Förändringar i Medarbetarcentrums styrgrupp

Per Olsson, Personalchef Borås Stad, lämnar över ordförandeskapet till Karolina Wikmyr, Personalchef Svenljunga och Tranemo kommuner.

Vi tackar Per för ett viktigt arbete under alla år som ordförande för vår styrgrupp. Per har varit en viktig ambassadör för vår verksamhet och han har stått upp för Medarbetarcentrum och trott på vår verksamhetsidé som idag är en väldigt uppskattad och unik verksamhet. Tack Per och lycka till i ditt nya ”liv”. Jag hälsar Karolina välkommen som ordförande och ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete.

Göran Johansson, Verksamhetschef Medarbetarcentrum

Från starten 2006 har Medarbetarcentrum år från år byggt upp en starkare och starkare position som stöd och partner i frågor gällande inlåsning, personlig utveckling, grupp- och ledarutveckling. Arbetssättet är unikt vilket har skapat ett stort intresse från kommuner och andra arbetsgivare runt om i Sverige. Att under åren fått följa denna utveckling har varit både spännande, utvecklande och intressant. Som ordförande, från starten till dags datum, känner jag en stolthet över att få vara en del av denna hälso- och varumärkesfrämjande verksamhet.

Per Olsson, Personalchef Borås Stad


Fin referens från gruppuppdrag i Marks kommun

Jag valde att kontakta Medarbetarcentrum för att få hjälp att utveckla vår arbetsgrupp ytterligare, på ett sätt jag som ledare upplever att vi som arbetsgrupp har behov att få handledning och stöttning i.

Vi har i gruppen träffat Christian Hansen under våren vid fyra lärorika och inspirerande tillfällen.

Vid dessa tillfällen har vi bland annat synliggjort vår värdegrund på nytt och fått olika tips kring kommunikation och feedback.

Förutsättningar har varit goda. Alla har haft viljan att bidra och aktivt delta, dela med sig av sina tankar och åsikter.

Genom ett proffsigt upplägg av träffarna och intressanta genomgångar har vi fått träna olika praktiska modeller. Vi är eniga i att träffarnas utbud har varit givande och vi fortsätter nu under sommaren att använda oss av de metoder vi fått tillgång till innan vi träffar Christian på nytt i augusti.

Jag tycker att det medfört en styrka för oss i gruppen genom att vi reflekterar och ger varandra mer feedback. Vi vidareutvecklar vårt förhållningssätt och vi fokuserar på att lyfta positiva beteenden.

Ser fram emot mer samarbete framöver!

Jessica Sääf, Enhetschef Klockaregårdsvägen 14Medarbetarcentrum är öppet hela sommaren.
Du når oss lättast på info@medarbetarcentrum.se


Glad Midsommar!

önskar

Christian, ChrisTina, Gerd & Göran

 


Medarbetarcentrum, Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås
info@medarbetarcentrum.se