Föreningsbrev oktober 2019


Uppdatering av Föreningsbyråns blanketter

5 november uppdateras våra webbaserade blanketter. Innehållet kommer till stor del att vara detsamma. Skillnaden är att du behöver logga in med e-legitimation (Bank-ID eller Foreign e-ID) för att fylla i dem. Om du inte har möjlighet logga in med e-legitimation kommer det finnas möjlighet att skriva ut blanketten och skicka manuellt ifylld blankett till kommunen via post.

Har du frågor kan du kontakta oss på Föreningsbyrån fritid.bidrag@umea.se  


Öppet möte – nytt kulturpolitiskt program

Ett nytt kulturpolitiskt program ska tas fram för de kommande tio åren. Nu bjuder vi in kulturlivets aktörer och en engagerad allmänhet till ett samtal tillsammans med företrädare för kulturnämnden. Hur kan vi gemensamt utforma en kommunal kulturpolitik för framtiden? Moderator under mötet är Ola Nordebo.

Tid: Torsdag, 24 oktober, kl. 18.00.

Plats: Fika! Väven plan 1

Ett bra sätt att förbereda sig inför mötet kan vara att ta del av det nuvarande kulturpolitiska programmet.

Läs det nuvarande kulturpolitiska programmet

Har du frågor kontakta oss på Föreningsbyrån: fritid.bidrag@umea.se

Alla är varmt välkomna. Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på fika!


Lägg in era evenemang för höstlovet på www.umea.se/handerpalovet

Har din förening öppna aktiviteter för barn och unga under höstlovet? I så fall kan ni synliggöra det genom att lägga upp era evenemang i lovkalendern.

Vi marknadsför kalendern via affischer, annonser i sociala medier, webbannonser på vk.se och folkbladet.nu samt på digitala skärmar i Väven och på de kommunala gymnasieskolorna. Vi brukar ha ett stort antal besök i vår lovkalender.

Se hela utbudet på www.umea.se/handerpalovet

Läs mer om hur du gör för att för att lägga upp ett evenemang i lovkalender

Har du frågor kontakta oss på Föreningsbyrån: fritid.bidrag@umea.se


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

24 november
Bidrag för jullovsaktiviteter

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Hur påverkas du och din förening av att Barnkonventionen blir lag?

Rädda barnen bjuder in till en kväll i barnkonventionens tecken. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige – hur påverkas du och din förening? För att stärka kunskapen om hur vi alla kan arbeta för att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda har vi bjudit in Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. Kom och lyssna på hennes föreläsning och barnkören El Sistema från Umeå Musikskola, samt träffa Rädda Barnen.

Tid och plats

måndag den 28 oktober kl. 18.30-20.00 på Kafé Station i Umeå. Ingen anmälan behövs! 

Kom gärna i god tid - begränsat antal platser. Vi bjuder på fika.

Har du frågor som du vill lyfta med Barnombudsmannen eller till oss inom Rädda Barnen? Mejla då till: sekr.df.vasterbotten@medlem.rb.se. Du kommer också att få möjlighet att ställa frågor på plats.

Du kan även ta del av kvällen via Region Västerbottens webbsida 

Alla intresserade är varmt välkomna!


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/dialog