Jönköping i siffror

 

19 AUGUSTI 2020

 

141 496 invånare vid halvårsskiftet

 

I dag presenterade Statistikmyndigheten SCB statistik över befolknings­utvecklingen för första halvåret 2020. Den visar att Jönköpings kommun har fått 415 nya invånare under årets sex första månader och den 30 juni bodde 141 496 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för första halvåret uppgick till +188. Under årets sex första månader har det fötts 836 barn, vilket är 12 färre än under första halvåret 2019. Antalet avlidna var fler under första halvåret 2020 än motsvarande period föregående år, 648 under 2020, jämfört med 542 under 2019. Under coronapandemin i år har alltså antalet avlidna ökat jämfört med förra året.

Under första halvåret 2020 har 3 009 personer flyttat till kommunen samtidigt som 2 822 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 187 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2019 minskat med 35 personer och utflyttningen har ökat med 41 personer.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB. Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-juni 2020. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

 

Arbetslösheten i juli var 6,9 procent

 

I juli uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 6,9 procent av arbetskraften 16–64 år. Senast vi hade så hög arbetslöshet i juli månad var 2013. Det är även en ökning jämfört med juli 2019 då den uppgick till 4,9 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun ökat med 1 633 personer sedan juli förra året, från 3 426 till 5 059 personer.

Arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (7,2 procent respektive 6,7 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i juli 7,7 procent (4,9 procent i juli 2019) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 18,2 procent (14,9 procent i juli 2019). Arbetslösheten i juli var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riksgenomsnittet.

I länet var andelen arbetslösa 7,8 procent och i riket 9,2 procent. Sedan januari i år har arbetslösheten ökat med 1,2 procentenheter i kommunen, 1,2 procentenheter i länet och 1,7 procentenheter i riket.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, januari 2012 - juli 2020

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Bostadsbyggandet under första halvåret 2020

 

Under årets första halvår påbörjades byggandet av 392 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är färre jämfört med samma period föregående år då det påbörjades 548.

 

Av de bostäder som påbörjades var 178 hyresrätter, 157 bostadsrätter och 57 äganderätter.

704 bostäder blev inflyttningsfärdiga under första halvåret, vilket är betydligt fler än för motsvarande period föregående år då antalet var 355.

Den sista juni var 1 024 bostäder under pågående byggnation.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

 

Områdesfakta 2020 publicerades under sommaren

 

I Områdesfakta redovisas folkmängd, folkmängdsförändringar, bostäder, bilinnehav, sysselsättning och inkomster i kommunens 76 statistik- och planeringsområden samt för kommunen totalt.

 

Statistik ur Områdesfakta visar bl.a. att i Brunstorp förvärvsarbetar 95,1 procent av befolkningen i åldern 20-64 år medan Råslätt har minst andel förvärvsarbetande med 55,6 procent. Genomsnitt för kommunen totalt var 82,3 procent.

Vill du se mer intressant statistik så klicka på länken nedan.

Länk till Områdesfakta 2020

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.