Nyhetsbrev
Barnhälsovård

 

maj 2020

Rekommendationer om barnhälsovård under coronapandemin

Rekommendationerna har uppdaterats nationellt och regionalt och de senast versionerna  publiceras på Central barnhälsovårds hemsida respektive på Rikshandboken.
Läs mer på

Central barnhälsovård

Rikshandboken

Material, ny flik på hemsidan

Nu finns en ny flik på hemsidan som heter Material. Du hittar den i vänster marginalen. Under fliken finns: 

1. Beställa material

2. Föräldrastödsmaterial

3. En förälder blir till

Under fliken beställa material finns information om var material kan beställas. Under Föräldrastödsmaterial hittar ni bland annat en ny presentation för blivande föräldrar på svenska och engelska.  Klicka här  

Utbildningar 2020

Under våren  prioriterar vi utbildningar för nyanställd personal, de genomförs digitalt. Planering inför hösten pågår och kontinuerlig information finns på hemsidan under möten/utbildningar.  Klicka här  

 

 

Kvinnlig könsstympning

Uppmärksamma barn i risk för könsstympning

Beställ Könsstympningspass

Vid misstanke

Även om resor utomlands väntas ske i lägre utsträckning nu än tidigare vill vi inför sommaren påminna er om att vara extra uppmärksamma på barn i risk för kvinnlig könsstympning.

Målsättningen med det förebyggande arbetet inom barnhälsovården är att barn och unga inte utsätts för könsstympning. Lär mer om barnhälsovårdens uppdrag på Rikshandboken 

Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset finns på 14 språk. Vi behöver er beställning senast 5 juni för att samordna beställning från Länsstyrelsen. Information om beställning finns här  

 

Gör orosanmälan till Socialtjänsten

 

Vid pågående eller planerat brott gör en polisanmälan

 

Det är olagligt att inte avslöja om man vet att en könsstympning kommer att ske

(SFS1982:316)

 

 

Könsstympning är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, här kan du läsa mer

www.hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland

 

Nationella kompetensteamets stödtelefon 010-223 57 60, för råd och vägledning

 

Regional medicinsk riktlinje Hedersrelaterat våld och förtryck Klicka här  

 
 

Råd till dig som ammar

 

Livsmedelsverket reviderar nu sina kostråd för gravida och ammande. ”Råd om mat till dig som ammar” finns inte längre att beställa som broschyr. Den kan nu enbart att laddas ned som PDF. Råd om mat till dig som ammar Klicka här    

 

Hör gärna av er till dietisten i ert centrala team och berätta hur ni använt broschyren och vad ni ser för fördelar med att ha ett tryckt material om kostråd till ammande. Vi kan då återkoppla era tankar och önskemål till Livsmedelsverket.

 

Statsbidrag för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården

På SKRs Mänskliga rätttigheterbloggen skriver Tyra Warfvinge om barnhälsovårdens arbete i pandemitider med utgångspunkt i statsbidraget för ökad tillgänglighet. För att bidra till minskade skillnader i hälsa och möta olika behov på bättre sätt har barnhälsovården satsat extra de senaste två åren. Nu skapar pandemin nya utmaningar och precis som andra verksamheter påverkas barnhälsovården av den pågående krisen.

I bloggen finns en länk till Verksamhetsrapport 2019, där det bland annat står om Angereds hälsobuss som är en mobil verksamhet. Bussen används för hälsofrämjande insatser till barn och föräldrar. Målet är att skapa trygghet hos barnfamiljer och öka tillgängligheten till Familjecentralens verksamheter (barnavårdscentral, mödrahälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst). 

Klicka här för att läsa mer

Ny områdeschef för Central barnhälsovård

Vem är du? 

Jag heter Jenny Thunberg och är ny områdeschef för Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Jag arbetar 60 procent på Central Barnhälsovård och 40 procent som chef på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa.

  

 

Vad har du för yrkesbakgrund? 

Jag är socionom och har tidigare arbetat inom socialtjänsten med beroendeproblematik och inom skola som kurator för barn och ungdomar. Sedan 2010 har jag arbetat som forskningskoordinator och senare som projektledare på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och 2017 blev jag chef för Utvecklingscentrum och Mottagning unga vuxna.

 

Vad har du för tankar kring ditt nya uppdrag? 
Jättekul och spännande och jag ser fram emot att arbeta med kunniga medarbetare inom barnhälsovård. Vi ska nu tillsammans fortsätta arbetet med en jämlik barnhälsovård i vår region.

Göteborg och Södra Bohuslän

Lokal rutin, Barn som är födda för tidigt

Dokumentet Uppföljning av för tidigt födda barn i intermediär risk – stöd för barnhälsovården är uppdaterat.

Det har gjorts ett förtydligande i samverkan mellan BHV och BUM. Det innebär att BVC inför läkarbesöken på BUM ska skicka kopia på tillväxtkurva, uppföljning av utveckling och eventuella specifika frågeställningar. Om enheterna har samma journalsystem kan BUM hämta uppgifterna i BHV-journalen.

 

Det har även publicerats ett nytt dokument för att underlätta omhändertagandet av för tidigt födda barn inom barnhälsovården.

Dokumentet innehåller bland annat praktiska anvisningar om tillväxt, utveckling, nutrition, vitaminer och vaccinationer hos för tidigt födda barn.

Innehållet ses som ett lokalt komplement till Rikshandboken 

 

Båda dokumenten hittar ni på hemsidan  

 

Information för kännedom till BHV-personal

Logopedimottagning barn och ungdom och Barnneuropsykiatri (BNK) har bett oss sprida följande information till er som arbetar i Göteborg, Partille och Härryda.

Information till föräldrar som står i kö till logopedimottagningen och BNK

När föräldrar får remissbekräftelse från BNK eller logopedimottagningen får de också information om enheternas hemsidor och det material för stöd till föräldrar som finns där. Som inremitterande kommer ni också att få samma information.

Om ni har synpunkter på materialet, framför det gärna direkt till respektive verksamhet. I nuläget finns inget material på annat språk än svenska.

På hemsidorna finns informationen under rubriken Vad kan du göra under väntetiden? Du når samma information genom alla länkarna nedan.

DART Kommunikations- och resurscenter

Logopedimottagning barn och ungdom  

Barnneuropsykiatri BNK  

 
 
 

Central barnhälsovård Västra Götalandsregionen

 

centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se                      Bilder från bildstod.se