Skriv ut

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev - juni 2020

 
 
 

Näringslivsutvecklare Eddie Hansson har ordet

 
 

Hej!

Här kommer det sista nyhetsbrevet innan sommaren.

I detta brev så blandar jag information från kommun och region. Semestertider närmar sig snabbt och jag hoppas att detta kommer att medföra välbehövliga gäster till våra besöksnäringsföretag. Tänk på att minska risken för smittspridning av covid-19, coronapandemin är långt ifrån över. Däremot tror jag att vi kan hem-semestra om vi bara tänker till och inte tror att faran är över.

Ha en skön sommar, så hörs vi till hösten.

Eddie Hansson
Näringslivsutvecklare
Tingsryds kommun

 

 

En väg ur krisen: Kompetensutveckling för företagen i Kronoberg

 
 

Tillverkningsindustrin i Kronoberg har drabbats hårt av coronakrisen. För att stötta dessa företag har Region Kronoberg tagit fram en ny utbildningsplattform som gör det enklare att kompetensutveckla dina medarbetare under krisen.

För att möta det akuta behovet har Region Kronoberg på kort tid arbetat fram en webbaserad utbildningsplattform som också finns som app. Den lanseras via nätverket Business Region Kronoberg och ska underlätta ditt företags kompetensutveckling. Genom plattformens unika sök- och matchningsfunktion får du vägledning kring de utbildningsinsatser som erbjuds, anpassat efter ditt företag och dina medarbetes önskemål och behov.

Företagen kan få sina behov matchade

I den nya utbildningsplattformen finns utbildningar och insatser som efterfrågas just nu men sannolikt även efter krisen. Det är till exempel inom robotteknik och automation men också inom ledarskap, kommunikation och marknadsföring. Dessutom kan ditt företag få direkt vägledning för att få sina behov av utbildningar och kurser matchade mot utbudet, ifall du hittar det du letar efter.

-Framtiden kommer inte se ut eller fungera som förut och förstår vi detta kan vi använda krisen till omställning. Målet med plattformen är att företag ska hitta rätt utbildningar för sin personal, till ömsesidig nytta för såväl den anställde som för företagens konkurrenskraft, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Till att börja med finns utbildningar och kurser för tillverkningsindustrin men så småningom kommer plattformen att samla utbildningar för fler branscher.

Ladda ner appen Business Region Kronoberg på GooglePlay eller AppStore eller gå in på www.businessregionkronoberg.se

Permitteringar skapar utrymme för kompetensutveckling

Att göra det enklare för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel har efterfrågats redan tidigare. Särskilt från mindre företag som inte har resurser att leta sig fram till vad som passar just dem. Coronapandemin har lett till att över 500 företag i Kronoberg har permitterat personal – många av dem inom tillverkningsindustrin. Tusentals permitterade kronobergare jobbar numera deltid vilket mitt i krisen samtidigt skapar utrymme för kompetensutveckling.

 

 

Silverplats för Swedish Lures UF

 
 

Ville Andersson från Wasaskolan i Tingsryd kammade hem silvermedaljen i kategorin Årets Hantverk när SM i Ung företagsamhet hölls. Hans företagsidé är att producera fiskbeten.

Tanken var att avveckla företaget när UF-resan närmade sig sitt slut, men Ville har tänkt om och ska fortsätta och har dessutom kommit med i Ung Drive (se nedan).

Vi önskar Ville lycka till i sitt entreprenörskap!

 

 

UngDrive Academy

 

Ungdomar får chansen att starta eget företag i sommar!

 
 

Tingsryds kommun har erbjudit 5 platser (alla platserna är fyllda) till UngDrive Academy - Sveriges största och mest populära entreprenörskapsutbildning på sommarlovet. Man kan starta företag inom vad som helst, solo eller tillsammans med vänner. Med hjälp av inspiration, workshops, coaching, säljträning och ett startkapital på̊ 1 500 kronor får alla deltagare starta upp egna affärsidéer som man förverkligar under sommarlovet och på så sätt tjänar sina egna pengar. Utöver detta kommer de få lära känna många nya människor, utvecklas som person och framförallt ha riktigt roligt!

 

 

Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning

 
 

Tingsryds kommuns resultat i Svenskt Näringslivs undersökning ökar i år. Det sammanfattande omdömet har stigit från 2,82 till 3,14.
- Nu har vi tagit oss över gränsen för ett godkänt företagsklimat.

Varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkätundersökning till företag i hela landet. I denna enkät får företagen svara på frågor om hur de tycker att företagsklimatet är i den kommun som de har sin verksamhet.

Undersökningen har genomförts under perioden januari till mars i år, med 33 000 deltagande företag från hela landet, varav 869 från Kronoberg och 119 i Tingsryds kommun. De flesta svaren är inlämnade före corona-utbrottet.

Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Kronoberg, 3,51, är i genomsnitt högre än i riket som hamnar på 3,37.
Mellan 2012 och 2018 föll företagens sammanfattade omdöme om företagsklimatet i Tingsryds kommun från 3,41 ner till 2,71, på en skala från 1–6. 2019 steg det sammanfattade omdömet något och i år har den stigit ytterligare till 3,14, detta är den tionde största förändringen i landet.

