Skriv ut

 
 

Vad väntar oss 2021?

Digitala möten, hemarbete och samtal om smittorisk. Ett udda år är till ända. Vad tar vi med oss in i 2021? Vad blev trots allt bra? Tre ansvariga för varsitt område inom myndigheten spanar in i framtiden.

Läs framtidsspaning x 3 här 

 

 
 

Smartare shopping

Nio av tio svenskar gör det. Men vad innebär det att vi enkelt kan klicka hem saker från andra sidan jorden? Vem har ansvar för ifall den superbilliga mobilladdaren börjar att brinna?
– Utmaningarna är gigantiska. Fortfarande tror många att ifall en produkt finns att köpa är den godkänd, säger Robin Lundgren, utredare marknadskontroll, Swedac.

Läs mer

 

 
 

”Som att lägga ett pussel”

Swedacs arbete berör kvalitetsfrågor inom alltifrån dricksvatten och karuseller till provresultat från medicinska laboratorier. Olika experter granskar olika verksamheter. Var 16:e månad. Över hela Sverige. Då krävs det att någon har övergripande koll. 
– Jag kan ha 140 ärenden pågående samtidigt, säger Martina Gustafsson, koordinator, Swedac.

Möt Martina här 

 

 

Oförändrade avgifter

Swedacs avgifter blir oförändrade under nästa år. Skälet är pandemins påverkan på landets ekonomi.
– Syftet med att hålla avgiftsnivån oförändrad är att i någon mån kunna bidra till att lindra den ekonomiska nedgång som är effekten av pandemin och som kommer att påverka också kommande år, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

Läs mer

 

 
 

Besiktning av motorfordon - vilken roll spelar Swedac?

För tio år sedan förändrades besiktningen av motorfordon i Sverige. Tidigare hade AB Svensk Bilprovning monopol, i dag utförs besiktningar av ackrediterade företag. Nu ska systemet granskas av Riksrevisionen. Det här är Swedacs roll för besiktning av motorfordon.

 

Läs mer 

 

 
 

De återvänder till Swedac

De gick vidare till nya utmaningar. Nu återvänder de till Swedac. Möt två bedömningsledare och en jurist som alla tre kommer tillbaka till en arbetsplats de redan känner – men som också är förändrad.

Möt återvändarna här 

 

 
 

Nya föreskrifter och råd om ackreditering

I våras publicerades Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2020:1) om ackreditering. Författningen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och ersatte de tidigare gällande föreskrifterna och allmänna råden (STAFS 2015:8) om ackreditering plus elva verksamhetsspecifika författningar.

Här kan du läsa författningen i helhet. 

 
 

Följ oss på:

 
 

swedac.se