Föreningsbrev maj 2020


Begränsad handläggning under sommaren

Under perioden 21 juni till 9 augusti hanteras inga ansökningar av Föreningsbyråns bidragsgrupp. Kom ihåg att skicka in ansökan under maj eller början av juni om det arrangemang eller projekt er förening söker medel för ska ske under perioden juni-september.


Sök bidrag och arrangera på sommarlovet

Barn och ungdomar har, trots det rådande läget med coronavirus, ett stort behov av att aktivera sig. Det kan till och med vara så att det behövs aktiviteter som de mår bra av i ännu högre utsträckning än tidigare. Fram till 31 maj finns möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar under sommarlovet 2020.

Vi vill även uppmana er att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer när ni planerar och genomför era aktiviteter.

För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

- Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet 2020
- Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldern 6-15 år i Umeå
- Det ska vara lätt att vara ny och delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet
- Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
- Du/ni som arrangerar gör det på fritiden.
- Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
- Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, med mera. Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring. Alla aktiviteter som ni genomför med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på www.umea.se/handerpalovet .

Gör ansökan via blanketten projektstöd ungdom, ansökan sommarlov 2020


Ny postadress och mejl för fakturor till Umeå kommun

Umeå kommun har en ny fakturaadress för fakturor som går via post, samt ny mejladress för att ta emot fakturor som kommer som pdf-filer.

För er som skickar elektroniska fakturor (e-fakturor) är det samma förfarande som tidigare och ingen förändring behöver göras. Observera att pdf-fil inte är detsamma som elektronisk faktura.

Ny postadress:
Umeå kommun
FE 7825
831 90 Östersund

Ny e-postadress:
pdf.faktura@umea.se

Umeå kommun eftersträvar att samtliga fakturor som skickas till kommunen ska vara elektroniska. Det vill säga att de ska gå via exempelvis fakturasystem eller Umeå kommuns leverantörsportal.

Läs mer om hur ni skickar elektroniska fakturor till Umeå kommun på www.umea.se/faktura  


Missa inte sista ansökningstid för arrangemang i våra anläggningar

Glöm inte att sista dag för att söka tid för arrangemang i våra anläggningar är 15 juni för säsongen 2020/2021.

Skicka ett mejl till fritid.bokning@umea.se med alla uppgifter om arrangemanget, som önskad lokal, datum, klockslag och kontaktperson.


Bokningsbara hallar i sommar

I sommar har vi hallar öppna för bokning både på Gammlia idrottscentrum (Umeå energi arena) och Marielundshallen (Kampsportens hus och Gymnastikens hus).

Från vecka 31 är även Sporthushallen och Vildmannahallen öppna för bokning.

Boka din hall via fritid.bokning@umea.se

Läs mer om Gammlia idrottscentrum

Läs mer om Gymnastikens hus

Läs mer om Kampsportens hus


Lägg upp era evenemang under sommarlovet på www.umea.se/handerpalovet

Har din förening öppna aktiviteter för barn och unga under sommarlovet? I så fall kan ni synliggöra det genom att lägga upp era evenemang på www.umea.se/handerpalovet  

Vi fortsätter öka i antal besökare på webbsidan under loven. Förutom Händer på lovet-kortet som går ut till alla grundskoleelever, kommer vi även i år att annonsera på bland annat facebook och instagram för att nå vårdnadshavare.

Vi vill även uppmana er att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd. Glöm inte även att logga in och uppdatera i händer på lovet-kalendern vid eventuella förändringar.

Läs mer om hur ni lägger in evenemang


Föreningarna viktiga för barn som far illa

I coronatider är det många familjer som, mer eller mindre, isolerar sig i sina hem. Det gör att påfrestningarna på familjerna blir extra stor. Våld i nära relationer, alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa ökar och det drabbar barn och unga.

Fotbollsplanen, innebandyhallen eller schacklokalen kan vara den enda trygga plats de har. Som ledare är du därför extra viktig för dem. Prata med barnen eller hjälp dem att komma i kontakt med en annan vuxen så att de kan berätta om hur de har det.

Ladda ned vår affisch och sprid den i er förening 

Affischen innehåller viktiga telefonnummer och råd till barn som behöver en vuxen att prata med.


Behov av en extra tränare till er idrottsförening?

Om er förening behöver några extra händer under idrottsträningarna i höst finns det nu möjlighet att ta emot en student från Umeå universitet under en period. Helt utan kostnad förstås.

Inför hösten 2020 startar två nya utbildningsprogram inom idrottsområdet på Umeå universitet – Tränarprogrammet och Idrottsfysiologprogrammet. Studenterna som blir antagna på dessa program behöver på olika sätt i höst testa sina teoretiskt anskaffade kunskaper i praktiken.

Visa ert intresse genom att senast 1 juni kontakta Pernilla Eriksson, områdeschef/biträdande föreståndare på Idrottshögskolan, Umeå universitet, pernilla.eriksson@umu.se  

Ni kommer därefter bli kontaktade av programansvarige Marius Sommer (Tränarprogrammet) och Apostolos Theos (Idrottsfysiologprogrammet) som därefter kommer att ta vid och återkoppla till er.


MUCF:s uppdrag: att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

MUCF har, med anledning av coronavirusets spridning, fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället.

Det kan till exempel handla om information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset


MUCF erbjuder webbaserat kunskapsstöd för det civila samhället

Många företrädare för organisationer och föreningar har behov att ett samlat kunskapsstöd när det gäller olika frågor som rör civilsamhället. MUCF erbjuder nu ett webbaserat kunskapsstöd. På deras webbplats kan man bland annat få kunskap och information om föreningsverksamhet och hur olika regelverk fungerar. Det kan handla om föreningsteknik, bidrag som går att söka, regler och tillstånd, verktyg för samverkan och mycket mer.

Mer information hittar du på www.mucf.se/civsamstod

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 maj
Lovsatsning: sommarlov

15 augusti-15 oktober
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

5 oktober
Lovsatsning: höstlov

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

30 november
Lovsatsning: jullov

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Projektstöd Utsatta EU-medborgare
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Stöd till lokalt ledd utveckling på landsbygden
Kulturpott nationella minoriteter

Hur ansöker du?
Alla ansökningsblanketter hittas via webbsidan Ansökningsblanketter på umea.se  

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook