Skriv ut

2021-02-26

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Covid-19 - Kommunen öppnar upp kommunala inomhusanläggningar för födda 2002 eller senare

Skurups kommuns inomhusanläggningar är öppna för verksamhet som bedrivs för barn och unga födda 2002 eller senare. Detta gäller fram till den 7 mars och gäller kommunens samtliga uthyrningsbara lokaler, observera att dessa restriktioner kan komma att förlängas. Kommunens utomhusanläggningar är öppna för alla åldrar likt tidigare.

Omklädningsrummen vid sportanläggningarna får inte användas för omklädning och dusch. Däremot kan man använda toaletterna i omklädningsrummen.  

Enligt Folkhälsomyndigheten ska idrotts- och fritidsaktiviteter bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det innebär att:

- hålla avstånd till varandra
- inte dela utrustning med varandra,
- när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
- undvika gemensamma omklädningsrum
- resa till och från aktiviteten individuellt
- utföra aktiviteten i mindre grupper.

Viktigt att föreningar inkommer med besked om man tänker använda sina sedan tidigare bokade tider (säsongsbokningar) som avser barn födda 2002 eller senare. Detta görs via mail till kulturfritid@skurup.se. Övriga tider kommer att tas bort fram till 7 mars (gäller för bokningar som avser kommunens inomhusanläggningar).

Klicka här

 


Friluftsbadet

Vill er förening driva kiosken på Skurups kommuns Friluftsbad 2021?

Skurups kommun inbjuder härmed er som förening i Skurups kommun att anmäla intresse för att driva kiosken vid Friluftsbadet sommaren 2021.

Friluftsbadet drivs av Skurups kommun. Vid Friluftsbadet finns en kiosk som kommunen erbjuder föreningar att kostnadsfritt driva under sommaren 2021. Den som sköter kioskverksamheten skriver ett avtal med Skurups kommun om att få använda kiosklokalen vid badet. Kommunen kommer ha personal som ombesörjer inkassering av avgifter för entré, säsongskort och minigolf.

Klicka här


Dags att ansöka/nominera till kommunens olika priser/stipendium

Idrottspris

Nu är det dags att nominera en aktiv eller ledare som gjort särskilt värdefulla insatser inom det idrottsliga verksamhetsområde. Sista dag för nominering är den 25 april.

Klicka här

Kulturpris

Priset utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård, eller andra jämförbara områden. Sista dag att nominera till kulturpristagare är den 25 april.

Klicka här

Kulturstipendium

Utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran. Sista dag att ansöka om kulturstipendium är den 25 april.

Klicka här

Arkitekturpris

Utdelas till person, grupp eller organisation för att uppmuntra god arkitektur i kommunen. Arkitekturpriset utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun. Pristagaren utses av kultur- och fritidsberedningen och utdelningen sker årligen under högtidliga former. Sista dag att nomnera är den 25 april.

Klicka här


Stöd till föreningar med social verksamhet

 

Sista dag att ansöka om kommunens stöd till föreningar med social verksamhet är den 15 april.

Ändamål med stödet är att stödja föreningar som bedriver social verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling för medborgarna i Skurups kommun.

Pensionärsföreningar och föreningar med social inriktning får söka detta stöd.

 

Klicka här


BRIS stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam.

Klicka här


Bokning av kommunala lokaler/anläggningar

Fram till 7 mars kan endast verksamhet för barn födda 2002 eller senare bedrivas i kommunens inomhusanläggningar/lokaler (observera att dessa restriktioner kan komma att förlängas)

 

Klicka här

 

 

Från och med 1 januari 2021 införs nya avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar.

Taxor och avgifter - Idrottshallar och möteslokaler, 2021


Kulturevenemang

Med anledning av corona-situationen har merparten av kommande evenemang ställts in, ni finner aktuella evenemang via länken nedan.

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

LÄMNA – LÅNA – GÅ

Måndagen den 25/1 öppnar Skurups bibliotek med begränsade tider. Välkommen att låna, lämna och reservera böcker/andra medier.

Med anledning av de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten så kan vi inte erbjuda sittplatser. Vi hjälper inte till vid datorn eller kopiatorn.

Utlån och återlämning sker vid våra självbetjäningsautomater. Tag med dig lånekort och pinkod.

Det får vistas max 8 besökare i lokalen samtidigt.

 

Bibliotekets hemsida


Råd och tips kring årsmöte från RF-SISU Skåne 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet och här diskuteras/beslutas om viktiga frågor för föreningen. Årsmötet är föreningens och medlemmarnas viktigaste möte. På vår samlingssida om råd och tips kring årsmöte har vi samlat allt ni behöver veta, även tips om att genomföra årsmötet digitalt.

Klicka här


Se kommande filmer på Biorama

Kommunens biograf är tills vidare stängd med anledning av Covid-19.

Biorama - Pärlan i Skurup


Fram till 7/3 kommer fritidsgårdarna ha delvis stängt och fokusera främst på att arbeta uppsökande ute i Skurups kommun och med digitala aktiviteter. Fritidsledarna kommer att erbjuda digitala aktiviteter via Instagram, som bland annat frågesporter, livesändningar, tips och annat. 

Fritidsgårdar - Skurups kommun


 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Fritidsstrateg

 

 

Släpp innehåll här