Skriv ut

 
 

Swedacs veckosammanfattning med anledning av covid-19

Swedac gör en sammanfattning med de viktigaste punkterna som berör ackrediterade organisationer med anledning av coronaviruset. Läs listan nedan.

Trots de extrema omständigheter som världen nu befinner sig i arbetar Swedacs fortsatt med att upprätthålla myndighetens funktion, och på så sätt bidra till att ackrediteringssystemet och tilliten till viktiga samhällsfunktioner bibehålls.

Här är listan för vecka 12 med åtgärder och nyheter som är viktiga för alla i ackrediteringsvärlden att känna till:

• De internationella samarbetena fungerar. Det pågår just nu en dialog där flera ackrediteringsorgan runt om i Europa diskuterar samarbetsformer för att tillsammans kunna lösa bedömningar.

 

• Swedac upprätthåller myndighetens arbete med bedömningar av ackrediterade organ. Från 18 mars utför Swedac, i så hög grad som möjligt, bedömningar på distans. Swedac gör risk- och behovsbedömningar från fall till fall, för att säkerställa att samhällets krav på kvalitet och säkerhet inte äventyras.

 

• Myndighetens nuvarande arbetssätt, med normalt 16 månaders bedömningssintervall, tillåter att en del bedömningar skjuts fram. De internationella reglerna, med bedömningar inom 24 månader, ska upprätthållas.

 

• När en bedömning gäller en förnyad ackreditering eller bedömning av den nya standardversionen SS-EN ISO/IEC 17025:2017 (övergångsperioden tar slut 30.11.2020), kommer bedömningsledaren överens med kunden om hur bedömningen kan genomföras. Den fortsatta processen för verksamheter som redan har bedömts för ISO 17025:2017 är prioriterad av Swedac.

 

 

Håll dig uppdaterad

Frågor-och svar som engagerar många i ackrediteringsvärlden finns samlade på Swedacs webbplats. Materialet gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan ger en översikt. Till Swedacs FAQ om ackreditering och covid-19.

 

 

Håll dialogen igång – hör av er till Swedac

Swedac rekommenderar alla att följa samhällsinformationen på www.krisinformation.se.

 

Swedac följer utvecklingen och gör kontinuerligt uppdateringar på myndighetens webbplats, www.swedac.se

För specifika frågor välkomnar Swedac en direktkontakt med myndigheten. Antingen via er ordinarie handläggare, eller via registrator som alltid är bemannat under kontorstid. Mejla till registrator@swedac.se eller ring på telefonnummer 0771-990900.

 

Följ oss på:

 
 

swedac.se