Skriv ut

 

   

 

              Nyhetsbrev

              25 mars

 

2020 bjöd på stora konkurssvängningar

I takt med införandet av företagsstöd bröts den snabba ökningen av företagskonkurser som dominerade våren 2020. Sett till helåret 2020 minskade antalet konkurser med 1 procent medan antalet drabbade anställda ökade med 5 procent jämfört med 2019.

Ta del av vår konkursstatistik för 2020

Webbinarium 14 april: I spåren av näringslivets strukturomvandling

Välkommen till en diskussion om Sveriges system för omställning i samband med stora friställningar. Hur ser utvecklingen av omställningssystemet ut? Hur går det för de friställda? Hur står sig systemet i en europeisk jämförelse?

Läs mer och anmäl dig här

Webbinarium 21 april: ”Corona Express”

Per Schlingmann, författare, föreläsare och rådgivare med lång erfarenhet inom både politik och näringsliv, beskriver hur pandemin kan ses som en tidsmaskin. Inom vissa områden reser vi framåt i tiden. Inom andra reser vi bakåt. Vad kommer bestå och vad kommer att förändras? Hur gör vi för att dra nytta av möjligheten till förändringar?

Läs mer och hämta anslutningslänk

Ny studie: Vilken roll har offentlig sektor för stora kunskaps­intensiva investeringar?


Investeringar i kunskapsbaserat kapital förutses få en allt större betydelse i framtidens näringsliv och ekonomi. Vi har undersökt orsak, verkan och offentliga sektorns roll för stora kunskaps­intensiva investeringar (SKI). Northvolts etableringar i Västerås och Skellefteå är ett exempel på SKI.

Ta del av rapporten

Månadens ämne: Digital mognad och AI

Intresset för företagens användning av AI är stort. Digitala lösningar som sannolikt skulle ha tagit flera år att utveckla genomförs nu på några få veckor. Möt vår kollega Irene Ek vars artikel om mätmetoder för AI-användning publicerades i OECD Digital Economy. Artikeln användes också i en workshop under G20-ländernas senaste möte.

Läs mer om månadens ämne

Regeringsuppdrag: Utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom ERUF

Vi arbetar med att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom de europeiska regionalfondsprogrammen för tillväxt och sysselsättning. Möt vår kollega Torbjörn Danell, analytiker och projektledare för uppdraget.

Möt Torbjörn och läs mer om vårt uppdrag

                Kontaktuppgifter

                Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

                Tillväxtanalys, Box 574, 101 31 Stockholm
                Besök: Torsgatan 11, 4 tr

                Telefon: 010-447 44 00 
                info@tillvaxtanalys.se