Föreningsbrev juni, 2019


Förtydligande gällande förändring av taxor för lokaler

Utifrån de artiklar som varit i de lokala medierna vill vi göra ett förtydligande. Fritidsnämnden har beslutat om några förändringar gällande taxor som börjar gälla från 1 juli 2019.

Antal taxenivåer har förändrats.
Tidigare fanns det två taxor, dels en subventionerad taxa för ”bidragsberättigade föreningar” och dels en taxa för ”övriga” som låg 50 % högre än för den först nämnda taxan.

Detta ändras nu till tre taxenivåer:

- Taxor för ”bidragsberättigade föreningar” ligger kvar på samma nivå som tidigare

- Taxor för ”privatpersoner” ligger på samma nivå som tidigare gällde för "övriga", det vill säga 50 % högre än för bidragsberättigade föreningar)

- Den nya taxenivån ”företag och övriga organisationer” det vill säga 100 % högre än för bidragsberättigade föreningar)  

Taxorna för att hyra lokaler utanför ordinarie öppettider har förändrats
Tidigare har kostnaden varit timtaxa + 500 kr/timme detta har nu förändrats då kommunens kostnader för detta varierar beroende på när denna bokning ligger.

Enligt den nya taxan kostar en bokning utanför ordinarie öppettider:

- första timmen i anslutning till ordinarie öppettider: timtaxa + 50 %

- övriga timmar: timtaxa + 100 %

- övriga timmar om man bokar minst tre objekt: timtaxa + 50 %

- röd dag/helgdag: timtaxa + 200 %.  

Kostnaden för att hyra tid i fotbollstält på Umeå energi arena samt för fotbollshall på Nolia har fastställts på en lägre nivå som harmoniserar mer med övriga anläggningar.


Change the game – en vecka fylld med rörelserikedom

Mellan den 10–14 september kommer hela Umeå att fyllas av physical literacy-experter från hela världen! Change the game kommer då arrangera två stora internationella konferenser, festlig invigning för alla i Umeå på Rådhustorget, utbildningar för ledare och pedagoger samt det årligt återkommande eventet på Nolia lördagen den 14/9 – en hel dag fylld av aktiviteter för barn och föräldrar.

 

Vi har plockat ut två event som vi vill tipsa er särskilt om:

Inbjudan föreningsledare: nya grepp och perspektiv med physical literacy
Change the game bjuder in dig som föreningsledare till en kostnadsfri kväll om Physical literacy. 12 september kl. 18-22

Vi vet att barn måste lära sig att skriva och räkna, nu vet vi att barn även behöver lära sig att bli rörelserika. De behöver öka sin lust, förmåga och möjlighet att röra på sig – en livsviktig kunskap. Vi kallar det att bli rörelserik. Ta chansen att kostnadsfritt lära dig mer om rörelserikedom och bli en ännu bättre coach för dina barn och unga.

Läs mer och anmäl dig senast 31 augusti

Anmäl dig till International physical conference
Change the game kommer tillsammans med kanadensiska Sport for life arrangera IPLC – International Physical Literacy Conference, vilket blir första gången den arrangeras i Europa. Konferensen äger rum 11–13 september, med workshops 10:e resp 14:e, och förväntas få hundratals deltagare från hela världen.

Se de key note-talare som kommer

Anmäl dig på IPLCs webbplats

Läs mer om konferensen

www.change-the-game.se


Har din förening öppna aktiviteter i sommar?

I så fall kan ni synliggöra det genom att lägga upp era evenemang på www.umea.se/handerpalovet  

Många föreningar som gör lovaktiviteter får nya medlemmar och når nya målgrupper. Kommunen marknadsför kalendern till barn, unga och deras vårdnadshavare. Alla som har öppna aktiviteter som riktar sig åldersgruppen 6-19 år kan lägga in sina aktiviteter i kalender. Glöm inte att markera kategorin skollov.

Läs mer om hur du lägger upp evenemang i lovkalendern


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Inga bidragsutbetalningar under sommaren

Under sommaren kommer inga bidragsutbetalningar att göras. Redovisningar av bidrag som inkommer under sommaren kommer att behandlas och utbetalas i augusti. Ta kontakt med handläggaren av ert bidrag om ni har funderingar kring vad som gäller.  


Miljöskjutsen – sök stöd för en grönare framtid!

Nu är det dags igen att söka stöd för en grönare framtid i Umeå! Fram till 15 oktober kan föreningar söka upp till 20 019 kr hos Umeå kommuns föreningsbyrå.

Stödet ges till projekt som:

- Bidrar till ett eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen
- Utvecklar samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kring hållbarhetsfrågor
- Är medskapande och inkluderande Kan bli en del av Green Umeå

Läs mer om miljöskjutsen på www.greenumea.se/miljoskjuts


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Save the date: Umegration är tillbaka 15 oktober

I höst är det dags för nästa Umegrationsforum som denna gång arrangeras av Föreningsbyrån, Umeå kommun.

Umegration går av stapeln 15 oktober, klockan 9.30-16.00 på Studion, Umeå Folkets hus.

Program och anmälan kommer till hösten.

www.umea.se/umegration


Riktad satsning: Investeringsbidrag för rörelserikedom

Nu kan era föreningar söka tillfälligt investeringsbidrag med särskilt fokus på rörelserikedom där barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar prioriteras. Vi kommer att göra en mer generös bedömning än vanligt.

Sista dag för ansökan är 15 september

Ansökan görs via investeringsstöd i blankettbanken 

Om investeringsstöd
Med investeringsstödet vill fritidsnämnden skapa förutsättningar för nybyggnad och reparation av föreningsägda anläggningar och lokaler. 

Prioriterade områden är:

- Om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för ökat användande
- Föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomsverksamhet
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- Miljöförbättringar och energisparåtgärder

 

Vid funderingar kontakta fritid.bidrag@umea.se  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/dialog