Föreningsbrev april 2020


Med anledning av coronaviruset: Stöd till föreningslivet

Många av era föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset på olika sätt. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett antal åtgärder till Umeås ideella föreningar för att förbättra situationen på kort och lång sikt. Några av åtgärderna har vi tidigare informerat om i förra månadens föreningsbrev.

Komplement till statliga medel
Åtgärderna är ett komplement till de beslutade statliga medlen på 500 mkr till kultur och 500 mkr till idrott samt de statliga medel på 100 mkr till föreningar som arbetar med barn och unga i utsatta situationer, våld i nära relationer samt våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer. Hur dessa statliga medel inom olika områden kommer att fördelas är ännu ej klart.

Umeå kommuns åtgärder kan komma att förändras över tid beroende på hur situationen med pandemin utvecklas.

Åtgärderna hittar ni punktform nedan, samtliga punkter är beskrivna på vår webbplats.

Stöd till verksamhet:

♦ Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd
♦ Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och aktivitetsstöd
♦ Stöttning av pågående tillfälliga projektstöd
♦ Förstärkt aktivitetsstöd
♦ Möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet

Stöd till lokaler och anläggningar:

♦ Förstärkt lokalbidrag
♦ Avboka lokaler med kort varsel utan kostnad
♦ Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Läs mer på webbplatsen Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

Kontakta oss
För bidragsfrågor/rådgivning via fritid.bidrag@umea.se
För avbokningar i lokaler via fritid.bokning@umea.se 

Mer information

Vår rekommendation är att alltid följa Folkhälsomyndighetens och Polisens råd när det kommer till genomförandet av aktiviteter och arrangemang.

Läs mer om riskbedömning av evenemang och sammankomster på folkhalsomyndighetens webbplats

Läs mer om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar på Polisens webbplats

Se Umeå kommuns samlade information på www.umea.se/coronavirus  


Mer information om coronaviruset och föreningslivet

Riksidrottsförbundet samlar den senaste informationen om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

 

Läs mer om coronaviruset och idrottsrörelsen

Det har även gått ut en enkät från Riksidrottsförbundet direkt till alla idrottsföreningar.

Läs vanliga frågor om föreningsenkäten med anledning av coronakrisen

Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetar med att förbättra villkoren och förutsättningarna för det civila samhället. För att kunna veta hur er förening påverkas på kort och lång sikt av coronaviruset och vilket stöd ni behöver från det offentliga har de tagit fram en enkät. 

 

Det är viktigt att det bara är en person som fyller i enkäten per organisation så att de får en så rättvis bild som möjligt.

 

Enkät om corona-pandemins effekter på civilsamhället

 


Ansökningsblanketterna på ny plats

Tidigare låg ansökningsblanketterna i Umeå kommuns blankettbank. Nu har vi flyttat alla länkar till blanketter på webbsidan Ansökningsblanketter vilket minskar antalet steg. Vi hoppas att ni ska uppleva det som enklare att hitta den blankett ni söker.

Hitta alla ansökningsblanketter


Påminnelse: Dags att söka lokaltider för säsongen 2020/2021

Nu är det dags att söka återkommande lokaltider för den kommande inomhussäsongen 2020/2021. Din ansökan behöver lämnas senast torsdag 30 april. Enstaka tider kan bokas när som helst under året.

Gör din ansökan via webben 

Du kan även hämta en blankett hos fritid, Södra flygeln på stadshusområdet.

För mer information kontakta Föreningsbyråns lokalbokning fritid.bokning@umea.se  eller via telefon 090-16 18 55 (telefontid vardagar kl. 10-12).


Påminnelse: Dags att söka stöd för samlingslokaler

Föreningar som äger och driver samlingslokaler kan senast den 30 april söka stöd för sin verksamhet för föregående år.

Målsättning med stödet är:

- att uppmuntra föreningar att driva samlingslokaler företrädesvis i kommunens ytterområden

- att skapa ett mervärde för kommuninvånarna och en sammanhållande faktor för de boende i området

- att skapa möjlighet till ett utbud av både kultur och friskvårdsaktiviteter i hela kommunen och för alla åldrar

- att ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv

Stödet består av ett grundbidrag samt ett bidrag för kostnader för uppvärmning, vatten/el, sophämtning och försäkring av fastigheten.    

Vilka kan söka?
Föreningar som tillhör någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Husrörelsen.

Till ansökan ska bifogas föreningens senast godkända verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt revisionsberättelse.

Gör din ansökan via webben 

Nya bidragsregler 2021
Från och med 2021 gäller nya bidragsregler och stödet till samlingslokaler kommer då att vara en del av Stöd till anläggningar. Det innebär att ni nästa gång kommer att göra ansökan via annan blankett. Vi kommer att återkomma med information om detta framöver.

Vid frågor kontakta Föreningsbyråns bidragsgrupp fritid.bidrag@umea.se 

 

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

30 april
Stöd till samlingslokaler 
Stöd till skoterleder 
Stöd till fiskevårdande åtgärder

31 maj
Lovsatsning: sommarlov

15 augusti-15 oktober
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

5 oktober
Lovsatsning: höstlov

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

30 november
Lovsatsning: jullov

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Projektstöd Utsatta EU-medborgare
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Stöd till lokalt ledd utveckling på landsbygden
Kulturpott nationella minoriteter

Hur ansöker du?
Alla ansökningsblanketter hittas via webbsidan Ansökningsblanketter på umea.se  

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook