Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

18 AUGUSTI 2021

 

142 734 invånare i Jönköpings kommun

 

I dag presenterade SCB statistik över befolknings­utvecklingen för första halvåret 2021. Den visar att Jönköpings kommun har ökat med 307 personer under perioden och att det den 30 juni bodde 142 734 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för första halvåret uppgick till +255. Under årets sex första månader har det fötts 836 barn, vilket är exakt lika många födda som under första halvåret 2020. Antalet avlidna var färre under första halvåret 2021 än motsvarande period föregående år, 581 under 2021, jämfört med 648 under 2020.

Under första halvåret 2021 har 3 060 personer flyttat till kommunen samtidigt som 3 052 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på åtta personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2020 ökat med 51 per­soner och utflyttningen har ökat med 230 personer.

Under perioden var det en relativt stor justeringspost (+44 personer). Den visar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2021, men som har rapporterats efter den 1 februari.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

 

Arbetslösheten i juli var 5,8 procent

 

I juli uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,8 procent av arbetskraften 16–64 år. Det är en minskning jämfört med juli 2020 då den uppgick till 6,9 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun minskat med 878 personer sedan juli förra året, från 5 059 till 4 181 personer.

Arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (5,8 procent respektive 5,7 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i juli 5,8 procent (7,7 procent i juli 2020) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 15,4 procent (18,2 procent i juli 2020).

Arbetslösheten i juli var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 6,3 procent och i riket 7,9 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - juli 2021

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Områdesfakta 2021 publicerades under sommaren

 

I Områdesfakta redovisas folkmängd, folkmängdsförändringar, bostäder, bilinnehav, sysselsättning och inkomster i kommunens 76 statistik- och planeringsområden samt för kommunen totalt.

 

Statistik ur Områdesfakta visar bl.a. att i Hakarps landsbygd förvärvsarbetar 94,5 procent av befolkningen i åldern 20-64 år medan Råslätt har minst andel förvärvsarbetande med 55,5 procent.

Genomsnitt för kommunen totalt var 81,4 procent. Vill du se mer intressant statistik så klicka på länken nedan.

Länk till Områdesfakta 2021

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.