Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #4

Detta är SEXIT Nyhetsbrev som ges ut av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Nyhetsbrevet har som syfte att på ett enkelt sätt sprida information, främja användningen av SEXIT samt hålla ihop projektet nationellt. SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, är en metod utvecklad för att bättre identifiera unga som är sexuellt risktagande, utsatta eller har erfarenhet av våld, vid besök på mottagning. Läs mer på hemsidan srhr.se. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till intresserade, längst ner finns länkar för både anmälan och avregistrering från kommande nyhetsbrev.

 

 

SEXIT Bild- och språkstöd är här!

För personer som är nya i svenska språket eller har svårt att läsa, är SEXIT-formuläret inte så tillgängligt. Detta har uppmärksammats av användare och därför är vi glada att kunna lansera SEXIT Bild- och språkstöd!

SEXIT Bild- och språkstöd är ett kommunikationsstöd att använda i mötet med en besökare som har behov av sådant. Materialet innehåller samma frågor som formuläret, men några av frågorna är omformulerade för att göra dem mer lättbegripliga. SEXIT Bild- och språkstöd finns i en version på lättare svenska samt i ytterligare fem versioner där både svenska och ett annat språk finns med (arabiska, dari, somaliska, tigrinja och engelska). Bilderna fungerar både som ett kompletterande stöd för förståelsen när besökaren besvarar frågorna, och som ett stöd i samtalet när personal går igenom svaren med besökaren.

SEXIT bild- och språkstöd

I anslutning har vi även tagit fram en väntrumsaffisch med information på respektive språk. Materialen finns som pdf-filer på hemsidan, men det går också att beställa tryckta material på Marknadsplatsen för verksamheter inom Västra Götalandsregionen. För verksamheter som inte tillhör Västra Götalandsregionen går det fram till 24 december att beställa tryckta exemplar via länken. 

Materialen som pdf

Beställ tryckta material (Ej VGR)


SEXIT gästar podden!

SEXIT catch-up

Ett naturligt samtal om sexuell hälsa

Avsnitt #27 av podden Sex på arbetstid handlar om SEXIT. Gäst i programmet är utvecklingsledare Sofia Hammarström som är en av grundarna till metoden och som även forskar kring dess användning.

Lyssna här  

SEXIT catch-up är en grundutbildning i SEXIT för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta i utbildningen av annan orsak, och vars arbetsplats arbetar med SEXIT. Höstens datum är 9 december i Göteborg. Begränsat antal platser.

Anmälan

Detta är titeln på det examensarbete om skolsköterskors användning av SEXIT i hälsosamtalen som Ida Söderquist och Lisen Törnkvist skrivit inom skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde.

Till uppsatsen  

 


 

Första statistiken från de nya frågorna

Värmland har som första region samlat in statistik från sin användning av SEXIT 3.0. Detta är intressant eftersom våldsfrågorna och sex som självskada är nya frågor som vi inte tidigare haft siffror på.

Siffrorna ska tas med en nypa salt eftersom vi saknar bortfallsdata- det vill säga vi vet inte hur många besökare som inte svarat på SEXIT och därmed inte om svaren är representativa för mottagningarnas besökare. Med det sagt är det ändå intressanta siffror:

Totalt 458 formulär har analyserats. Medelåldern var 18 år, 88 procent definierade sig som kvinnor och 12 procent som män.

För att ge ett exempel kan nämnas att på frågan: Har du använt sex för att avsiktligt skada dig själv eller för att hantera jobbiga känslor? svarade 14 procent av kvinnorna och 9 procent av männen "ja" och ytterligare 3 procent svarade "vet inte".

Siffrorna är uppseendeväckande höga. Eftersom den enda undersökning som ställt en likvärdig fråga tidigare gjordes på gymnasiet (Unga, sex och internet – i en föränderlig värld), så är det svårt att jämföra. I den studien frågade man: Har du någonsin använt sex för att avsiktligt skada sig själv? och då svarade 3.2 procent av kvinnorna, 0.8 procent av männen och 9.4 procent av icke binära "ja".

Statistiksammanställning från Värmland 2020

Unga sex och Internet – i en föränderlig värld  

 


Testa SEXIT Online

I förra nyhetsbrevet berättade vi om SEXIT Online på 1177. Nu finns en länk till en demoversion för den som är nyfiken på att se hur det ser ut för ungdomen. Är din verksamhet sugen på att prova, kontakta sofia.hammarstrom@vgregion.se

 

Prova demoversionen!

 

På gång i SEXIT

⇒ SEXIT på konferensen Sex, unga och skolans roll (28 oktober)

⇒ Föreläsning för Stockholms elevhälsor (1 december, 4 februari)

⇒ Föreläsning för Göteborgs elevhälsor (4 december, 11 februari)

⇒ SEXIT catch-up i Göteborg (9 december)

⇒ Utbildning Borås UM (26 januari)

⇒ Utbildning Stockholms elevhälsor (9 mars)

⇒ SEXIT-utbildningen blir digital (vår)

 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor angående SEXIT eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare  sofia.hammarstrom@vgregion.se 

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen