Skriv ut


Barnhälsovård
Nyhetsbrev
Januari 2021

Stödmaterial till digitala föräldragrupper

Här kommer goda nyheter!

Den nationella arbetsgruppen för föräldraskapsstöd i grupp har arbetat fram nya texter till Rikshandboken om att hålla föräldragrupper. Innehållet består av både texter till stöd för gruppledaren och sex olika teman att välja mellan vid olika tillfällen.

Materialet är inte klart för publicering på Rikshandboken ännu men du får redan nu tillgång till det. Materialet omfattar anpassade powerpointpresentationer för digitala föräldragruppsträffar.

Innan publicering på Rikshandboken vill författarna att materialet ska utvärderas, vilket vi behöver din hjälp med. Här hittar du mer information om materialet och länk till utvärdering.  

I väntan på att materialet publiceras på Rikshandboken ligger det på vår hemsida under Material, föräldrastödsmaterial, digitala föräldragrupper  

 

 
 

Fler orosanmälningar till socialtjänsten

– ökad kunskap en av förklaringarna

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen. Drygt 4 av 10 anmälningar beror på förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse.

Det finns stora lokala variationer, men generellt anses inte att ökningen beror på pandemin utan snarare på att anmälningsbenägenheten är större tack vare bättre rutiner och ökad kunskap om barn som far illa. Samma utveckling har setts under flera år.

Vissa anmälningar kopplas direkt till pandemin och ofta berör de barn i redan utsatta familjer samt barn i socioekonomiskt utsatta områden. Var femte anmälan kom från skolan.

 

Fakta om anmälningar:

4 av 10 anmälningar relaterar till förälders eller vårdnadshavares problem som tex psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse.

 

2 av 10 anmälningar har en anmälningsorsak relaterad till våld i nära relation, våld mot barn eller barn som bevittnat våld i nära relation.

 

 

 

 

 

 

 

Fler orosanmälningar till socialtjänsten – ökad kunskap en av förklaringarna - Socialstyrelsen

 
 
 
 

Ny medarbetare i central barnhälsovård

Tina Dahlberg är dietist och vikarierar för Cecilia Hedström på Central Barnhälsovård i Göteborg och Södra Bohuslän. Tina började i januari och arbetar 60 procent i central barnhälsovård.

Du når Tina via tina.dahlberg@vgregion.se eller 072-1733785

Här kan du läsa mer om Tina

 
 
 

Olämpligt att blanda olja i ersättningen

Det har länge varit en återkommande fråga om råd vid tröga magar och förstoppning. det finns en rad olika huskurer som kan vara mer eller mindre effektiva. Barnhälsovården

ska arbeta utifrån bästa tillgängliga evidens och Livsmedelsverket har nu förtydligat råden, som också går helt i linje med det som står på Rikshandboken. Även Livsmedelsverkets Handledning för barnhälsovård är uppdaterad.

På sidan 16 i personalhandledningen kan du läsa följande om varför Livsmedelsverket avråder från att bland annat tillsätta olja i ersättningen.

Det förekommer att rapsolja används på neo som en del av en behandling. Det ska inte blandas ihop med de råd och rekommendationer som ges från BVC utan är i så fall en del av en noga avvägd behandling under en begränsad tid hos barnet.

Bra mat för barn 0-5 år (livsmedelsverket.se)


 

Uppdaterade råd om introduktion av mat med gluten till barn under ett år

Det nya rådet är att börja ge mat med gluten på samma sätt som annan mat. Det är viktigt att börja med små mängder och att öka mängden långsamt. 

Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn (livsmedelsverket.se)

 
 
 

Tillsammans för barnets bästa

I december anordnade MFoF – myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd en konferens med fokus på barnets bästa. Under dagen presenterades olika projekt du har nu möjlighet att se alla föreläsningar, klicka på knappen.

 

Föreläsningar och filmer från konferensen

 

Västra Götalandsregionen representerades av Cecilia Hedström, dietist inom CBHV som pratade om statsbidragssatsningen i Biskopsgården, se film nedan.

 

Ett tillgängligt stöd - Biskopsgårdens BVC frågar föräldrar vad de önskar

 
 
 
 

Rörelsenyckeln - ett informationsmaterial om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är grundläggande för ett gott liv och gynnar såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför har Västra Götalandsregionen tagit fram ett informationsmaterial som heter Rörelsenyckeln.

Materialet är ett stöd för dig som möter barn och unga i samtal om fysisk aktivitet. Det innehåller bland annat rekommendationer om fysisk aktivitet till barn och ungdomar i olika åldrar och olika samtalsverktyg.

 

Målsättningen är att alla som arbetar med barn och unga ska använda Rörelsenyckeln som ett stöd i samtalet med barn och unga om fysisk aktivitet. Materialet är en del av Västra Götalands­regionens strategi för fysisk aktivitet och är framtaget av representanter från hälso­ och  sjukvårdsverksamheterna inom regionen. Mer information kommer under v. 4 från Västra Götalandsregionen.

 

Rörelsenyckeln

 
 
 
 
 

Nytt mötesforum för BHV-medarbetare Södra Älvsborg

Central BHV i Södra Älvsborg har via mail bjudit in till digitala mötesforum för BHV-medarbetare, en gång per månad första halvåret 2021. Syftet är en bättre tillgänglighet till CBHV för BHV-medarbetare. Tanken är att kunna ta upp frågor som dyker upp inom BHV och även utbyta erfarenheter med varandra. Att gemensamt tänka kring vardagliga dilemman.

CBHV-teamet är samlat mellan 15.00-15.45 följande datum: 25 februari, 18 mars, 15 april, 19 maj och 23 juni.

Ni hittar länkar till möten i er mail, välkomna!

 
 
 

 

Central Barnhälsovård  

centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se