Föreningsbrev september 2020


Ansökan till nya bidrag 31 oktober

De nya bidragsreglerna börjar gälla 2021 men för vissa bidrag kommer ansökan att öppna redan i år.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020:

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd
Stöd till anläggningar (drift och investering), verksamhetsstöd
Social och förebyggande verksamhet, verksamhetsstöd
Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd

Beslut kommer att delges i början av 2021. Utbetalning sker under 2021.

Dialogmöten om de nya bidragen
Föreningsbyrån har bjudit in till dialogmöten om kommunens nya bidragsregler som kan vara intressanta för just er förening. Inbjudan har gått till den kontaktperson som ni registrerat samt ordförande i er förening. Om föreningen saknar inbjudan till dialogmöte kontaktar ni Föreningsbyrån.

Läs mer på webben Nya bidragsregler 2021

Har du frågor eller synpunkter gällande våra bidrag kan du kontakta bidragsenheten på Föreningsbyrån via mejl: fritid.bidrag@umea.se    


Sök bidrag och arrangera på höstlovet

Barn och ungdomar har, trots det rådande läget med coronavirus, ett stort behov av att aktivera sig. Det kan till och med vara så att det behövs aktiviteter som de mår bra av i ännu högre utsträckning än tidigare. Fram till 5 oktober finns möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar under höstlovet 2020.

Vi vill även uppmana er att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer när ni planerar och genomför era aktiviteter.

För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

- Aktiviteterna ska genomföras under höstlovet 2020
- Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldern 6-15 år i Umeå
- Det ska vara lätt att vara ny och delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet
- Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
- Du/ni som arrangerar gör det på fritiden.
- Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
- Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, med mera. Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring. Alla aktiviteter som ni genomför med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på  www.umea.se/handerpalovet  

Gör ansökan via blanketten projektstöd ungdom, ansökan höstlov 2020

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

15 september
Kulturverksamhet, verksamhetsstöd (nytt bidrag)
Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd (nytt bidrag)

5 oktober
Lovsatsning: höstlov

31 oktober
Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd (nytt bidrag)
Stöd till anläggningar drift och investeringar, verksamhetsstöd (nytt bidrag)
Social och förebyggande verksamhet, verksamhetsstöd (nytt bidrag)
Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd (nytt bidrag)

30 november
Lovsatsning: jullov

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Projektstöd Utsatta EU-medborgare
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Stöd till lokalt ledd utveckling på landsbygden
Kulturpott nationella minoriteter

Hur ansöker du?
Alla ansökningsblanketter hittas via webbsidan Ansökningsblanketter på umea.se  

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

Läs om de nya bidragreglerna för 2021

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook