Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #5

SEXIT Nyhetsbrev ges ut av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Nyhetsbrevet har som syfte att på ett enkelt sätt sprida information, främja användningen av SEXIT samt hålla ihop projektet nationellt. SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, är en metod utvecklad för att bättre identifiera unga som är sexuellt risktagande, utsatta eller har erfarenhet av våld, vid besök på mottagning eller hos elevhälsan. Läs mer på hemsidan vgregion.se/sexit. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till intresserade, längst ner finns länkar för anmälan och avregistrering från kommande nyhetsbrev.

 

 

SEXIT i skolan - första studien i höst

Skolorna i Stenungsund använder SEXIT sedan hösten 2017 som del av hälsosamtalen i högstadiet och gymnasiet. Erfarenheterna har varit mycket positiva. I en enkät svarade majoriteten av eleverna att det var bra att få besvara frågorna, att man svarade ärligt och att man trodde att det kunde vara till hjälp för dem själva eller någon annan, att få frågorna vid hälsosamtalet. Fördelar med att använda SEXIT i skolan är att killarna nås i högre grad och att vi når många ungdomar i tidiga tonår. Elevhälsopersonalen i Stenungsund bedömer att SEXIT öppnar upp för ett djupare samtal kring sexualitet och ANDT(alkohol, narkotika, doping & tobak) samt att fler får modet att prata kring upplevt våld. De har också märkt att eleverna vågar prata mer öppet med sina lärare om sin nyfikenhet kring sexualitet och att lärares motivation till sex- och samlevnadsundervisning ökar när eleverna vågar fråga. 

 

I höst börjar första delstudien i forskningsprojektet som undersöker om implementering av SEXIT i hälsosamtalen på högstadiet och gymnasiet kan öka andelen elever som identifieras med sexuell ohälsa eller erfarenhet av våld. Ett annat syfte är att ta reda på vilka åtgärder som erbjuds till de unga som identifierats som riskutsatta med hjälp av SEXIT. Projektet drivs i samarbete med psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och doktorand är Jennie Fessé, leg. psykolog och utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Forskningsdeltagande innebär kortfattat att man använder SEXIT i hälsosamtalen under ett läsår och därefter besvarar en enkät om hur det fungerade. Kontakta sofia.hammarström@vgregion.se om du är intresserad!

Genom forskningsprojektet har SEXIT Catch-up utbildningen för elevhälsopersonal varit kostnadsfri. Från och med januari 2022 kommer dock utbildningen precis som för ungdomsmottagningar att kosta 1000kr/person.

SEXIT bild- och språkstöd

Använd SEXIT direkt i appen för digitala vårdmöten

Visiba Care är en vårdplattform som används av flera aktörer. Nu finns möjligheten att lägga in SEXIT direkt i deras app för användning vid digitala vårdmöten på ungdomsmottagningen. Besökaren går in via UM-appen och får i samband med tidsbokningen erbjudandet att fylla i SEXIT-frågorna. Vid det digitala vårdmötet går man sedan igenom besökarens svar.

Ungdomsmottagningarna i Värmland har under våren testat att använda SEXIT på detta sätt och personalen är väldigt nöjda. Av totalt 940 digitala besök så besvarades SEXIT fullständigt vid drygt 800 av dessa möten. Personalen vill fortsätta använda SEXIT i apen och bedömningen är att det fungerar bra oavsett besöksorsak och profession. Under testperioden utökades besökstiden till 45 minuter plus 15 minuter tid för administration. Fördelarna med att ha SEXIT direkt i appen är att man slipper komma ihåg att lämna fram SEXIT-formuläret, samt att vårdgivaren kan se besökarens svar inför besöket. Personalen har endast fått positiv respons från besökarna som har utryckt att frågorna är viktiga. Det ifyllda formuläret sparas inte automatiskt i journalen och kan användas för anonym statistik och analys.

Formulärstjänst ingår i basutbudet om man är kund hos Visiba Care, och innebär därför inga extra kostnader. Är din mottagning intresserad, vänd er till er kontaktperson på Visiba Care.

