Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev 29 januari 2021

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

 

 

SIP ska genomföras på alla med behov och registreras i SAMSA.

Projektledare för SIP är Maria Glemfelt, kontaktuppgifter finns på Närvårdssamverkans hemsida. 

 INFORMATION/BESLUT 

- Anna-Lena Hardtmann ny samordnare på Närvårdskontoret, vikarie för Anki Schutz 2021.

- Robert Hugg och Mikael Szanto, projektledare för Suicid har påbörjat sitt uppdrag. För 
mer information och kontaktuppgifter se Närvårdssamverkans hemsida.

- Aya Faraj och Eva Österlund Hjort, projektledare för Nära vård har påbörjat sitt uppdrag. 
För mer information och kontaktuppgifter se Närvårdssamverkans hemsida.

- Agneta Kettil, ny ordförande i uppdragsgrupp barn och unga. Kontaktuppgifter se 
Närvårdssamverkans hemsida.

- En arbetsgrupp för mobil närvård kommer att starta, delregionalt, i syfte att upprätta 
gemensamma rutiner. Anki Schutz är delregional samordnare för Mobil närvård.

- Spridningskonferens genomförs digitalt den 26 februari 2021, med fokus på   
digitalisering och Nära vård. Anmälan görs till Närvårdskontoret.

- Närvårdskontoret ska ta fram ett förslag på sammansättning av deltagare, uppdrag osv. 
till en tillfällig uppdragsgrupp för Nära vård som ska presenteras på nästa 
Styrgruppsmöte.

 

- Avvikelser i samverkan ska registreras i IT-systemet MedControl. Det är av vikt att vi ser avvikelsearbetet som ett förbättringsarbete. En avvikelsegrupp kommer att starta.

- MiniMaria beräknas starta i mars 2021, förberedelsearbete pågår. Projektledare Sara Fridell finns kvar till och med 31 maj 2021. Lokalen är på Södra Torget men tillgänglighet finns för alla ingående kommuner. En ny Styrgrupp med deltagare från ingående kommuner, primärvård och SÄS för Mini-Maria är skapad. Sebastian Nydén är ordförande.

- Mötestider för Delregionalt Politiskt Samråd och Styrgrupp närvård 2021 återfinns på

Närvårdssamverkans hemsida.


- Ett nätverk för ViSam-sjuksköterskor från kommun och ambulans kommer att starta våren 2021.

 

- En grupp startas gällande strategi för hälsa, under ledning av Carolina Svensson och

Mattias Jonsson.

 

- Det ekonomiska överskottet från 2020 beslutas flyttas över till 2021.

 

Tillsammans gör vi skillnad!