2020-12-18

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19 - Sista ansökningsdag 20 december

Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för att kunna bedriva ett fungerande samhälle. Skurups kommun arbetar utifrån att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och unga. Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav har Skurups kommun initierat ett extra stöd till föreningslivet under 2020 för att kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall med anledning utav Covid-19.

Från och med måndag 30/11 kan föreningar söka detta stöd. Sista ansökningsdag är den 20 december.

Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

Stödet kan endast sökas digitalt


Skärpta råd - Covid-19

Kommunen stänger inga lokaler, idrottshallar eller idrottsanläggningar utan dessa kan användas utifrån tilldelade/bokade säsongsbokningar. Dock har förvaltningen beslutat att inte godkänna nya bokningar (oavsett när de är) av idrottsanläggningar med anledning av Region Skånes och Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner.Detta beslut gäller fram till 10 januari 2021. Beslutet kan förlängas om restriktionerna kvarstår.

Klicka här

 


Bidrag/Stöd

Lokalt aktivitetsstöd

Med start 1 januari kan föreningar ansöka om lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december 2019. Ansökan görs via kommunens ApN (Aktivitetskort på nätet).

Kommunstyrelsen har beslutat att de föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under hösten 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för hösten 2019, alltså likt det gjordes i våras. Detta görs för att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset.

Klicka här  

Utöver kommunens olika stödåtgärder kan föreningar söka stöd från andra organisationer. Via länkarna nedan finner ni några av dessa organisationer:

Boverket - Extra stöd till allmänna samlingslokaler

Region Skåne - Samtliga bidrag som kan sökas från Region Skåne

RF-SISU Skåne - Stöd för anpassad träning (idrottsföreningar)

Kulturrådet - Om krisstöd och ordinarie bidrag

 


Kommunala lokaler/anläggningar

Kommunen stänger inga lokaler, idrottshallar eller idrottsanläggningar utan dessa kan användas utifrån tilldelade/bokade säsongsbokningar. Dock har förvaltningen beslutat att inte godkänna nya bokningar (oavsett när de är) av idrottsanläggningar med anledning av Region Skånes och Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner.Detta beslut gäller fram till 10 januari 2021. Beslutet kan förlängas om restriktionerna kvarstår.

 

Klicka här

 

 

Från och med 1 januari 2021 införs nya avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar.

Taxor och avgifter - Idrottshallar och möteslokaler, 2021


BRIS stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam.

Klicka här


Kulturevenemang

Med anledning av corona-situationen har merparten av kommande evenemang ställts in, ni finner aktuella evenemang via länken nedan.

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

Från och med den 28 oktober, och tillsvidare håller samtliga folkbibliotek i Skurups kommun stängt för allmänheten. Det gäller också filialbiblioteken i Abbekås, Rydsgård och Skivarp.

Bibliotekets hemsida


Se kommande filmer på Biorama

Kommunens biograf är tills vidare stängd med anledning av Covid-19.

Biorama - Pärlan i Skurup


 

Med anledning av den ökade spridningen av Covid-19 i samhället och även då bland ungdomar har Serviceförvaltningen tagit beslut om att stänga Fritidsgårdarna under julen/jullovet.

Fritidsgårdar - Skurups kommun


Kultur & Fritid vill önska er en God Jul & Gott Nytt År!


Ta hand om er i dessa tider.


 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Tf Kultur- och fritidschef  

 

 

Släpp innehåll här