Skriv ut

 SAVE THE DATE - FoU DAGEN 22 APRIL 2021


 

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att streamas för att tillgängliggöra dagen för alla!

I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen.

Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning! 

Mer information och program publiceras i början av 2021.

Välkomna!

 Stefan Lönn t.f. FoU-chef

 

Nationellt geomappinguppdrag


FoU-avdelningen var tidigt ute med att använda geomapping för analysera omotiverade ojämlikheter inom hälso- och sjukvården, d.v.s. ojämlikheter som kan kopplas till geografiska och socioekonomiska faktorer.

Vårt utvecklingsarbete inom geomapping har lett oss fram till en nationellt ledande position. Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har gett oss i uppdrag att ta fram en rapport, ”Analys av geografiska ojämlikheter i förekomst av kolorektalcancer med tanke på införandet av tarmcancerscreening i hela Sverige”, som ska utgöra ett underlag för riktade informationsinsatser inför kommande tarmcancerscreening runt om i landet. Rapporten ska överlämnas till RCC i samverkan senast den 30 juni 2021.

 

Ulf Strömberg


Utlysning av doktorandmedel


FoU planerar att utlysa Doktorandmedel i mitten av januari.

Medarbetare i Region Halland som är doktorander ges här möjlighet att söka medel för sin arbetstid. Syftet med stödet är att täcka lönekostnader för doktoranden. Arbetstiden för doktoranden debiteras således inte kliniken.

Medel beviljas för max 20 % av arbetstiden under 12 månader per person.

Mer information kommer på intranätet och i Researchweb.

Vid frågor kontakta Hanna Svensson eller Ulrika Bergsten på FoU Halland. 


Ny mall för etikansökningar


Etikprövningsmyndigheten (EPM) har bytt blankett för etikansökningar och

det finns nu nya omarbetade ansökningsblanketter som ska användas vid ansökningar om etikprövning. Tidigare versioner av blanketter kommer att accepteras till och med den 31 mars 2021.

 

Läs mer om etikprövning och hitta de senaste blanketterna på Etikprövningsmyndigheten.

 

Om du har några frågor gällande etikansökningar kontakta Katarina Ekelöf på FoU Halland.

 

 


Ny forskningsproposition


Regeringens forskningspolitiska proposition går under namnet ”Forskning, frihet, framtiden - kunskap och innovation för Sverige” och innehåller satsningar om totalt 13,6 miljarder under perioden 2021–2024.

 

Läs mer på Vetenskapsrådet.

 

Lunchföreläsningarna hösten 2020 - blev digitala


Under rådande omständigheter får man tänka om och tänka nytt. Våra uppskattade FoU -lunchföreläsningar gick inte att genomföra som normalt under hösten. Istället valde vi att spela in föreläsningarna.

 

Nedan hittar du länkar till höstens föreläsningar.

 

Amir Baigi

 

Anna Santesson

 

Björn Agvall

 

 

Gun Runesson – årets handledare i vård och omsorg


Gun Runesson på Varbergs omsorg har fått utmärkelsen Årets handledare av Vård och omsorgscollege i Halland. Gun är stödassistent på Bergets boendestöd.I Vård- och omsorgsprogrammet ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det är där handledarna kommer in. På arbetsplatser som är knutna till Vård- och omsorgscollege finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen. De handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och motsvarande inom vuxenutbildning och folkhögskola.

- Det är fantastiskt roligt att ha fått utmärkelsen. Det lyfter fram Berget, säger Gun Runesson.

Se hela artikeln här.

 

Startbidrag 2020


FoU Halland har fått ytterligare medel från Sparbanksstiftelsen i Varberg

Pengarna är avsedda som ett startbidrag till dig som har en idé till ett kliniskt patientnära projekt med potential att utvecklas till ett forskningsprojekt. Startbidraget är tänkt att användas till att komma igång och det kan handla om att färdigställa en projektplan för ex. forskningsansökan och/eller ansöka om etikprövning. Bidraget ges i form av ersättning av lön men kan även användas för etikansökan om det behövs.

 

De tre första startbidragen är nu beslutade – grattis till er! Dessa tre har beviljats medel:

Sophie Bergendahl – ST läkare på Barnkliniken med ett projekt som handlar om att öka kunskapen om tillväxt och pubertetsutveckling under normal pubertetsutveckling.

Johanna Ryberg – ST läkare på Kvinnokliniken med ett projekt som handlar om att öka kunskapen om eventuella risker att sätta igång förlossning hos flerföderskor med läkemedlet Misoprostol.

