Skriv ut

 

Näringslivsnytt nr 1

Nu startar vi upp Näringslivsnytt från Älmhults kommun för dig som är företagare. Här kan du läsa mer om aktuell information som berör näringslivet. I första numret är temat kompetensutveckling. 

Har du registrerat ditt företag och din mailadress i Företagsregistret, så får du nyhetsbrevet automatiskt, i annat fall gå gärna in och registrera dig, glöm inte mailadressen!

Här kan du lämna dina kontaktuppgifter: Klicka här   

 

 

Kompetensmäklare-

för ditt företags kompetensbehov

 
 

Många företag behöver kompetensutveckla sin personal men det kan både vara svårt och ta tid att hitta rätt utbildningar och kurser för sina medarbetare.

Business Region Kronoberg, som består av kommunernas näringslivsenheter och Region Kronoberg, har tagit fram en webbaserad utbildningsplattform som samlar länets utbildningar och kurser på ett och samma ställe. Till företagens hjälp finns också
Agneta Klingenvik, som arbetar som kompetensmäklare.

I utbildningsplattformen finns funktionen - Önskemål och matchning,
där företaget kan berätta vad de har för behov av kompetensutveckling. Sedan tar kompetensmäklaren Agneta emot önskemålen och matchar det utifrån kursutbudet som finns i länet.

Tjänsten är helt kostnadsfri och finns till för att stötta företagen med rätt kompetens för framtiden.

För dig som vill veta mer: Klicka här

Du landar direkt på Business Region Kronobergs hemsida. Du kan också ladda ner appen Business Region Kronoberg.

 

 

Framtidssäkrad industri

 
 
 
 

Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats
11,5 miljoner ur Europeiska Socialfonden till projektet Framtidssäkrad industri för att stödja industriföretag som påverkas av Corona-pandemins konsekvenser. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter och branschorganisationer inom Svensk industri-validering samt Unionen. I första hand riktar sig projektet till företag och deras anställda som på ett direkt sätt påverkats av pandemin genom att tvingats till neddragningar eller till avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

Vad erbjuder projektet? 

I projektet deltar företaget i tre beprövade, enkla och resurseffektiva insatser som under de senaste två åren använts med stor framgång i drygt 200 industriföretag runt om i Sverige. Med sikte på träffsäker kompetensutveckling och handlingsplan för fortsatt kompetens-försörjning deltar man i följande; handledning, branschvalidering, kompetensutveckling med utgångspunkt i resultaten från validering och kompetensbehovsanalys.

Kostnadsfritt för ditt företag och din insats är din tid. 

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig här: Klicka här  

 

 

Vad kan arbetsmarknadsenheten hjälpa till med?

 

Sara Vaarning Vetter och Carl Lundkvist

Arbetsmarknadsenheten i Älmhults kommun har två huvuduppdrag:

Att vara ett bollplank och stöd till kommunens arbetsgivare i frågor som handlar om kompetenshöjande insatser för personal och riktade rekryteringar. Att stötta invånare som har försörjningsstöd och invånare som står utanför arbetsmarknaden med riktade aktiviteter som leder till självförsörjning.

Arbetsmarknadsenheten arbetar förvaltningsövergripande i kommunen och samverkar med externa aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfondsprojekt, utbildningsanordnare, samordningsförbund och andra kommuner.

Hur kan arbetsgivare och arbetsmarknadsenheten samarbeta?

Som arbetsgivare i Älmhults kommun kan du vända dig till arbetsmarknadsenheten för frågor angående kompetenshöjande insatser till befintlig personal, samordning av utbildningsinsatser och rekrytering av personal via arbetsmarknadsenhetens rekryteringsträffar. Du kan också kontakta oss för samordning av subventionerade anställningsformer och praktik.

Läs mer och få kontaktuppgifter här: Klicka här  

 

 

Vill du vara med och bidra till framtidens kompetensförsörjning?

 
 

Skola och näringsliv

Det kan du göra genom att delta på ett programråd, ta emot en elev för arbetsplatsförlagt lärande, APL, eller bli en god handledare.

Framtidens kompetensförsörjning bygger på en god samverkan mellan företagen och skolan. Är du intresserad så hör av dig till den kontaktperson som finns angiven för varje program.

Här hittar du mer information om programråd, APL och handledarutbildning: Klicka här

 

 

Ta chansen och vässa din digitala förmåga!

 
 

Workshops hösten 2020 | DIGITALALYFTET

 

Nya workshops för att öka den digitala förmågan hos besöksnäringsföretag i Kronobergs och Kalmar län.

 

Nära dig:
GOOGLE MY BUSINESS / GOOGLE KONTO 
- Syns på Google med ditt företag
11/11 Älmhult, IKEA hotell, kl. 09.00-12.00

WEBBHOTELL, E-POST OCH DOMÄN 
- Hur hänger det ihop?
11/11 Älmhult, IKEA hotell kl. 13.30-15.30

Övriga workshops:
GOOGLE ANALYTICS - Sätt upp mätbar affärsnytta.
FACEBOOK CREATIVE CONTENT
FACEBOOK BUSINESS MANAGEMENT

Samtliga workshops sker i oktober och november. De är kostnadsfria, men anmälan är bindande. Max 20 personer per gång och först till kvarn gäller.

Sänds digitalt: Ett antal tillfällen kommer sändas direkt via Microsoft Teams för möjlighet att följa workshop och föreläsning digitalt.

För information om samtliga workshops och anmälan: Klicka här  

 

 

MAT Kunskapsbuffé 2020

 
 

Nu lanseras MAT:s Kunskapsbuffé
– 14 kostnadsfria digitala föreläsningar, där en ny föreläsning släpps varje vecka från 1 september till 1 december. Redan nu kan du anmäla ditt intresse för att ta del av hela buffén av kunskap som kommer under hösten.

Samtliga föreläsningar riktar sig till dig som producerar, förädlar, bedriver lantbruk eller funderar på att starta livsmedelsföretag.
Kanske har du en gårdsbutik, restaurang eller café? Med all säkerhet hittar du något som känns intressant för dig på MAT Kunskapsbuffé.

15 september – Hur blir man mathantverkare?
Så här kan Eldrimner hjälpa dig. Anna Berglund, Eldrimner, och Elisabeth Erikson, Eriksons Cottage.

22 september – Regenerativt jordbruk och storskaligt naturbete.
Märta Jansdotter, Gröna Gårdar, och Bengt Svensson, Törlands Lantbruk.

29 september – Supermat från Småland.
Anna K Sjögren, kostvetare och livsmedelsjournalist, och Anna Blücher, lektor på Linnéuniversitetet.

6 oktober – Vilthanteringskurs.
Pär-Ola Andersson, Skånska Vilt.
 
24 november – Baljväxter som klimatsmart framtidsgröda.
Pernilla Tidåker, lektor på SLU. 

För mer information och anmälan:  Klicka här  


 
 

Följ oss på www.almhult.se/naringsliv

Håll dig uppdaterad genom att ha koll på våra näringslivssidor.
Här lägger vi upp de senaste nyheterna för det som är aktuellt just nu inom näringslivet.

För mer info:  Klicka här  


Här kan du avregistrera dig från kommande nyhetsbrev:  Klicka här  

Ange avregistrering i ämnesraden. 

 
 

.