Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev 26 mars 2021

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

 

 

SIP ska genomföras på alla med behov.

Projektledare för SIP är Maria Glemfelt, kontaktuppgifter finns på Närvårdssamverkans hemsida. 

 INFORMATION/BESLUT 


- Robert Hugg och Mikael Szanto, projektledare för Suicid har påbörjat sitt uppdrag. För 
mer information och kontaktuppgifter se Närvårdssamverkans hemsida.

- Spridningskonferens genomfördes digitalt den 26 februari 2021, med fokus på   
digitalisering och Nära vård. 

- Ulla Bark, Borås stad har fått uppdrag att hålla i nätverksgrupp ViSam, för kommun och ambulans. 

- Avvikelsegrupp har startat med ett första möte den 17 mars. 

- Thomas Johansson, skolchef Vårgårda ersätter Tommy Fock i Styrgrupp närvård from 28 maj. 

- Tre förslag har tagits fram på sammansättning av deltagare, uppdrag osv. 
till en tillfällig uppdragsgrupp för Nära vård. Beslut tas i april. 

 - Projektledare ska tillsättas för att arbeta med implementering av arbetssättet Tidig upptäckt - tidiga insatser.

 

 

- Närakutvårdsteamet (NAV) ingår i Mobil närvård som ska kopplas till kommande uppdragsgrupp Nära vård, för att utveckla de mobila arbetssätten. Fortsatt arbete ska ske med tydligare underlag för arbetssätt och ansvarsfördelning. 

- Alla verksamheter ska följa riktlinjer och lagar kring SIP och följa den process som presenterades vid Styrgruppens möte. Presentation är skickad till Styrgruppens deltagare samt finns även på Närvårdssamverkans hemsida. 

- Beslut är taget att inga planeringsmöten i samband med utskrivning från sluten vården genomförs på röda dagar under påsken. 

- Ett uppdrag för samsjukliget ska tas fram till uppdragsgrupp psykisk hälsa. 

- Mini-Marias verksamhet startade 15 mars i nyrenoverade lokaler på Österlånggatan 64. För mer information se Mini-Marias hemsida  

 

Tillsammans gör vi skillnad!