samarbeten för att förbättra den psykiska hälsan i länet.

Aslak Iversen, verksamhetschef i psykiatrins öppenvård, var också på plats och beskrev hur nätverk och sammanhang betyder mycket för den utsatta, enskilda individen. Han menade även att en av de största friskhetsfaktorerna kretsar kring förmågan att göra något gott för andra, med andra. Det ger både gemenskap och meningsfullhet.

Läs hela artikeln här


Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Klicka här


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här