Skriv ut


Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 1, april 2021

 

Våren är här på allvar och redan har årets första kvartal passerat. I förra veckan startade Trollhättan med samverkansuppdrag vilket innebär att alla kommuner i Fyrbodal och Lilla Edet nu samverkar på samma sätt. Det underlättar så klart för de vårdverksamheter som verkar över hela området som t ex ambulansen och 1177. Men framförallt gör det att alla invånare i Fyrbodal och Lilla Edet får en jämlik vård. En trygg vård på rätt vårdnivå så nära sina hem som möjligt. Det är det Samverkande sjukvård handlar om!

 

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 
 
 

Trollhättan gör Fyrbodal komplett

Torsdagen den 15 april startade Trollhättan med samverkansuppdrag enligt Samverkande sjukvårds modell.

I och med uppstarten i Trollhättan samverkar nu samtliga 14 kommuner i Fyrbodal samt Lilla Edet, det vill säga hela NU-sjukvårdens upptagningsområde, enligt samma modell. Även Öckerö arbetar efter konceptet med Samverkande sjukvård.

Läs mer om uppstarten i Trollhättan här.

 
 

Fler Assistans-, IVPA- och 1177-uppdrag under 2020

2020 var ett speciellt år, coronapandemin påverkade oss alla. Men trots pandemin har fler 1177-uppdrag, Assistansuppdrag och IVPA-uppdrag utförts 2020 jämfört med 2019!

MÄVA-direkt har minskat under 2020, en av MÄVA:s avdelningar gjordes om till epidemiavdelning vilket bidrog till minskade möjligheter för direktinläggningar på MÄVA.

Se årsstatistiken i sin helhet

 


2020 - inte bara ett pandemiår

Det är lätt att tänka när man ser i backspegeln att året 2020 enbart handlade om Covid och hur vi skulle hantera allting som har med pandemin att göra. 

 

Då är det bra att sammanställa en verksamhetsberättelse över det gångna året och gå igenom allting vi faktiskt genomförde under 2020. 

 

De stora händelserna för Samverkande sjukvårds del under det gångna året var i kronologisk ordning;

- Uppstart av Samverkande sjukvård i Vänersborg. Precis innan pandemin bröt ut på allvar och gjorde alla former av fysiska möten direkt olämpliga hann vi genomföra faciliteringsdagarna i Vänersborg. 

- Priset Årets brobyggare. I mars 2020 erhöll Samverkande sjukvård det ärofyllda priset Årets Brobyggare, ett pris som Dagens Medicin delar ut tillsammans med ett antal samarbetspartners. 

- 10 års jubileum. I november arrangerade Samverkande sjukvård ett digitalt firande av både GötaPris, Brobyggarpris, att alla kommuner är med i samverkan i och med uppstarten i Trollhättan samt det faktum att det 2020 var tio år sedan första samverkansuppdragen började utföras i Strömstad och Tanum. 

 

Om detta och en hel del mer finns att läsa i Samverkande sjukvårds verksamhetsberättelse för 2020.

 

Du hittar verksamhetsberättelsen här

 


Äldrepsykiatrin besökte coachnätverket

I mitten av mars hölls årets första coachnätverk för Samverkande sjukvårds samverkanscoacher. Nätverksträffen hölls digitalt och den här gången fick vi besök av Äldrepsykiatriska mottagningen på Uddevalla sjukhus som berättade om sin verksamhet. Det var en mycket uppskattad föreläsning och det är tydligt att coachnätverket är ett utmärkt forum för att sprida värdefull kunskap och knyta kontakter även till verksamheter som inte ingår i samverkansuppdragen. 

 

SKR ger ledarskapsprogram för Nära vård

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, erbjuder under hösten två ledarskapsprogram. Ett program vänder sig till förtroendevalda och ett program vänder sig till chefer och ledare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. 

 

Syftet med programmen är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap, öka kompetensen samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

 

Programmet hölls även föregående höst och en av deltagarna var Anette Forsberg, Vårdsamverkan Fyrbodal.

- Jag kan varmt rekommedera det här programmet. Det är en stor fördel om så många personer som möjligt i ledande position i vårt område deltar för att dela samma bild. 

 

Sista dag för anmälan är 4 juni. 

Länk till programmet och anmälan 

 

 
 
 

Nu är det snart 12 år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se