Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #3

Det här är Kunskapscentrum för sexuell hälsas SEXIT-nyhetsbrev med syftet att på ett enkelt sätt sprida information, främja användningen av SEXIT samt hålla ihop projektet nationellt. SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, är en metod utvecklad för att bättre identifiera unga som är sexuellt risktagande, utsatta eller har erfarenhet av våld, vid besök på mottagning. Läs mer på vår hemsida. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till intresserade, längst ner finns länkar för både anmälan och avregistrering från kommande nyhetsbrev.

 

 

SEXIT i coronakrisen

I likhet med de flesta verksamheter inom vården påverkas vårt arbete av coronakrisen. Utbildningsinsatser, fördjupningsdagar och samverkansprojekt har skjutits upp. Samtidigt har vi fått mer tid till utvecklingsarbete och möjligheten att göra SEXIT än mer tillgängligt och användarvänligt.

För den sexuella ohälsan och våldet tar inte paus. Det har redan kommit rapporter om att våld i nära relationer har ökat till följd av corona. Polisen ser också en ökning av internetrelaterade sexualbrott mot barn och unga. Det är därför av största vikt att vi fortsätter ställa frågor om riskutsatthet även under denna kris.

Då en stor del av vården ställt om till digitala vårdmöten lanserar vi SEXIT Online. Det är en digital version av SEXIT-formuläret där besökare får möjlighet att besvara frågorna via mobil eller dator inför mötet med vårdgivaren.


SEXIT Online på 1177 Vårdguiden

Vad är SEXIT Online?

SEXIT Online är en digital version av SEXIT-formuläret som skickas ut till en besökare inför besöket.

 

Hur går det till?

Formuläret finns tillgängligt för behandlare genom två tjänster; 1177 Stöd och Behandling och 1177 Formulär. Därifrån bjuder behandlaren in besökaren att besvara formuläret. Besökaren loggar in på 1177.se med BankID eller Freja eID Plus och fyller i SEXIT. När besökaren fyllt i formuläret kan behandlaren se svaren på administratörssidan och vara förberedd inför besöket. Via administratörssidan går det också att se anonymiserad statistik över alla besökare på mottagningen som besvarat SEXIT Online.

 

Är SEXIT Online tillgängligt i hela Sverige?

Ja, i dagsläget har alla regioner i Sverige utom Gotland tillgång till tjänsterna.

 

Sparas formulärsvaren i patientjournalen?

Nej, det som ska dokumenteras i journalen får behandlaren skriva där manuellt.

Vilken tjänst ska min enhet välja?

1177 Formulär är en bra lösning för de flesta mottagningar som använder SEXIT. 1177 Stöd och behandling kan vara en bättre lösning vid upprepade mätningar eller om SEXIT ska användas tillsammans med andra formulär. Vilken lösning som är bäst beror på vilka behov enheten har och det diskuterar vi gärna med varje enhet.

 

Tänk på!

Eftersom en behandlare inte kan säkerställa att SEXIT Online besvarats enskilt, är det viktigt att fråga om detta vid besöket, och vid behov ställa frågorna igen. Detta gäller framför allt våldsfrågorna.

 

Hur börjar jag?

Alla som ska använda SEXIT Online ska ha gått den vanliga SEXIT-utbildningen. Maila till sofia.hammarstrom@vgregion.se för att din enhet ska tilldelas behörighet till tjänsterna, först då blir SEXIT Online tillgängligt.

 

SEXIT ♥ skolan

SEXIT Catch-up

Sex på arbetstid om covid-19

Jennie Fessé, psykolog och utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa har blivit antagen som doktorand på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Projektet handlar om användning av SEXIT i elevhälsosamtal och har titeln: "Sexual health identification tool in 8th grade – from school based screening to follow-up in the health care system".

SEXIT catch-up är en grundutbildning i SEXIT för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta i utbildningen av annan orsak, och vars arbetsplats arbetar med SEXIT. Höstens datum är: 9 oktober i Göteborg. Begränsat antal platser. Obs! Ytterligare datum kan tillkomma beroende på intresse utifrån vårens inställda utbildningar.

Anmälan

Avsnitt #25 av podden Sex på arbetstid handlar om hur coronakrisen påverkar vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Gäst i programmet är RFSU:s förbundsordförande Hans Linde som dagligen får rapporter om människors sexuella och reproduktiva hälsa just nu.

 

Lyssna på avsnittet


Master class: Tema porr

Höstens master class tar sig an ämnet pornografi som tema i samtal med patienter. Master class som metod går ut på att en mindre grupp yrkesverksamma träffas under några timmar och diskuterar ett tema mer på djupet.

Porr är ett tema som inte sällan kommer upp i samtal på ungdomsmottagningar, STI-mottagningar och annan verksamhet, men hur kan man som personal förhålla sig till temat? Vilka fallgropar finns och hur undviker man dessa?

När: 23 september 2020, kl. 9-12 i Göteborg.

Anmälan


 
 

På gång i SEXIT

⇒ SEXIT i podden Sex på arbetstid släpps i juni

⇒ SEXIT Bild- och språkstöd lanseras tidig höst

⇒ Utbildning Alingsås UM (9 september)

⇒ Utbildning Tjörn/Ale/Kungälv/Stenungsund UM (6 oktober)

⇒ SEXIT Catch-up i Göteborg (9 oktober)

⇒ Utbildning Västerås UM (15 oktober)

⇒ Utbildning för Stockholms elevhälsor (prel. 6/10, 21/10 och 12/11)

⇒ SEXIT på konferensen Sex, unga och skolans roll (28 oktober)

⇒ SEXIT fördjupningsdag i Göteborg

 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor ang SEXIT eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare  sofia.hammarstrom@vgregion.se 

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen