2020-10-30

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Skärpta råd - Covid-19

Med anledning utav Region Skånes skärpta allmänna råd kring covid-19 som nu införts så har kommunen beslutat att ställa om och stänga en del verksamheter.

Följande gäller i Skurups kommun

Utgångspunkten från Skurups kommun är följande gällande kommunala lokaler och idrottsanläggningar:

Kommunen stänger inga lokaler, idrottshallar eller idrottsanläggningar. Det är föreningen som är arrangör som ansvarar för att de nya skärpta råden och att ordningslagen, om max 50 personer, följs.

De nya skärpta reglerna innebär konkret:

• Verksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras ꟷ Gäller träning, matcher och tävling ꟷ Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har utövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt

• Verksamhet för personer födda 2005 eller senare ꟷ Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks, ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus

Skärpta allmänna råd

 


Bidrag/Stöd

 Utvecklingsstöd & Utvecklingsstöd - Kultur

Föreningar som ansökte om "Utvecklingsstöd" eller "Utvecklingsstöd-kultur" med ansökningsdatum 30 april 2020 så har kommunstyrelsen beslutat att avslå samtliga ansökningar med anledning utav att förvaltningen planerar att upprätta ett Covid-19 stöd till föreningslivet under hösten där medel från utvecklingsstödet ska nyttjas.

Kulturbidrag - Region Skåne

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kulturbidrag - Region Skåne

Övriga bidrag inom Region Skåne


Kommunala lokaler/anläggningar

Via kommunens bokningssida finner ni lediga tider i kommunens anläggningar/lokaler. Där har ni även möjlighet att göra bokningsförfrågan på önskad lokal/anläggning.

 

Klicka här


Kulturevenemang

Med anledning av corona-situationen har merparten av kommande evenemang ställts in, ni finner aktuella evenemang via länken nedan.

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

Från och med den 28 oktober, och tillsvidare håller samtliga folkbibliotek i Skurups kommun stängt för allmänheten. Det gäller också filialbiblioteken i Abbekås, Rydsgård och Skivarp.

Bibliotekets hemsida


Se kommande filmer på Biorama

Biorama - Pärlan i Skurup


Nedan finner ni fritidsgårdarnas öppetider för hösten.

Gummifabriken:
Måndagar: (Stängt)
Tisdagar: 15:00-21:00
Onsdagar: 15:00-21:00
Torsdagar: ​15:00-21:00 
Fredagar: 16:00-22:00
Lördagar (udda veckor/var annan vecka):  ​16:00-22:00

Rydsgård - Rydsgårds Arena:
Torsdagar: 17:30-21:00

Skivarp:
Fredagar 19:00-00:00

Fritidsgårdar - Skurups kommun


 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Tf Kultur- och fritidschef  

 

 

Släpp innehåll här