Skriv ut

Missade du vår livesända näringslivsfrukost?

 

Ingen fara – Vara Näringsliv LIVE från den 17 mars 2021 går nämligen att se i efterhand på Vara kommuns YouTube-konto!

 

På temat småstadsutveckling och företagsklimat fick vi lära känna kommunstyrelsens ordförande Lars Gezelius. Vi pratade småstadsutveckling med Lennart Svärdh och Maria Kronwall från Vara Köpmannaförening samt fastighetsägare Henrik Darius. Linda Olsson från Kronan Restaurang & Bed & Breakfast och Sara Magnusson från Galleri Gula Lyckan delade sina erfarenheter kring att satsa under en pågående pandemi. 

 

Under våren kommer vi att ha fler sändningar. Har du idéer på teman eller önskemål om gäster? Skicka gärna in förslag till naringsliv@vara.se.

 

Se Vara Näringsliv LIVE i efterhand

 

 

 

Matavfallsinsamling – bra för miljön och plånboken

 

I januari införde kommunen ett system för matavfallsinsamling. Visste du att även företag kan sortera ut sitt matavfall?

I alla verksamheter uppkommer matavfall – exempelvis fruktskal, kaffesump och matrester. Genom att sortera ut och samla in matavfallet kan det omvandlas till biogas och biogödsel istället för att eldas upp. Det bidrar till att bilar kan köras på miljövänligt bränsle och att våra åkrar kan tillföras hållbar näring. Matavfallsabonnemanget är dessutom den billigaste abonnemangsformen.

Läs mer om och kom igång med matavfallsinsamling

 
 

Projekt Fenixz – kompetensutveckling för människa och företag

 

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs Kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektet Fenixz startade i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Fenixz vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare.

Läs mer om projekt Fenixz

 
 

Nya regler kring rapportering av farligt avfall

 

Från och med den 1 november 2020 ska företag och verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Farligt avfall är bland annat elektronik och uttjänta batterier.

 

Läs mer om rapporteringen

Sök stöd för kommunikationsinsatser

 

Är du aktör inom besöksnäringen och har en idé som kan stärka din kommunikation till att nå ut med ditt utbud till rätt målgrupp? Då kan du ansöka om projektstöd för upp till 40 000 kr hos Leader Nordvästra Skaraborg.

 

Läs mer om Klar kommunikation

 

Innovationspris för gröna näringar

 

SLU Skara och Sparbanken Skaraborg utlyser nu ett innovationspris för hållbara forskningsprojekt. Har du en idé som skulle kunna utvecklas till en kommersiell produkt, tjänst, process eller social innovation? Sök och vinn upp till 75.000 kr.

 

Läs mer om innovationspriset

 

Vårens praktik blir skolförlagd

 

Praon för Alléskolans och Nästegårdsskolans åttor kommer på grund av pandemin att bli skolförlagd även våren 2021. Till er arbetsgivare som finns representerade i praktikplattformen så önskar vi göra ett medskick – häng kvar! Tids nog så blir det återigen möjligt att att möta framtidens kollegor via prao.

 

För att göra e-postutskicken säkrare har vi bytt system och använder nu esMaker. Det innebär att dina uppgifter lagras hos Entergate – här kan du läsa företagets personuppgiftspolicy

 

 

VARA NÄRINGSLIV

 

Ett nyhetsbrev om och för det bördiga näringslivet i Vara kommun.

 

Följ oss även på 

LinkedIn och Facebook

 

Maila till oss på

naringsliv@vara.se