Lovisa Kroon – ST läkare på Kirurgkliniken med ett projekt som handlar om att öka kunskapen om ljumskbråcksrelaterad smärta.

 

Över 4 miljoner till stöd för forskning i Region Halland


Den 25 november beslutade Regionstyrelsen om tilldelningen av FoU-medel via Vetenskapliga rådet 2021.

Det fanns många bra ansökningar i årets omgång. Av 44 inkomna ansökningar, beviljades 33 (75%).

Totalt delades 4 250 000 kr ut.

Den högst rankade ansökan kom från Kristina Åhsberg, Kirurgkliniken, för ett projekt som handlar om preoperativ kontrastmammografi vid bröstcancer. 

 


Disputation


Den 11 december försvarade Ewe Marie Bräutigam, Husläkarna i Kungsbacka, sin avhandling : "Primary prevention programme for persons with overweight in Primary health care according to weight, life style, health and risk factor outcomes".

FoU Halland gratulerar!

Länk till avhandling

 


Seminarieserie för klinisk forskning - via länk


Under vårten 2021 erbjuder Gothia Forum de medarbetare som är intresserade av forskning att delta vid seminarier via länk.

"Var står vi inom avancerade terapier (ATMP) i Sverige?"

TISDAG 2 FEBRUARI KL. 13:00-14:30

"Registrering av kliniska studier i offentliga databaser"

TISDAG 9 MARS KL. 13:00-14:30

"Horisont Europa - Extern finansiering för forskning och innovation"

TISDAG 20 APRIL KL. 13:00-14:30

"Datahantering i en klinisk prövning och GDPR"

TORSDAG 27 MAJ KL. 13:00-14:30

"Prövarinitierade studier"

ONSDAG 9 JUNI KL 13:00-14:30

 

Läs mer och anmäl dig här  

 


Registrering av forskningsprojekt och kliniska prövningar i projektdatabasen


Forskningsprojekt och kliniska prövningar behöver inte längre göra en anmälan om behandling av personuppgifter för varje projekt till Dataskyddsenheten utan istället registreras projekten i Region Hallands projektdatabas Research web för en översikt över den forskning som pågår.

För mer utförlig information om behandling av personuppgifter vid forskning se rutinen nedan.

Personuppgifter och ansvarsfördelning vid forskning

Har du några frågor är du välkommen att kontakta FoU eller Dataskyddsenheten.

 

GCP-utbildningar våren 2021


Under våren finns följande GCP-utbildningar i våra samverkansregioner:

GCP-introduktion: 9 februari i Göteborg

GCP-påbyggnadskurs: 18 februari i Lund

Introduktionskurs tilll medicinteknisk forskning och utveckling: 23 april i Göteborg

GCP - två dagarskurs: 23-24 april i Lund 

Läs mer och se länk till anmälan här


GCP för verksamhetschefer - platser kvar!


 

Den 8 mars 2021 bjuder RCC Syd och Forum Söder in till en utbildningsdag i forskning för verksamhetschefer. Läkemedelsverket har satt ihop ett utbildningspaket där vi går igenom regelverken och riktlinjerna som finns samt var du kan vända dig för att få hjälp.

 

Under dagen får verksamhetscheferna mer kött på benen kring de regelverk som styr hur forskning får genomföras samt vi har en workshop kring hur vi tillsammans främjar och stimulerar forskning i Region Haland.

 

Läs mer och anmäl dig här.

 


Övningsdisputationer och journalclub under våren 2021


Under våren är det redan två övningsdisputationer inplanerade.

Den 26 april anordnar FoU en övningsdisputation för Ellen Backman och den 11 maj för Louise Pettersson.

För anmälan klicka här!  

Doktorander i Halmstad fortsätter med journalclubs där dom träffas en gång i månaden för att diskutera artiklar som dom väljer ut. Alla som är inskrivna eller på gång att bli inskrivna är välkomna att delta. Skicka isåfall ett mail till Åsa Lindberg så lägger hon till dig till maillistan.

De datum som är bestämda för våren är följande: 28/1, 18/2, 25/3, 29/4 och 27/5 och träffarna äger rum på FoU i Halmstad.

 

KTC öppet igen


 

Från och med den 7 december öppnar KTC i Halmstad i samma lokaler som tidigare, det vill säga i den röda Paviljongen bredvid Ortopedtekniska.

Välkommen att boka lokaler, attrapper för färdighetsträning och simulering! 

Boka här!

 

 

 

 

Önskar

 

FoU Halland

 

Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  Anders.Holmen@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-12-18

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här