Skriv ut

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev - Juni 2021

 
 
 
 
 

Sommarhälsning från Henrik Paulsson

Hej alla fantastiska företagare!
Jag skulle vilja passa på att berätta om vad som är på gång på utvecklingsavdelningen rent personalmässigt, då det händer en hel del just nu.
Vad som är klart redan nu är att vår kommunikatör Gunilla Hellgren har slutat och efter sommaren välkomnar vi Emelie Hallberg till oss, idag reporter på Smålandsposten. Tillsammans med Annie Henningsson kommer Emelie att fortsätta att utveckla vår information och kommunikation.

På vår senaste företagsträff informerade vi om att näringslivsutvecklare Eddie Hansson ska börja på ett arbete närmre sitt hem på västkusten. Näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson kommer att kliva in i Eddies roll som företagslots och er första kontakt mot kommunen. Rose-Marie har sedan en längre tid redan stått för arbetet med att utveckla detta nyhetsbrev till näringslivet och haft mycket företagskontakter, främst inom besöksnäringen inklusive handeln. Hon har dessutom sedan tidigare varit kommunens drivande kraft bakom näringslivsgalan, både den fysiska och den digitala versionen. Nu blir Rose-Maries uppdrag än tydligare mot HELA näringslivet.

För att avlasta Rose-Marie Svensson i arbetet med turism och för att stärka oss i en mängd andra utvecklingsfrågor, så har vi rekryterat Johan Söderlund, idag destinationsutvecklare i Älmhults kommun, men boende i Tingsryd sedan en tid tillbaka. Johan kommer att ha titeln samhällsutvecklare och ska bita tag i en rad utvecklingsprojekt framöver. Mer om detta i höst!
Fram till dess önskar jag er alla en härlig sommar och hoppas också att ni som lidit hårt av pandemins effekter, får en betydligt bättre sommar i år än vad som var fallet ifjol.


Henrik Paulsson
Utvecklingschef i Tingsryds kommun

 

 

Tingsryds kommun klättrar placeringar i insiktsmätningen

 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har förbättrat sin placering inom flera myndighetsområden i Insiktsmätningen. Det totala NKI-värdet för de tre myndighetsområdena har gått från 69 till 73, en ökning med fyra enheter mellan 2019 och 2020. Sveriges kommuner och regioner bedömer att ett NKI (Nöjd Kund Index) över 70 är högt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun deltar för andra året i rad i kvalitetsundersökningen Insikt. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Företagare som har haft kontakt med kommunen deltar i undersökningen som avser myndighetsområdena: bygglov, livsmedel och miljö- och hälsoskyddstillsyn. De har haft ett ärende inom ett eller flera av områdena. Företagarna har besvarat frågor i en enkät och betygsatt kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.

Mätningen presenteras i NKI och en gradering över 62 är godkänt. Inom samtliga myndighetsområden ligger Tingsryds kommun högre. Inom miljö- och hälsoskydd hoppar Tingsryds kommun upp hela tolv enheter och hamnar på 78 NKI. Det är sju enheter över rikssnittet och hamnar därmed på rankingplats 32 i Sverige. Inom området bygglov så blir det också ett högre värde jämfört med föregående år. Värdet blir 68 NKI i Tingsryds kommun, rikssnittet ligger på 66. Livsmedeltillsynen ligger kvar på en hög NKI-graderingen på 74, vilket är samma värde som 2019.

Inom servicen ökar tillgänglighet med fyra enheter, till 74 NKI. Denna ökning beror förmodligen på att kommunen har tagit fram flera e-tjänster samt att telefontiderna för bygglov är borttagna. Det högsta gemensamma värdet för samtliga myndighetsområden är bemötande med ett värde på 75 NKI.

- Vi har en antagen handlingsplan som vi arbetar utifrån för att förbättra våra resultat. En handlingsplan kan ge förutsättningar men i slutändan är det personalen som gör en fantastisk insats. Vi är en liten förvaltning med få anställda men lagandan och att vi hjälps åt ger resultat. Resultaten är bra men vi kommer naturligtvis att fortsätta med förbättringsarbetet, säger Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef.

 

 

Positiva vindar för Tingsryd även i Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning

 
 

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom att Svenskt näringsliv skickar ut en enkät till företag runt om i landet. Svaren från denna enkät ligger till grund för näringslivsrankingen som presenteras i september varje år.

Även i denna enkätundersökning har Tingsryds kommun stärkt sin position. Tingsryd är en av de kommuner som ökar mest i Kronobergs län i det sammanfattande omdömet. Plus 0.2 ger 3.3. Tingsryd har en positiv utveckling i flertalet av frågorna, rätt riktning om än delvis låga nivåer.

- Resultatet visar att vi är på rätt väg med näringslivsklimatet i kommunen. Samtidigt ser vi också att det finns många områden att förbättra framåt, vilket vi är fullt medvetna om. Upphandling är ett sådant område där kommunen nu har tagit ett omtag med en ny policy beslutad av kommunfullmäktige. Detta är första steget i ett kommande utvecklingsarbete för att kunna förverkliga policyns innehåll i praktiken, säger Henrik Paulsson, utvecklingschef.

 - Jag är övertygad om att fortsatt förbättrad professionell information och kommunikation inom alla områden ger väldigt mycket resultat, både i kontakten med nya och befintliga företag. Det är roligt att kunna konstatera att vi blir alltmer intressanta även för externa aktörer, där vi har flera pågående processer för markanvisningar/markförsäljning. Om detta lär ni höra mer framöver, men det är upp till respektive aktör att bedöma när de vill gå ut och informera om sin satsning, säger Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare. 

 

 

Kompetensutveckla dina medarbetare

 
 

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel och har därför samlat alla länets utbildningar och kurser på ett och samma ställe. 

Era medarbetare är företagets viktigaste tillgång. I Business Regions Kronobergs utbildningsplattform – hitta ni rätt utbildningar och kurser för att kompetensutveckla era medarbetare. I plattformen hittar ni många av Kronobergs utbildningar och kurser – samlat på ett och samma ställe. Utbildningar och kurser fylls på löpande!

Här finns utbildningar av all de slag allt från grunderna i Excel till CNS-teknik och tyska i affärslivet. Hittar ni inte den utbildning som just ni eftersöker kan man även ge önskemål om utbildning.

Är ni ett företag och vill bli matchad för rätt insatser utifrån era behov? Så finns det kometensmäklare som hjälper er på vägen.

Gå till utbildningsplattformen

Du kan också ladda ner utbildningsplattformen till din smartphone eller surfplatta, via "App store" eller "Google play"

 

 

Utvecklingscheckar och Mikroinvestering

 
 

Vill ni göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Till hösten kommer Almi ha två nya utlysningar som skulle kunna vara intressanta för er. Utlysningarna öppnar under hösten 2021 men intresseanmälningarna är öppna redan nu.

Utvecklingscheckar - är stöd för kostnader för exempelvis; utveckling av produkter och tjänster, marknadsutveckling och företagsutveckling, grön omställning eller digitalisering. Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr och 200 000 kr.

Mer information om utvecklingscheckarna

Mikroinvestering - är stöd för kostnader för mindre investeringar, exempel; maskiner och andra inventarier, inköp av affärssystem eller kompetensutveckling. Företag kan ansöka om en mikroinvestering för högst 60 000 kr.

Mer information om mikroinvestering

I båda fallen måste företaget stå för minst 50% av kostnaderna vid sökt insats. Man får även hjälp av en rådgivare som tillsammans med er går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

 

 

Kostnadsfri kurs för hantverkare och installatörer

 
 

Genom att öka dina kunskaper kring energiåtgärder i samband med en renovering får du ett försprång framför dina konkurrenter.  Ökade kunskaper kommer också ge dig som företagare den kompetens som efterfrågas för grön omställning och ett mer energieffektivt och hållbart samhälle vid återstarten av Sverige efter coronapandemin. 

Nu kan du anmäla dig till en kostnadsfri kurs i höst, som Energikontor Sydost erbjuder, där du kan öka dina kunskaper i de nya tuffa nybyggnadskraven gällande energihushållning och lönsamma energirenoveringar i småhus. Du får också koll på uppföljningskraven och energideklaration i byggnader. Under kursen möter du förläsare med lång yrkeserfarenhet i branschen.  

Sista anmälan är den 30 juni!

Mer information och anmälan

 

 

Linnéuniversitetets mentorprogram

 
 

I mentorprogrammet vill LNU förbereda sina studenter genom personlig utveckling som en extra förberedelse på yrkeslivet, där mentorer och studenterna får möjlighet att träffas för att ta del av varandras erfarenheter.

Syftet med mentorprogrammet är att stärka studentens förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv – och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Mentorskap handlar mycket om att ställa frågor, lyssna, öppna upp dörrar genom att få adepten att reflektera och ta in nya perspektiv. 

Mer information och anmälan

 

 

 

Regeringen förlänger korttidsstödet med tre månader

 

En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regering har nu förlängt stödet med månaderna juli, augusti och september 2021.

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.  

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna sett ut nu och gör så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.  

Förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete har remitterats av Finansdepartementet och ska kunna träda i kraft 29 juni 2021. 

Mer information

 

 

Självtester för Covid-19

 
 

Läkemedelsverket har nyligen beviljat dispens för antigentester och enligt Folkhälsomyndigheten är tidig påvisning av pågående covid-19 en viktig åtgärd för att minska pandemins utbredning i samhället. Antigentester kan användas till exempel vid screening på arbetsplatser där distansering eller hemarbete inte är möjligt. Testerna är i allmänhet enkla att använda och ger ett resultat inom 30 minuter.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett positivt testsvar alltid ska följas upp med vårdkontakt för rådgivning, vidare testning och smittspårning.

Antigentester har sedan en längre tid använts inom vården för screening där medarbetarna på morgonen gör ett antigentest för att minimera risken för att någon är smittad. Nu finns den möjligheten även för er andra företag där medarbetarna inte kan arbeta hemifrån.

Apoteket Uttern i Tingsryd säljer antigentester i flera olika förpackningsstorlekar. Antigentesterna som tas ini  Apotekets sortiment är kvalitetsgranskade och är godkända att användas som självtester.

Är ni som företag intresserade av att införskaffa antigentester till er personal får ni gärna höra av er till Anna Crus-Rydberg, apotekschef i Tingsryd, för mer information eller beställning.

 

E-post:  anna.crus-rydberg@apoteket.se  
Telefon: 010-447 92 12
Mobil: 070-284 63 48

 

 

Tack

 
 

Jag har valt att lämna min tjänst som näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun. I och med att jag bor på västkusten vill jag gärna utgå ifrån hemmet. Det blir jobb i Halmstad kommun som etableringsstrateg. Jag har haft finfina år i Tingsryd och gillar verkligen näringslivet här. Här finns duktiga och drivna entreprenörer som har visioner och framåtanda. Jag har lärt känna många trevliga människor, så jag kommer verkligen sakna jobbet och människorna här.

Tack för den här tiden och ta hand om er mina vänner!

Eddie Hansson

 

 

Lediga lokaler och mark

 
 

Äger du lokal eller mark i Tingsryds kommun som du vill hyra ut? Tillsammans med Lokalguiden kan du kostnadsfritt registrera dig och lägga ut ditt utbud för lokalsökande.

Så glöm inte att lägga in din lediga lokal!

För mer information och lediga lokaler

 


 

Välkommen att kontakta mig!

 

Har ni några funderingar eller frågor är det bara att ringa eller skicka ett mail. Jag ser fram emot att se och höra ifrån er framöver. 

 

Nu vill jag önska er alla en riktigt skön sommar. Missa inte att se och uppleva det som finns i vår närhet, besök visittingsryd.se för inspiration

 

Rose-Marie Svensson
Näringslivsutvecklare

 

rose-marie.svensson@tingsryd.se
Telefon: 0477-441 65

 


 

Tingsryds kommun 
Torggatan 12
362 22 Tingsryd
naringsliv@tingsryd.se  
0477-441 00
Hemsida

 


 
 

Du får detta nyhetsbrev för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här