Skriv ut

Stärkt företagsklimat i Vara

Svenskt Näringsliv har precis släppt resultatet från den årliga enkäten som mäter upplevelsen av företagsklimatet.

 

Det sammanfattande omdömet från Varas företagare ökar från 3,55 till 3,83 på en 6-gradig skala. Resultatet från enkäten är en av flera mätningar som hjälper Vara kommun att följa upp både attityder och faktiska upplevelser av kommunens företagskontakter.

 

👉 Läs mer om hur kommunen jobbar med att mäta och förbättra företagsklimatet

 

👉 Ta del av resultatet i sin helhet

 
 

Här görs det plats för 450 nya bostäder i Vara tätort!

I området vid Håkan Månsgården planeras det för cirka 450 nya bostäder. Utbyggnaden kommer att ske etappvis under en femtonårsperiod. Av den totala mängden bostäder planeras det både för friliggande villabebyggelse och även en större andel flerfamiljshus.

 

Läs mer om planerna för Håkan Månsgården

 

 
 

Hjälp oss höja vattenkvaliteten

Vara Vinner Vatten är ett nytt projekt med målsättningen att förbättra vattenkvaliteten i Vara kommun, i huvudsak genom lokala åtgärder mot övergödning. Projektet sträcker sig mellan 2021-2023 och vänder sig till alla inom kommunens geografiska område.

 

En vattenåtgärdssamordnare kommer att inventera förutsättningar och sedan jobba med rådgivning och information för att få till stånd vattenförbättrande åtgärder. Projektet är finansierat av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

 

Vill du bidra till förbättring av vattenmiljön? 💧

 

Ta kontakt med Albin Jönsson på 0512-310 68 eller albin.jonsson@vara.se.

 

Kartbild över Skaraborg
 

Nu blir det enklare för besökare att upptäcka Skaraborg 📍

I dagarna lanseras "Din guide till Skaraborg" – en digital och personlig reseplanerare. Guiden visar upp en samlad bild av hela Skaraborgs utbud och är framtagen inom ramen för Visit Skaraborg, ett samarbete mellan turistorganisationerna i Skaraborgs 15 kommuner. 

 

Testa att göra din egen resplan genom Skaraborg

 

 
Bastöna gammelgård
 

Just nu inventeras kulturmiljöer

På uppdrag av Vara kommun genomför antikvarier på Västra Götalandsregionen just nu en inventering av olika kulturmiljöer. Inventeringen omfattar allt från enstaka objekt till större landskapsavsnitt, stads- och industriområden, vägar, ägostrukturer och jordbrukslandskap. Syftet är att förbättra kunskapen om det som kan vara av kulturhistoriskt värde.

 

Vill du veta mer? Läs mer om den pågående kulturmiljöinventeringen 🌾

 

 
 

Missade du Vara Näringsliv LIVE?

Ingen fara! Koka en kopp kaffe, slå dig ner vid datorn och se det nu istället. Inspiration och snack om besöksnäringen med några av Varaslättens många företagare och spännande projekt 👇💻

 

Vara Näringsliv LIVE / 7 maj 2021

 

Och du! Nästa tillfälle blir i höst, närmare bestämt den 29 september 2021. Boka in det i kalendern kl. 09.00 redan nu!

 

 

 

VARA NÄRINGSLIV

 

Ett nyhetsbrev om och för det bördiga näringslivet i Vara kommun.

 

Följ oss även på 

LinkedIn och Facebook

 

Maila till oss på

naringsliv@vara.se