Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #2

Det här är Kunskapscentrum för sexuell hälsas SEXIT-nyhetsbrev och syftet är att på ett enkelt och kortfattat sätt sprida information, främja användningen av SEXIT samt hålla ihop projektet nationellt. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året. Vidarebefodra gärna nyhetsbrevet om du vet någon som är intresserad, längst ner finns länkar för att både anmäla och avregistrera sig från kommande nyhetsbrev.

 

 

SEXIT från norr till söder

Julen är snart här och det är med glädje vi ser tillbaka på ett händelserikt SEXIT år. Vi har genomfört flera utbildningsinsatser ute i landet, Fyrbodal, Lidingö, Huddinge och Region Norrbotten kan nu sålla sig till den allt större skara ungdomsmottagningar som genomgått utbildningen. Totalt sett har mottagningar utbildats i hälften av sveriges regioner.

Projektet har presenterats på flertalet konferenser under året såväl regionala som nationella och internationella. Vi som jobbar med projektet är både glada och stolta över den energi och det intresse som finns för att lära mer om SEXIT och vara med och utveckla både materialet och de egna verksamheterna.

I takt med att SEXIT sprids på UM ökar också intresset från elevhälsan. I Stenungssund använder skolsköterskorna sedan två år tillbaka SEXIT i samband med hälsosamtalet i klass 8 och andra årskursen i gymnasiet. Näst i tur står skolor i Alingsås kommun som nyligen utbildats. Detta är ett viktigt område och vi hoppas få möjlighet att bedriva forskning kring vilka effekter det får när alla unga nås.

Används SEXIT i praktiken?

Vad händer med de som fångats upp med SEXIT?

Våren 2019 gjordes en mindre uppföljning av hur SEXIT används på utbildade ungdomsmottagningar i landet. Totalt fick vi 63 enkätsvar från både mindre och större mottagningar. Uppföljningen visar att samtliga 63 mottagningar arbetar med SEXIT idag. Samtliga svarar att alla personalkategorier på mottagningen använder SEXIT, några betonar dock att man då inte räknar in läkarna. Det vanligaste är att SEXIT används vid bokade besök, ungefär hälften (34/63) svarar att man använder SEXIT även under drop-in. Flera mottagningar svarar att man fortfarande är under uppstartsfas men att man har för avsikt att all personal ska arbeta med SEXIT och att alla besökare ska få erbjudandet.

Agnes Dahlström, läkarstudent har inom ramen för sitt projektarbete tittat på ytterligare data från pilotstudien. Hon fann att de besökare som med SEXIT identifierats som i stor risk för ohälsa (4-7 parallella riskfaktorer, 15%) jämfört med den mindre riskutsatta gruppen, i genomsnitt fick fler återbesök och fler åtgärder vidtagna vid besöket. Hon kunde också se att gruppen fick vård inom områden som man inte angivit som sökorsak. Inget av detta är konstigt, utan goda tecken på att SEXIT fungerar som avsett. Vidare konstaterades att 40% av dessa kom som obokade besök (drop-in eller akut), vilket belyser vikten av att möjliggöra användning av SEXIT även under de korta besöken.


 

Affisch till väntrum

SEXIT catch-up x 2

SEXIT i media

Affischen är anpassad för SEXIT 3.0 och visar på ett tydligt sätt för besökare att att man kan förvänta sig frågor om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, eftersom det är en rutin för alla mottagningens besökare. Affischen är tillgänglig på våra hemsidor för nedladdning och utskrift. Önskar ni beställa från tryckeri, kontakta oss.

 

Nya affischen

SEXIT catch-up är en grundutbildning i SEXIT för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta i utbildningen av annan orsak, och vars arbetsplats arbetar med SEXIT. Vårens datum är: fredag 31 januari i Stockholm och onsdag 19 februari i Göteborg. Begränsat antal platser.

Anmälan

Sveriges Radio P4 Sörmland uppmärksammar SEXIT och rapporterar att Strängnäs Ungdomsmottagning efter användning av SEXIT har fler besökare som berättar om erfarenhet av sex mot ersättning.

Lyssna på inslag

 
 

På gång i SEXIT under våren

⇒ SEXIT Catch-up i Stockholm (jan) och Göteborg (feb) 

⇒ SEXIT Bild- och språkstöd lanseras 

⇒ SEXIT pilottestas digitalt på 1177 Stöd och behandling

⇒ Utbildning Jämtlands UM

⇒ Utbildning Västerås UM

⇒ SEXIT fördjupningsdag i Västra Götalandsregionen

⇒ Utbildning för Stockholms elevhälsor

 

 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor ang SEXIT eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare  sofia.hammarstrom@vgregion.se 

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen