Föreningsbrev september, 2019


Umegration, tema: Civilkurage – agera för ett inkluderande Umeå

Nu är det dags att anmäla sig Umegration som går av stapeln 15 oktober, kl. 9.30–16.00.

Utdrag från programmet:

Träna civilkurage – konsten att agera när det bränner till

Okänd värld – 24 unga författare har skrivit texter om sin barndom, sin resa till vuxenlivet eller sin etablering i ett nytt land.

Umeå, vems stad? – Rättighetscentrum Västerbotten presenterar sitt projekt Rättighetsvandringar där de undersöker Umeås offentliga rum ur ett rättighetsperspektiv, med avstamp i gruppers och individers upplevelser av trygghet och otrygghet, inkludering och exkludering.

Sista dag för anmälan 8 oktober!

Läs hela programmet och anmäl dig på www.umea.se/umegration  


Nominera till Årets eldsjäl

Dags att nominera till individ- och familjenämndens utmärkelse Årets eldsjäl. Med utmärkelsen vill Umeå kommun uppmärksamma och visa uppskattning till allt det fina frivilligarbetet som görs i Umeå. Priset delad ut av individ- och familjenämnden under Internationella frivilligdagen 5 december.

Sista dagen att nominera är 10 november.

Läs mer om Årets eldsjäl

Nominera till Årets eldsjäl


Sök bidrag för arrangemang och aktiviteter under lovet

Det finns möjlighet för föreningar att söka stöd för att ordna aktiviteter för barn och unga under höst- och jullovet. Arrangemangen ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå och vara kostnadsfria. Många föreningar som öppnat upp sina verksamheter har fått nya medlemmar.

- aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå
- det ska vara lätt att vara ny och delta, t.ex. genom drop-in eller prova-på verksamhet
- arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras
- du/ni som arrangerar gör det på fritiden
- verksamheten ska vara alkohol och drogfri

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, m.m. Ansökningar om bidrag ska vara Föreningsbyrån tillhanda senast:

- söndag 6 oktober (för höstlovet)
- söndag 24 november (för jullovet).

Namnge er ansökan Höstlov 2019: (projektets namn) eller Jullov 2019: (projektets namn)

Ansök om bidraget i blankettbanken under Kultur och fritid, Projektbidrag

För frågor kontakta Eva Lindgren  eva.lindgren.2@umea.se  


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Verksamhetsbidrag till föreningar med social verksamhet

Nu kan föreningar som planerar att driva social verksamhet under 2020 söka bidrag. Syftet med bidraget är att förebygga sociala problem, stödja socialt utsatta grupper eller människor och motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet. Det går att söka bidrag för verksamhet som kompletterar socialtjänstens insatser och för verksamhet som förhindrar och förebygger att personer behöver söka socialtjänstens bistånd. Beslut om bidrag fattas av individ- och familjenämnden.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Läs mer om bidraget i "Umeå kommuns stöd till föreningslivet", sidan 34 

Ansök om bidraget i blankettbanken under Kultur och fritid, Social verksamhet  


Sök bidrag till Social förebyggande insatser (SOFI)

Många barn- och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur-och fritidsaktiviteter utan har också en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet. Föreningar är viktiga aktörer som tidigt kan upptäcka problem och arbeta för att alla barn och unga ska få trygga uppväxtvillkor. Nu kan föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser söka bidrag. Stöd ges till verksamhet för barn, ungdomar och deras familjer som visar tecken på en tilltagande social problematik och därmed riskerar sin egen hälsa och utveckling.

Sista ansökningsdag är 31 oktober

Läs mer om bidraget i "Umeå kommuns stöd till föreningslivet", sidan 35

Ansök om bidraget i blankettbanken under Kultur och fritid, Social verksamhet

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Stort tack för er insats under Change the game!

Vi vill rikta ett stort tack till er för er insats och ert engagemang under Change the games stora aktivitetsdag i lördags.

 

Om ni vill veta mer om rörelserikedom och hur ni kan arbeta med det i er verksamhet kan ni kontakta Sisu.

 

Kontakta Sisu idrottsutbildarna Västerbotten


Utlysning: medel för förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen utlyser medel omfattande 800 000 kronor för insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Det våldsförebyggande arbetet kan omfatta olika åtgärder som syftar till att förhindra våld eller upprepat våld. Myndigheter, kommuner, ideella organisationer, region och stiftelser är välkomna att söka medel.

Deadline för ansökan är 1 oktober 2019.

Läs mer om utlysningen på Länsstyrelsens hemsida


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/dialog