Värmlands online-mottagning

Sexuella övergrepp

SEXIT catch-up

JÄMY lyfter SEXIT

Avsnitt #36 av podden Sex på arbetstid handlar om behandling efter sexuella övergrepp. Alexis Gainza Solenzal, som är psykolog och arbetar på Sexualmedicinskt Centrum, berättar om hur sexualiteten och hälsan kan påverkas och vilka reaktioner man kan få efter ett övergrepp. Alexis berättar också om hur vi kan fråga patienter om erfarenheter av övergrepp och hur en behandling kan gå till.

Lyssna här  

SEXIT catch-up är en grundutbildning i SEXIT för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta i utbildningen av annan orsak och vars arbetsplats arbetar med SEXIT. Utbildningen är även öppen för elevhälsopersonal. Nästkommande tillfällen är 16/6, 8/10 och 29/11. Anmälan blir tillgänglig löpande via hemsidan. 

Anmälan

I höstas arrangerade Jämställdhetsmyndigheten webbinariet ”Dialog- och erfarenhetsutbyte – killars våld mot tjejer”, med fokus på våld i ungas partnerrelationer, där SEXIT lyftes fram som ett av tre praktiska exempel på hur man kan arbeta förebyggande. De olika föreläsningarna samt det avslutande panelsamtalet finns att ta del av på Jämställdhetsmyndighetens Youtube-kanal.

Titta på presentationen 

 


 

SEXIT-disputation 6 september!

Den 6 september kl 13.00 försvarar Sofia Hammarström sin doktorsavhandling med titeln: Identification of young people at risk of sexual ill-health – implementing a new tool in youth clinics. Sofia tillhör institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och forskningen handlar till största delen om SEXIT. Opponent är Gisela Priebe, docent vid Lunds universitet. Disputationen sker digitalt, vill du delta via länk maila sofia.hammarstrom@vgregion.se  

Påminnelse om SEXIT Bild- och språkstöd!

SEXIT Bild- och språkstöd

SEXIT Bild- och språkstöd innehåller samma frågor som formuläret, men några av frågorna är omformulerade för att göra dem mer lättbegripliga. SEXIT Bild- och språkstöd finns i en version på lättare svenska och i ytterligare fem versioner där både svenska och ett annat språk finns med (arabiska, dari, somaliska, tigrinja och engelska). Det finns också en väntrumsaffisch med information på respektive språk. Materialen finns som pdf-filer på hemsidan, men det går också att beställa tryckta material på Marknadsplatsen för verksamheter inom Västra Götalandsregionen. För verksamheter som inte tillhör VGR går det att maila per.a.persson@vgregion.se om man är intresserad av tryckt material till självkostnadspris.

Bild- och språkstöd på hemsidan 

 


Utvärdering om att fråga om våld på UM

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), som även varit med och tagit fram våldsfrågorna i SEXIT, har nu utvärderat effekter av att rutinmässigt ställa frågor om våld till besökare på ungdomsmottagning.  Bland annat intervjuades 10 unga och resultatet presenteras som tre kategorier: Att bli tillfrågad väcker obehagliga minnen, Ett sätt att reflektera över olika händelser och Tryggt att veta att någon bryr sig. Rapporten finns att läsa på deras hemsida.

 

Läs rapporten  

 

 

På gång i SEXIT

⇒ 16/6 SEXIT catch-up (digital)

⇒ 6/9 Sofia Hammarström disputerar vid Linköpings universitet, Gisela Priebe opponent (digital)

⇒ 14/9 Östersund, elevhälsa (preliminärt)

⇒ 15/9 Östersund, ungdomsmottagningar 

⇒ 30/9 Linköping, ungdomsmottagningar 

⇒ 1/10 SEXIT på Kursen Klinisk sexologi vid Malmö universitet

⇒ 2/10 SEXIT på NACS-konferens i Reykjavik (Nordic association for clinical sexology)

⇒ 6/10 Borås, ungdomsmottagningar (preliminär)

⇒ 8/10 SEXIT Catch-up för elevhälsa och UM (digital)

⇒ 29/11 SEXIT Catch-up för elevhälsa och UM (i Göteborg)

 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor angående SEXIT eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare  sofia.hammarstrom@vgregion.se 

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen