Skriv ut

2021-03-30

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Föreningssatsningar 2021

Med anledning av att pandemin fortsatt drabba samhället i stort och således även föreningslivet, har kommunen beslutat att nya satsningar behöver göras under 2021. Detta görs för att säkerställa att föreningslivet i Skurups kommun kan fortsätta att erbjuda ett aktivt och blomstrande föreningsliv för kommunens invånare, speciellt för barn och unga.

Klicka här

 


Dags att ansöka/nominera till kommunens olika priser/stipendium - 25 april sista dagen att nominera

Ta chansen att nominera till kommunens kulturpris och idrottspris samt söka kulturstipendiet. Även i pandemitider är det viktigt att visa ideella ledare/utövare uppskattning för sina insatser inom det idrottsliga eller kulturella området. Nedan finner ni mer information om de olika priserna.

Idrottspris

Nu är det dags att nominera en aktiv eller ledare som gjort särskilt värdefulla insatser inom det idrottsliga verksamhetsområde. Sista dag för nominering är den 25 april.

Klicka här

Kulturpris

Priset utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård, eller andra jämförbara områden. Sista dag att nominera till kulturpristagare är den 25 april.

Klicka här

Kulturstipendium

Utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran. Sista dag att ansöka om kulturstipendium är den 25 april.

Klicka här

Arkitekturpris

Utdelas till person, grupp eller organisation för att uppmuntra god arkitektur i kommunen. Arkitekturpriset utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun. Pristagaren utses av kultur- och fritidsberedningen och utdelningen sker årligen under högtidliga former. Sista dag att nomnera är den 25 april.

Klicka här


Stöd till föreningar med social verksamhet

 

Sista dag att ansöka om kommunens stöd till föreningar med social verksamhet är den 15 april.

Syftet med stödet är att stödja föreningar som bedriver social verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling för medborgarna i Skurups kommun.

Pensionärsföreningar och föreningar med social inriktning får söka detta stöd.

 

Klicka här

Utvecklingsstöd & Utvecklingsstöd - Kultur

Den 30 april är sista dagen att ansöka om utvecklingsstöd och utvecklingsstöd - kultur. Där har föreningar möjlighet att söka för projekt som planeras att genomföras under 2021.

Nytt med ansökningsförfarandet (30 april) är att ett av prioriteringsområdena är följande:

Projekt som fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet och/eller nyrekrytering av barn och unga.

 

Exempelvis kan föreningar söka stöd för att skapa sommarlovsaktiviteter som fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet eller nyrekrytering för denna målgrupp.

 

Klicka här


BRIS stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam.

Klicka här


Bokning av kommunala lokaler/anläggningar

Fram till 5 april kan endast verksamhet för barn födda 2002 eller senare bedrivas i kommunens inomhusanläggningar/lokaler (observera att dessa restriktioner kan komma att förlängas)

 

Klicka här

 

 

Från och med 1 januari 2021 införs nya avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar.

Taxor och avgifter - Idrottshallar och möteslokaler, 2021


Kulturevenemang

Med anledning av corona-situationen har merparten av kommande evenemang ställts in, ni finner aktuella evenemang via länken nedan.

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

LÄMNA – LÅNA – GÅ

Måndagen den 25/1 öppnar Skurups bibliotek med begränsade tider. Välkommen att låna, lämna och reservera böcker/andra medier.

Med anledning av de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten så kan vi inte erbjuda sittplatser. Vi hjälper inte till vid datorn eller kopiatorn.

Utlån och återlämning sker vid våra självbetjäningsautomater. Tag med dig lånekort och pinkod.

Det får vistas max 8 besökare i lokalen samtidigt.

 

Bibliotekets hemsida


Råd och tips kring årsmöte från RF-SISU Skåne 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet och här diskuteras/beslutas om viktiga frågor för föreningen. Årsmötet är föreningens och medlemmarnas viktigaste möte. På vår samlingssida om råd och tips kring årsmöte har vi samlat allt ni behöver veta, även tips om att genomföra årsmötet digitalt.

Klicka här


Se kommande filmer på Biorama

Kommunens biograf är tills vidare stängd med anledning av Covid-19.

Biorama - Pärlan i Skurup


Fritidsgården arrangerar olika aktiviteter som riktar sig till kommunens barn och unga.

Fritidsgårdar - Skurups kommun


 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Fritidsstrateg

 

 

Släpp innehåll här