Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef ISM

Professorn har ordet

Semestertider närmar sig och just under denna period blir det högaktuellt att reflektera över gränsen mellan arbete och fritid. För chefer kan det vara extra svårt att hantera dessa gränser och just chefers arbetsmiljö är i fokus i många av våra forsknings- och utvecklingsprojekt.

Chefer med bra förutsättningar har lättare att styra hur man hanterar dessa gränser. De individuella preferenserna är viktiga att värna om. De som vill koppla bort arbetet helt på semestern måste få förutsättningar att kunna göra det. På samma sätt finns de som gärna vill vara lite uppkopplade och mår bra av det. Vi är väldigt olika när det gäller dessa preferenser och det är viktigt att vi bejakar våra olikheter.

Digitaliseringen har gett oss stora möjligheter att kunna arbeta gränslöst i olika miljöer men vi måste lära oss att hantera det och vara tydliga att signalera hur vi vill ha det. Jag tror inte att skrivna regelverk och riktlinjer helt täcker olika arbetsplatsers behov av hur man hanterar det gränslösa arbetslivet. Prioritera frågan på era arbetsplatsträffar och diskutera vilka förhållningsätt ni vill ha i gruppen och kom överens om vad som gäller.

Det är mycket som är nytt för oss alla och med tiden kommer vi att landa i självklarheter som inte var så självklara från början. Passa på att utforska alla möjligheter i stället för att enbart se svårigheterna. Det allra viktigaste är att vi respekterar våra olikheter och att det kommer att ta olika lång tid för oss att vänja oss vid alla förändringar. Så har det alltid varit! 

Önskar er alla en riktigt skön sommar med en förhoppning att ni får den vila som passar var och en.

Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef

Personal i sjukvården samtalar

Förutsättningar för ett närvarande ledarskap

En chef med många underställda har svårare att vara en bra chef. Det var en av slutsatserna i CHEFiOS. Något som Västra Götalandsregionen tagit fasta på. I januari 2015 bestämde regiondirektören att ingen chef skall ha mindre än 10 eller fler än 35 medarbetare. Efter tre år gjordes en utvärdering. 

Förutsättningar för ett närvarande ledarskap

 

Filmen om Arbetsmiljösatsningen

ISM har sedan 2017 arbetat tillsammans med ett antal verksamheter inom Västra Götalandsregionen för att förbättra arbetsmiljön. Vi har nu gjort en film där några chefer och medarbetare berättar om sina upplevelser och erfarenheter av att delta i satsningen, här kan du se filmen och läsa mer om satsningen

Arbetsmiljösatsningen - att arbeta proaktivt med ett organisatoriskt fokus  

Wilmar Schaufeli föreläser om burnoutÄldre man som arbetar i restaurangkökElin Arvidson spikar sin avhandling

Konferens om burnout

Så kan arbetsgivarna behålla de äldre

God kondition hjälper inte vid akut stress

Under juni var ISM värd på en konferens för ett internationellt forskarnätverk lett av en av världens främsta forskare inom burnout, professor Wilmar Schaufeli från Universitetet i Leuven, Nederländerna.

 

ISM värd för internationell konferens om burnout

Nu pågår flera projekt kring att behålla de äldre på arbetsplatsen. Detta för att kunna säkerställa kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Ett av projekten leds av forskare Ewa Wikström.

Så kan arbetsgivarna behålla de äldre

Forskning om vad som sker i kroppen vid akut stress har i många år fokuserat på hormonet kortisol. Denna studie visar att friska personer verkar ha en helt normal respons på akut stress, oavsett om de har bra kondition eller inte.

 

God kondition hjälper inte vid akut stress

 
Möte på en arbetsplatsNaturbild stenbroForskare Fredrik Bååthe, ISM

Chefoskopet 2.0

Hitta hållbara gränser

Internationellt intresse för forskning om rondarbete

Chefoskopet är ett verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar,  framtaget i nära samarbete med forskarna Linda Corin och Lisa Björk från ISM. Nu är verktyget komplett och späckat med olika metoder.

Chefoskopet 2.0

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Ibland utan att vi tänker på det. Sommaren är ett bra tillfälle för reflektion över hur det är och hur vi vill att det skall vara. Vilken är din bästa strategi?

Hitta hållbara gränser

 

Fredrik Bååthe presenterade sin forskning om teambaserade och personcentrerade ronder vid International Forum on Quality & Safety in Healthcare, Glasgow. Här finns en kortfilm från presentationen.

Internationellt intresse för forskning om rondarbete

Omslagsbild nya tidningen Arbetslust. Fotot är taget på arbetsmiljön i Nya Regionens HusAktivitetsbaserad arbetsmiljöFöreläsare på konferens

Nytt nr av Arbetslust

När trender styr och forskning pågår

Socialchefsdagarna i Umeå

Det har varit bråda dagar för de 1500 medarbetare, som flyttat in i Nya Regionens Hus i Göteborg. Se bildreportage och läs om vad forskaren Linda Rolfö, KTH säger om aktivitetsbaserat kontor. Detta och mycket annat i senaste numret av Arbetslust.

Framtiden - tema i senaste Arbetslust

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning vid Göteborgs universitet bjuder in till seminarium den 17 september. Seminariet är öppet för alla. Från ISM medverkar Annemarie Hultberg.

När trender styr och forskning pågår

Den 25-27 september pågår Socialchefsdagarna. De är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Professor Ingibjörg Jonsdottir på ISM kommer att delta med ett seminarium om Arbetet och den stressrelaterade ohälsan.

Mer om konferensen och anmälan här

Ny forskning om läkares arbetssituation

På Legeforskningsinstitutet i Oslo studeras samspelet mellan organisatoriska faktorer, läkares arbetstillfredsställelse och kvalitén på patientbehandlingen. Forskningen görs med en interaktiv ansats vilket innebär nära samarbete med kliniskt verksamma läkare och deras chef. Tanken är att integrera klinisk erfarenhet och kunskap med forskning så att resultat både kan publiceras vetenskapligt och samtidigt bidra till vårdens utveckling och nytta, både för medarbetare och patienter. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet, som leds av Fredrik Bååthe, som också är verksam vid Institutet för stressmedicin.

How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care? A qualitative study in a Norwegian hospital.

Bild av blommande sommaräng

 Följ oss på sociala medier

ISM:s nyhetsbrev nr 3 2019


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här