 

 

Insiktsmätning

 

Bakgrund och syfte

Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Målgrupper

Myndighetsområden som följs upp i undersökningen:

Bygglov – Ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsade lov, säsongslov, förhandsbesked och anmälanpliktiga åtgärder enligt Plan- och byggförordningen.

Markupplåtelser – Tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t ex försäljning, uteservering etc. Markförsäljning och arrenden ingår inte.

Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll – Dessa kategorier innehåller en rad olika typer av ärenden som gäller tillsyn eller kontroll mot verksamhet och anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som miljö- och hälsoskyddet omfattar.

Serveringstillstånd – Nyansökningar, ägarskiften och utredning av ev. brister enligt alkohollagen samt löpande tillsyn i form av oanmälda besök. Stadigvarande och tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten.

NKI index:

Under 50, mkt lågt. 50–61, lågt. 62–69, godkänt. 70–80, högt. Över 80 mkt högt

Total Sammanfattning

• Svarsfrekvensen uppgår i undersökningen till 72 procent. Det är en bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
• NKI för Tingsryd uppgår till 69, vilket är en relativt bra nivå.
• Högst omdöme ges Rättssäkerhet, med ett index på 75. Samtliga serviceområden har ett index mellan 67–75.
• Sett till myndighetsområden ges Livsmedelskontroll (74) högst betyg, medan Bygglov (66) och Miljö- och hälsoskydd (66) ges lägst betyg.

 

 

E-tjänster till näringslivet på Tingsryds kommuns hemsida

 

Gå in på  https://minasidor.tingsryd.se/ och rulla ner tills du kommer till Näringsliv och arbete. Där finns ett antal e-tjänster samlade och det kommer fler efterhand.

 

 

Information från VA om aviseringar om driftstörningar via SMS

 
 

När Tingsryds kommun behöver få ut samhällsviktig information snabbt skickar vi ut meddelanden, bland annat via sms. Alla som är anslutna till tjänsten får ett meddelande. Tekniken heter UMS - Unified Messaging Systems och är en kostnadsfri tjänst för mottagaren.

Vi skickar ut SMS vid:

Vattenavstängning, förändring av vattenkvalité, vattenläckor, otjänligt vatten, kokningsrekommendation och VA-arbeten.

Gå in och registrera dig här: https://tingsryd.servicevarning.se/

Läs mer på kommunens hemsida under service & tjänster, information om driftstörningar.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta VA-enheten på telefon,

0477-442 51 eller 0477-442 54 
E-post: va@tingsryd.se

 

 

Våld i nära relationer

 
 

Under nuvarande coronakris har det uppmärksammats att våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor ökar i samband med hemarbete och isolering. Som chef är det viktigt att du har en helhetssyn på medarbetares arbets- och livssituation samt hälsa. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, men påverkar personens mående och ger oftast konsekvenser över hela hens livssituation. Det är därför av stor vikt att du som chef vågar ställa frågor vid misstanke om våldsutsatthet eller risk för utövande av våld. Våld är en folkhälsofråga som har stora samhällsekonomiska konsekvenser genom exempelvis sjukskrivningar, arbetslöshet och stora kostnader inom bland annat socialtjänst, rättsväsende och hälso- och sjukvård.

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Uppvidinge kommun har gemensamt tagit fram rutin, checklista och stöddokument till dig som arbetsgivare om hur du upptäcker våld och agerar, i allmänhet men också i den rådande situationen med covid-19 och hemarbete/sjukdom.

Mer information och länk till checklista

 

 

Samlad information till näringslivet angående coronaviruset

 
 

På vår hemsida Tingsryd.se/naringsliv läggs ny information upp löpande både lokal och nationell. Har ni frågor så hör av er till näringslivsansvarig på kommunen.

Länkar med information

Tillväxtverket

Verksamt

Svenskt Näringsliv

Almi 

Kontaktpersoner på Tingsryds kommun är

Eddie Hansson
Näringslivsutvecklare
Telefon 0477-441 77
E-post

Rose-Marie Svensson
Näringslivsutvecklare
Telefon 0477-441 65
 
e-post  

 


 

Nu är det äntligen sommar!

 

 

Våren har varit tuff för många på olika sätt, framför oss har vi en sommar som inte kommer vara lik någon sommar tidigare. Vi hoppas väl alla på en mer "vanlig" höst där vi kan träffas fyskiskt och tillsammans jobba framåt.

 

Många kommer säkert att semestra på hemmaplan och upptäcka nya platser i sin närhet.

Det finns många bra och intressanta tips på #hemmatipset och nu i dagarna lanseras en ny kampanj

"Emigrera till Småland i sommar"

 

Glöm inte heller att titta in på www.visittingsryd.se och inspireras!

 

Vi vill önska er en skön sommar! 

 

Henrik, Rose-Marie och Eddie

 
 


 

Tingsryds kommun 
Torggatan 12
362 22 Tingsryd
naringsliv@tingsryd.se  
0477-441 00
Hemsida

 


 
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här