Skriv ut

Aktuellt om vård, omsorg och forskning

9 april 2020

 
 

Välkommen till nyhetsbrevet Livsviktigt - Aktuellt om vård, omsorg och forskning inom Stockholms Sjukhem.  

 

SIGNERAT Karin Thalén, sjukhusdirektör


Coronapandemin innebär en extraordinär situation för oss alla. Inom Stockholms Sjukhem har vi sedan slutet av februari haft en höjd beredskap och arbetat med förberedelser med anledning av virusutbrottet. Vårt fokus har från start varit att minska smittspridning och skydda de sköra äldre och sjuka som vårdas hos oss. I det arbetet är säkerhet och trygghet för både boende, patienter och personal helt centralt.

Under den här perioden har vi gått från förberedelser och planering till att ställa om verksamhet och starta covid-vård på uppdrag av Region Stockholm. Sedan drygt två veckor vårdas covid-patienter både i Bromma och på Kungsholmen. Våra ASIH-enheter har i uppdrag att stödja hemsjukvård och äldreboenden, och den palliativa vården är konsulter för akutsjukhusen.

 

Jag är stolt över att vi på Stockholms Sjukhem kan bidra i en svår situation i samhället. Våra chefer och medarbetare arbetar med engagemang, kunskap och omtanke för att ge god och säker vård till boende och patienter. Vi får ett fantastiskt stöd från privatpersoner och företag som på olika sätt supportar vår personal med lunchlådor, fikabröd och skyddsutrustning. Stort tack till er som bidrar!

 
 

Försäljningen av Bromma sjukhus är klar

Regionfullmäktige beslutade den 24 mars att godkänna försäljningen av Bromma sjukhus till fastighetsbolaget Vectura. De kommer att tillträda fastigheten den 1 juni 2020.

 

– Vi ser fram emot att utveckla Bromma sjukhus tillsammans med Vectura. Stockholms Sjukhem är en långsiktig vårdgivare och vår ambition är att ge fler stockholmare möjlighet till en sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem. Vi delar Vecturas vision för Bromma sjukhus och ser stora möjligheter att skapa en miljö för sammanhållen vård, omsorg och service som möter människors behov.

 
 

Stockholms Sjukhem blir universitetssjukvårdsenhet

Som första idéburna vårdgivare har Stockholms Sjukhem godkänts som universitetssjukvårdsenhet för 2021-2022.

– Att bli beviljade status som universitetssjukvårdsenhet är en kvalitetsstämpel för vårt arbete med att utbilda framtida medarbetare samt ständigt utveckla och förbättra vården, säger Elisabet Åkesson, lektor vid Karolinska institutet, läkare och ledare för forskningsarenan vid Stockholms Sjukhem.

Karolinska Institutet och Region Stockholm uttrycker i sitt beslut att Stockholms Sjukhem har en stark FoUU-verksamhet, samt uppmuntrar till fortsatt utveckling av verksamheten och samarbete med framför allt Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer på vår webbplats

 
 

Kunskapsstöd om vård i livets slut vid covid-19

Stockholms Sjukhem har tagit fram ett behandlingsförslag för palliativ vård i livets slutskede vid covid-19. Dokumentet är framtaget av Christel Hedman, Jonas Bergström och Per Fürst, samtliga läkare inom palliativ vård, och har bland annat delats via Palliativt kunskapscentrum.

 

Jonas Bergström medverkar även i Palliativt kunskapscentrums webbutbildning om palliativ symtomlindring vid covid-19.  Utbildningen vänder sig till läkare i den allmänna palliativa vården, med inriktning mot basal hemsjukvård, men kan vara till nytta för både läkare och sjuksköterskor oavsett vårdform.

Kunskapsstödet och filmen finns att ta del av via vår webbplats

 
 

Till dig som vill hjälpa till i coronatider

 

Det är många som hör av sig till oss på Stockholms Sjukhem för att hjälpa till på olika sätt. Vi är väldigt tacksamma för all omtanke och allt engagemang. Dessa bidrag kommer till nytta i vårt arbete.

 

Vi ber dig som vill bidra att kontakta oss via nedanstående länkar.

 

❤️ Vill du ge mat, dryck eller material/skyddsutrustning mejla: tillsammans@stockholmssjukhem.se

 

❤️ Är du utbildad vårdpersonal ansöka och lämna intresseanmälan på Arbeta med oss/Lediga tjänster

Tack för att du hjälper oss hjälpa!

 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Tre områden har varit i fokus för Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsarbete under året som gått. Det första har varit att stärka patientsäkerhetskulturen genom ledningens stöd och återkommande patientsäkerhetsdialoger. Det andra har handlat om att följa upp övergången till nya arbetssätt och rutiner enligt lagen om utskrivning från slutenvården. Det tredje området har varit att införa Infektionsverktyget. Förberedelser har gjorts under året och verktyget kommer successivt införas under tidig vår 2020. Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner och underlätta för vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning.

 

Läs vår Patientsäkerhetsberättelse för 2019

 

AKTUELLA UTBILDNINGAR

 

Utbildning: Den svårt sjuke patienten inom akutsjukvården

Den 16-17 september 2020 anordnas en tvådagarsutbildning i symtomlindring på avancerad nivå för läkare. Utbildningen ges på Stockholms Sjukhem i samarbete med Palliativt kunskapscentrum.

 

För mer information och anmälan se PKC:s webbplats

 

 

Förflyttningskunskap – utbildningar i höst

Den 12 och 13 november 2020 anordnar Stockholms Sjukhem två utbildningar i förflyttningskunskap - Grundläggande förflyttningsutbildning och Lyftkörkort. Utbildningarna vänder sig till medarbetare inom hemtjänst och äldreomsorg. Kursledare är leg fysioterapeut och leg arbetsterapeut från Stockholms Sjukhem.

 

För mer information och anmälan se vår webbplats


Personuppgifter som sparas om dig som prenumererar på Livsviktigt
I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om att vi har registrerat din mejladress. Din mejladress används enbart för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Då raderas din mejladress automatiskt från nyhetsbrevets register.

 

 

Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Följ oss gärna på:

Facebook Instagram LinkedIn Twitter