Skriv ut

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev - mars 2020

 
 

Åtgärder i coronakrisen för företagen i Tingsryds kommun

 

Utvecklingschef Henrik Paulsson om vilka åtgärder kommunen gör för att hjälpa företagen i Tingsryds kommun

 

Med anledning av den pågående krisen så drabbas många företag i kommunen av problem med bristande likviditet och sätts under allmän press av flera andra följdverkningar i krisen spår. Företagarorganisationerna i landet och även lokalt vädjar om åtgärder och Tingsryds kommun har valt att genomföra flera av de föreslagna åtgärderna.

Denna information vänder sig till företag i Tingsryds kommun oavsett bolagsform. Åtgärder gäller alltså inte privatpersoner eller föreningar.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

• På begäran och efter prövning bevilja förlängda betalningstider på exempelvis VA-avgifter eller hyror i fall där likviditetsproblem orsakats av den rådande coronakrisen. Detta gäller Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder, Tingsryds Energi, TUFAB samt SSAM.

• Tillfälligt avvakta med fakturering av årliga tillsynsavgifter inom livsmedel och miljö.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.

• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

• Öppna för dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

Kommunen är öppen för fler insatser och tar gärna emot förslag. Önskemål om nya insatser prövas löpande.

Kontakta näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson vid frågor och önskemål.

  Skicka E-post till Rose-Marie  


 

Korttidsarbete - korttidspermittering

 

Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften, samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Har man inte ett centralt kollektivavtal så ska 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten. 

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka från den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida

 

 

Samlad information till näringslivet angående coronaviruset

 
 

Så håller du som företagare dig uppdaterad i coronatider

Tillsammans med Business Region Kronoberg mobiliserar vi de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över det aktuella läget, vilket snabbt förändras med nya beslut på nationell och internationell nivå. Vi mobiliserar just nu kring akuta frågor men planerar också för längre sikt.

Vår gemensamma uppmaning till företag i Kronoberg är att använda följande resurser

• Håll dig uppdaterad via bransch-, arbetsgivar- och intresseorganisationer som har bra information, verktyg och länkar. Ett urval av länkarna finns nedan.

• Almi Kronoberg har bra verktyg för rådgivning och lån som idag sker via digitala möten. Almi har frigjort resurser för att möta ett ökat behov. Länk till Almi  

• Destination Småland har löpande kontakt med företagen inom besöksnäringen och samarbetar med regionerna i Kalmar och Jönköpings län.

• Ni är givetvis även välkomna att kontakta näringslivsansvarig på kommunen för information och om ni har några frågor.

Regionalt har Business Region Kronoberg direkt kontakt med nationell nivå via Tillväxtverket och kan föra fram behov och förslag från Kronoberg. Arbete pågår för att tolka betydelsen av regeringens åtgärdspaket för företagen. Åtgärderna kommer att fungera väl för många men flera av åtgärderna innebär förskjutning av kostnader framåt i tiden. Varje företag avgör naturligtvis om det kan tas ikapp i det egna företaget i ett senare skede. Information från nationella aktörer om detta återfinns i flera av länkarna nedan.

Länkar med information

Tillväxtverket
Här hittar du information om stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av coronaviruset och covid-19.

Verksamt
Här finns samlad information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Svenskt Näringsliv
Uppdateras dagligen med sammanfattad information om vart du som företagare kan hitta aktuell information

Kontaktperson på Tingsryds kommun är Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare, Telefon 0477-441 65 e-post  

 


 

Näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson har ordet

 
 

Hej!

Då min kollega Eddie Hansson är sjukskriven för tillfället så är det mig ni får kontakta i alla näringslivsfrågor.

Har ni behov av att prata om era problem och funderingar i coronakrisen eller undrar vilka åtgärder som skulle kunna hjälpa er, kontakta mig så kan jag lotsa er fram till de olika åtgärder som olika myndigheter inklusive vi på Tingsryds kommun erbjuder.

Rose-Marie Svensson
Näringslivsutvecklare 
Tingsryds kommun
Telefon: 0477-441 65
E-post: rose-marie.svensson@tingsryd.se  

 
 

Kommande företagsträffar

 
 

Företagsträff 17 april ställs in!

 

Vi har i samråd med Sparbanken Eken, träffens värd, beslutat att vi ställer in företagsträffen som var planerad till den 17 april. Detta på grund av rådande omständigheter i coronatider.

Vi  återkommer när vi planerat nästa företagsträff och hoppas att den kan ske snart!

Har du frågor är du välkommen att kontakta näringslivsutvecklare
Rose-Marie Svensson, 0477-441 65.

 
 
 
 

Företagsträffar 2020:

3 juni 
Mer information kommer längre fram.

14 oktober
Mer information kommer längre fram.

3 december
Mer information kommer längre fram.

Information: mer detaljerad information om träffarna kommer i inbjudningarna.

 
 

 
 

Aktuellt

 
 

Transportkorridoren Baltic-link

Baltic link omfattar riksväg 27, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar och färjelinjen Karlskrona–Gdynia. Genom Baltic-link ansluts Skandinavien till den baltiska-adriatiska korridoren, med en enorm potential för att knyta ihop produktions- och konsumtionsmarknader i centrala och sydöstra Europa, Sverige och Norge.

Baltic-link handlar om att bygga ut en existerande transportkorridor, inte att bygga en helt ny. Det gör det här avsevärt mycket billigare än många andra infrastruktursatsningar. Längs transportkorridoren finns redan i dag fungerande logistik med omlastningsterminaler för lastbil och tåg samt godslogistiksanläggningar.

Är detta något som kan vara intressant för ert företag, så finns det möjlighet att skriva på ett Letter of support Baltic-link. Kontakta i så fall näringslivsutvecklare Eddie Hansson.

Mer om Baltic-link här.Har ditt företag lediga lokaler eller mark?

 

Då är du välkommen att visa upp den eller dem på kommunens hemsida.

Tingsryds Kommun erbjuder fastighetsägare och företag i kommunen med lediga lokaler att visa upp dem på kommunens hemsida. Det är också ett hjälpmedel för kommunens näringslivsansvarige vid förfrågningar kring just mark och lokaler.

 

Läs mer här

 
 

 

Vi besöker företag i kommunen

 

Näringslivsutvecklarna i kommunen kommer gärna ut på företagsbesök för att bolla ideér, ge stöd och för att hjälpa till att komma i kontakt med exempelvis rätt nätverk eller tjänsteman på kommunen. Bilden till höger är från ett besök Ranch 52 i juni 2019.

Om du vill ha besök är du varmt välkommen att höra av dig till:

Rose-Marie Svensson
0477-441 65
rose-marie-svensson@tingsryd.se

Eddie Hansson
0477-441 77
eddie.hansson@tingsryd.se


 
 
 

 

Tingsryds kommun 
Torggatan 12
362 22 Tingsryd
naringsliv@tingsryd.se
0477-441 00

 

 
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här  

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här