Föreningsbrev januari 2020


Nominera till rese- och kulturstipendium 2020

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Nu har du möjlighet att nominera de du tycker är värda att få lite extra uppskattning. Nomineringstiden är 1–28 februari.

Nominera till kultur- och resestipendiet


Sök bidrag och arrangera på lovet

Nu finns möjlighet för föreningar att söka stöd för att ordna aktiviteter för barn och unga under sport- och påsklov. Arrangemangen ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå och vara kostnadsfria. Många föreningar som öppnat upp sina verksamheter har fått nya medlemmar.

För att få bidrag till lovaktiviteter gäller följande:

- Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå.
- Det ska vara lätt att vara ny och delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet.
- Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
- Du/ni som arrangerar gör det på fritiden.
- Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

 Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, med mera.

Ansökningar om bidrag till sportlovet ska vara föreningsbyrån tillhanda senast måndag 10 februari och ansökningar om bidrag till påsklovet senast fredag 20 mars.

Ansökan görs via länken Projekt, Ansökan om bidrag Märk den med Sportlov (eller Påsklov) 2020 samt projektets namn.

Vid frågor kontakta Eva Lindgren  eva.lindgren.2@umea.se  


Ytterligare föreningar fick investeringsbidrag för ökad rörelserikedom

I februari 2019 beslutade fritidsnämnden om en extra utlysning av bland annat investeringsbidrag särskilt riktat mot rörelserikedom. Totalt avsattes 1,4 mnkr till investeringar som ska stimulera till rörelse för målgruppen barn och unga.

I föreningsbrevet i december skrev vi om ett antal föreningar som fått investeringsbidrag utifrån den extra satsningen. I decembers fritidsnämnd beslutades även om de resterande medlen som var avsatta till den särskilda satsningen. Följande föreningar fick bidrag:

Brattby-Gubböle IF
Stenmjöl till grusplan för att förbättra underlaget, täppa till ojämnheter, ökar nyttjandet 13 500 kr.

Sävar IK
Uppdatering av cykelpumpbana 12 000 kr.

Degersjö FK
Utbyte och modernisering av belysning på isbana/grusplan 40 000 kr.

Täfteå IK
Upprustning av elljusspår, breddning, dikning, nytt underlag 100 000 kr. Beviljas under förutsättning att stöd ges via arvsfonden.


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Dags att söka kommunalt aktivitetsstöd

Vi vill påminna om att den 25 februari är sista datum för att ansöka om bidrag för aktiviteter som skett under hösten 2019. Aktivitetsbidrag ges till föreningar som bedriver barn- och ungdomsaktiviteter.

För att få bidrag ska föreningen registrera aktiviteterna i ApN och därefter ansöka om bidrag genom att skicka in en periodrapport till kommunen. För att ansökan ska vara giltig måste den skickas in och godkännas av två föreningsadministratörer varav en även måste vara ledamot i föreningens styrelse.

Har du funderingar om ansökan och hur du gör för att skicka in periodrapporten?

Läs manual och se korta filmer om hur du använder Apn


Årsmötets koppling till aktivitetsstödet

Alla föreningar som söker kommunalt aktivitetsstöd måste också skicka in sina senaste årsmöteshandlingar. Dessa laddas upp i ApN under rubriken Bidragsansökningar. Ta gärna för vana att göra detta direkt efter årsmötet.

Obligatoriska handlingar är:

- Årsmötesprotokoll, undertecknat
- Verksamhetsberättelse
- Resultat- och balansräkning (om de inte ingår i verksamhetsberättelsen)
- Revisionsberättelse, undertecknat (om den inte ingår i verksamhetsberättelsen)

Kom ihåg att även godkänna och/eller uppdatera föreningens uppgifter i föreningsregistret.

För frågor kontakta Föreningsbyrån, bidrag fritid.bidrag@umea.se  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 januari
Finska kulturpotten
Bygdeavgiftsmedel (söks hos länsstyrelsen)

11 februari
Lovsatsning: sportlov

25 februari

Aktivitetsbidrag till allmänna ungdomsföreningar 
Aktivitetsbidrag till idrottsföreningar

1 mars
Stöd till pensionärsföreningar 
Stöd till politiska ungdomsförbund

20 mars
Lovsatsning: påsklov

31 mars
Lokalstöd ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Handikappföreningar verksamhetsstöd
Etniska föreningar verksamhetsstöd

30 april
Stöd till samlingslokaler 
Stöd till skoterleder 
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

5 maj
Lovsatsning: sommarlov

15 augusti-15 oktober
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

5 oktober
Lovsatsning: höstlov

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

30 november
Lovsatsning: jullov

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Projektstöd Utsatta EU-medborgare
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Stöd till lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Utbildningsdag: Universellt utformade arbetsplatser

Det här är en utbildning om hur arbetsplatser kan utformas efter de olikheter som finns i samhället och människors olika funktionsförmågor.

I den upplevelsebaserade utbildningen Universellt Utformade Arbetsplatser får du övergripande kunskap för att kunna påbörja en process att utforma din arbetsplats på ett universellt sätt.  

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor, rekrytering, ”employer branding”, hållbarhet och inkludering. Utbildningen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. 

Utbildningen genomförs 4 februari 2020, kl. 9.00–16.30 på Umeå folkets hus.

Läs mer om utbildningen

Gör din anmälan senast 31 januari

För frågor kontakta Elisabeth Nilsson, tillgänglighetsstrateg, Umeå kommun. Telefon: 090-16 16 04, 070-324 94 48. Mejl:  elisabeth.nilsson.2@umea.se  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt