Skriv ut

 

   

 

              Nyhetsbrev

              25 februari

 

Boka in vårens spännande webbinarier i kalendern!

Är du nyfiken på vad vi kan förvänta oss post-corona? Eller hur man landar en 35 miljarders industriinvestering i Västerbotten? Eller på drivkrafterna och effekterna av stora kunskapsintensiva investeringar?

Läs mer och anmäl dig till våra webbinarier

Månadens ämne: Ökat intresse för hållbarhetskrav på metaller


En tydlig trend, inte minst i Europa, är att det inte räcker att utveckla innovativa lösningar för den gröna omställningen utan dessa behöver också vara tillverkade av hållbart producerade metaller, säger Tobias Persson, analytiker, Tillväxtanalys.

Läs mer om månadens ämne

 

Ny studie: Företagens arbete för att hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan


Vilken kunskap har egentligen svenska företag om risker och riskhantering kopplade till fysiska klimatrisker i sina leverantörskedjor? Trots växande förväntningar på företagen att redovisa riskerna, visar vår enkätstudie att kunskaperna är mycket begränsade.

Ta del av rapporten

 

Snart dags att rapportera statsstöd

Arbetar du på en myndighet, region eller kommun som beviljat statsstöd? Snart är det dags för den årliga rapporteringen av utbetalade stöd. Rapporteringen är viktig för att synliggöra vilka som fått stöd och hur mycket som betalats ut till företagen. Tillväxtanalys ansvarar för den svenska transparensredovisningen och rapporteringen.

Läs mer om statsstödsrapporteringen

Följ vår konkursstatistik

I januari 2021 inleddes konkurser bland 533 företag, inkluderat enskilda näringsidkare, jämfört med 625 företag januari 2020, en minskning med 15 procent. Antalet anställda i företagen var 1 127 personer i jämförelse med 2 095 personer januari 2020, en minskning med 46 procent.

Ta del av vår konkursstatistik

                Kontaktuppgifter

                Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

                Tillväxtanalys, Box 574, 101 31 Stockholm
                Besök: Torsgatan 11, 4 tr

                Telefon: 010-447 44 00 
                info@tillvaxtanalys.se